Akademik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, alacaklının alacağının en hızlı şekilde tahsili, borçlunun hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi gibi hususlarda müvekkillerine daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için teknolojik alt yapı ve programlar ile donatılmıştır. Konusunda uzman ve başarılı kadro tarafından Kıymetli Evrak Hukuku alanında sunulan başlıca hizmetler şu şekildedir:

  1. Kambiyo senetleri (bono, çek, poliçe), fatura alacaklarının icra ve iflas yoluyla takibinin yapılması,
  2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6273 sayılı Çek Kanunundan kaynaklanan tüm çek uyuşmazlıklarının (karşılıksız çek, çekin iptali, çek tahsili, çekin zayi olması vb.) çözümü,
  3. Müvekkillerimizi ticari hayatlarında kullanacakları kıymetli evraklar konusunda bilgilendirme, bu sayede uyuşmazlıkları ve muhtemel sorunları engellemek için danışmanlık hizmeti verme,
  4. Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap