Yabancılar HukukuAile Oturma İzni Nedir? (İkamet İzni)

Aile oturma izni bir diğer adı ile aile ikamet izni bu makalemizin konusunu oluşturmaktadır. İkamet izninin tanımını yaptıktan sonra ikamet izni türlerinden bahsedeceğiz. Akabinde ikamet izni muafiyet hallerini sıralayacağız. Aile ikamet izni nedir sorusuna cevap vereceğiz. Ayrıca aile ikamet izni şartlarını açıklayacağız. Aile ikamet izni iptal nedenleri konusunu açıklayacağız. Anlaşmalı evlilik durumunda aile oturma izni hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. İkamet izni başvuru sürecini derinlemesine inceleyeceğiz. Son olarak yurt içinden ikamet izni başvurusu yapacak kişilerin listesini detaylı olarak vereceğiz.

Anayasa madde 23’te yerleşme ve seyahat hürriyeti ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Bu maddeye göre herkesin yerleşme ve seyahat hakkı vardır Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 4 nolu ek protokolde de yerleşme ve seyahat hürriyeti yer almaktadır. Ancak kanunla bu hakkın yabancılar aleyhine sınırlandırılması mümkündür. Anayasa’da yer alan bu sınırlamanın örneklerinden bir tanesi ikamet iznidir. İkamet izni ile ilgili hususlar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yer almaktadır.

İkamet izni yabancıların ülkede uzun süreli oturmalarına izin veren bir müessesedir. Bu izinle yabancılar ülkede ikamet amaçlı olarak kalabilmektedir. Aile ikamet izni ise kişinin ailesi ile birlikte ülkede ikamet etmesine izin vermektedir. Bu yazımızda sizlere aile oturma izni ile ilgili detaylı bilgiler vereceğiz.

Hukuk büromuz yabancılar hukuku alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Vize, ikamet izni, sınır dışı işlemleri ve vatandaşlık işlemlerinde uzmanlaşmış yabancılar hukuku avukat ekibimiz bulunmaktadır. Yabancılar hukuku alanında uzman avukatlarımız tüm süreçlerinizi yakından takip etmekte ve profesyonel hizmet sunmaktadır. Hizmetlerimizden faydalanmak ve avukatlarımızla görüşmek için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz. Avukatlarımızla görüşmek için hemen bir randevu oluşturun.

İKAMET İZNİ NEDİR?

İkamet izni tanımı 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 3’te yer almaktadır. Bu tanıma göre ikamet izni Türkiye’de kalmak için yetkili makamlarca verilen izin belgesidir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 19’a göre ülkede 90 günden fazla kalmak isteyen yabancıların alması gereken belgedir. Ülkede 90 günden az kalmak isteyen yabancılar vize ile veya vize muafiyeti kapsamında ülkede bulunabileceklerdir. Ancak bu süreden fazla ülkede kalmak isteyen yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Aksi takdirde ülkede yasal bir şekilde kalmadıklarından haklarında sınır dışı işlemleri gerçekleştirilecektir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 20 bazı yabancılar için ikamet izni muafiyeti tanımaktadır. Bu konu ile ilgili olarak detaylı açıklamaları ikamet izni muafiyet başlığı altında bulabilirsiniz. Yabancılar ikamet izni başvurularını bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapacaktır. Ancak istisnai durumlarda yabancılar valiliklere de ikamet izni için başvuruda bulunabileceklerdir. İkamet izni başvuru konusu ile ilgili detaylı bilgileri ikamet izni başvurusu başlığı altında açıklayacağız.

İKAMET İZNİ MUAFİYET

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 20’de ikamet izninden muaf olan yabancılar sıralanmaktadır. Bu maddede belirtilen yabancılar ikamet izni almadan ülkede bulunabilmekte veya ikamet edebilmektedir. Madde 20’de belirtilen ikamet izninden muaf yabancılar şunlardır;

1) Vize ile veya vize işleminden muaf bir şekilde ülkeye giriş yapanlar. Bu kişiler en fazla 90 güne kadar ülkede bulunabilmektedir. Ülkede daha fazla kalmak istemeleri halinde ikamet izni başvurusu yapmaları şarttır.

2) Vatansız kişiler. Vatansız kişiler, hiçbir ülkeye tabiiyeti olmayan kişilerdir. Bu kişiler vatansız kimlik belgesine sahiptir. Bu belgeye sahip olan kişilerin ikamet izni almasına gerek bulunmamaktadır.

3) Ülkede görev yapan yabancı ülkelerin diplomatik görevlileri. Elçilik ve konsolosluk görevlilerin ülkede görev yaptıkları süre boyunca ikamet izni almalarına gerek yoktur.

4) Ülkede görev yapan diplomatik görevlilerin aileleri. Elçilik ve konsolosluk görevlilerin ülkede görev yaptıkları süre boyunca aileleri de ikamet izninden muaftır. Ancak elçilik ve konsolosluk görevlileri ailelerini Dışişleri Bakanlığına bildirmelidir. Aksi durumda ikamet izni muafiyeti geçerli olmayacaktır.

5) Uluslararası örgütlerin ülkede görev yapan çalışanları. Statüleri anlaşmalarla belirlenen bu yabancılar da ikamet izninden muaftır. Bu sebeple ikamet izni almalarına gerek yoktur.

6) Uluslararası anlaşmalarla ikamet izninden muaf olan yabancılar. Ülkenin taraf olduğu uluslararası belgelerle bazı yabancıların ikamet izni almalarına gerek yoktur.

7) Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkanlar. Bu kişilerle ilgili düzenlemeler 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 28’de yer almaktadır.

8) Uluslararası koruma için ülkede bulunanlar. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 76 ve 83’e göre ülkede bulunanlar ikamet izninden muaftır. Bu nedenle bu yabancıların da ikamet izin belgesine almasına gerek yoktur.

İkamet izni muafiyeti sona eren bazı kişiler ülkede bulunmaya devam etmek isterlerse valiliklere başvuru yapmalıdır. Bu durumda bulunan yabancılar muafiyetleri bittikten sonra 10 gün içerisinde başvuru yapmalıdır.

İKAMET İZNİ TÜRLERİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda ikamet izni türleri yer almaktadır. Yabancılar da ülkede bulundukları amaca göre bu ikamet izni türlerinden bir tanesine başvurmaktadır. İkamet izni türleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 30’da yer almaktadır. Bu ikamet izin türleri şunlardır; kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni, insan ticareti mağduru ikamet iznidir. Bu yazımızda sizlere aile ikamet izni konusunu anlatacağımız için diğer ikamet izni türlerinden bahsetmeyeceğiz.

Hukuk büromuz ikamet izni konularında uzmanlaşmıştır. Ayrıca bu konularda bir bilgi ve deneyime sahip avukatlar bünyesinde yer almaktadır. Yabancı müvekkillerine ikamet izni çeşitleri konusunda profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Hizmetlerimizden yararlanmak ve avukatlarımızla iletişim kurmak için hemen randevu oluşturun.

AİLE OTURMA İZNİ NEDİR?

Aile ikamet izni, ülkede ikamet izni bulunan yabancının eşine ve ailesine verilen ikamet izni türüdür. Dolayısıyla aile ikamet izni destekleyici sayesinde alınan bir izin türüdür. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 34 aile ikamet izni ile ilgili detaylı hükümleri belirlemektedir. Aile ikamet izni aile oturma izni veya aile birleşimi olarak da bilinmektedir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 34’e göre aile ikamet izni aşağıdaki kişilerin eş ve çocukları başvurabilecektir;

 1. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen kişiler (Çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığından çıkan kişiler)
 2. Ülkede ikamet izni bulunan yabancı ve mültecilerdir.

Aile ikamet izni alabilecek kişiler ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 34’te sıralanmıştır. Buna göre aile ikamet izni alabilecek kişiler şunlardır;

 • Yabancı eş
 • İkamet izni sahibinin veya eşinin çocuğu
 • İkamet izni sahibinin veya eşinin bağımlığı çocuğu.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 34 çocuk kavramını geniş olarak tanımlamaktadır. Buna göre eşinin çocukları da ikamet izni sahibi sayesinde aile oturma izni alabilmektedir. Bunun yanı sıra reşit olmayan çocuk ile birlikte reşit olan bağımlı çocuk da aile ikamet izni alabilmektedir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 3’e göre destekleyici aile birliği amacıyla gelecek yabancıların masraflarını karşılamak zorundadır.

AİLE İKAMET İZNİ SÜRESİ  

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 34. Maddenin 1. Fıkrasına göre aile ikamet izin süreleri 3 yılı geçemeyecektir. Ayrıca aile oturma izni süreleri destekleyicinin sahip olduğu ikamet izin süresini de geçemez. İkamet izni sahibi vatandaşı olduğu ülkenin yasalarına göre birden fazla eş ile evliyse sadece bir eş aile oturma izni alabilecektir. Hangi eşin aile oturma izni alacağına ilgili kişi karar verecektir. Ancak ikamet izni sahibinin diğer eşlerinden çocukları sınırlama olmaksızın aile oturma izni alabilecektir.

Çocukların ülke dışında ortak velayeti bulunan anne veya babası varsa bu durumda anne babanın muvafakat vermesi gerekmektedir[1]. Aile oturma izni çocuklara öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretimde eğitim hakkı vermektedir[2].

Aile ikamet izni türleri bazı şartların varlığı halinde kısa dönem ikamet iznine dönüştürülebilir. En az üç yıl aile ikamet iznine sahip olup on sekiz yaşını geçenler izin türlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilirler[3]. Bunun yanı sıra yabancı eş, destekleyiciden boşanması halinde aile oturma izni kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir. Ancak bunun için ülkede en az üç yıl ikamet etmesi gerekmektedir. Aile içi şiddet nedeniyle boşandığı mahkeme kararı ile sabit olan yabancı eş için üç yıllık süre aranmayacaktır. [4]

Son olarak destekleyicinin ölümü halinde aile oturma izni sahipleri kısa dönem ikamet izni için başvurabilir. Bu durumda aile oturma izni sahiplerinin süre şartını sağlamaları zorunluluğu yoktur.[5]

AİLE İKAMET İZNİ ŞARTLARI

Aile ikamet izni başvurusu yapmak için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru yapacak kişiler aile oturma izni alamayacaklardır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 35 destekleyici ve başvuru sahipleri için ayrı ayrı şartlar öngörmüştür. Dolayısıyla söz konusu şartlar sağlanmadan aile oturma izni başvurusu kabul edilmesi mümkün değildir. Aile oturma izni başvurusu sırasında destekleyicinin sahip olması gereken şartlar şunlardır;

 1.  Destekleyici ailede bulunan kişi başına en az asgari ücretin üçte biri kadar aylık gelire sahip bulunmak. Ayrıca destekleyicinin en az asgari ücret kadar aylık gelire sahip bulunmalıdır. Aksi halde aile oturma izni başvuru talebini Göç İdaresi Genel Müdürlüğü reddedecektir.
 2.  Destekleyicinin ailenin barınmasını sağlayacak şartlara sahip olması şarttır. Bununla beraber tüm aile bireylerinin sağlık sigortası sahibi olması gerekmektedir. Bu şartın sağlanmaması halinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü aile oturma izni talebini reddedecektir
 3.  Son beş yıl içerisinde aile düzeni aleyhine suçlar nedeni ile kesinleşmiş cezası olmamalıdır. Destekleyicinin aile düzeni aleyhine suçlar nedeni kesinleşmiş cezası varsa Göç İdaresi Genel Müdürlüğü başvuruyu reddedecektir.
 4.  Destekleyici en az 1 yıl ülkede ikamet etmiş olmalıdır.
 5.  Destekleyici adres kayıt sistemine kayıtlı bulunmalıdır.

Destekleyicinin yukarıda yer alan şartları taşımaması halinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü aile oturma izni başvurusunu reddedecektir.

Bununla beraber aile oturma izni başvurusunda bulunacak yabancıların da bazı şartları taşıması gerekecektir. Yabancıların bu şartları yerine getirmemesi halinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü aile oturma izni başvurusunu reddedecektir. Aile ikamet izni başvurusunda bulunacak yabancıların yerine getirmesi gereken şartlar şunlardır;

 1. Yabancı aile ikamet izni alma hakkına sahip olduğunu kanıtlayan bilgi ve belgeleri sunmalıdır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 34/1 aile ikamet izni alma hakkına sahip kişileri saymaktadır. Bu kişiler ile ilgili detaylı bilgi için “Aile İkamet İzni Nedir?” başlığına bakabilirsiniz.
 2.  Aile ikamet izni almak isteyen yabancı destekleyici ile birlikte yaşama niyetini belirtmelidir.
 3.  Destekleyici ile evlenmesinin amacı aile oturma izni almak olmamalıdır. Yabancı destekleyici ile aile ikamet izni alma amacıyla evlenmişse Göç İdaresi Genel Müdürlüğü talebi reddedecektir.
 4.  Yabancı eşin on sekiz yaşını geçmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü aile ikamet izni talebini reddedecektir.

Yukarıda sıralanan şartları destekleyici ve aile ikamet izni başvuru sahibi yerine getirmelidir. Söz konusu şartların yerine gelmesi halinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü aile oturma izni talebini kabul edecektir.

AİLE İKAMET İZNİ REDDİ VE İPTALİ

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü aile ikamet izni talebini incelerken bazı hallerin bulunması halinde talebi reddedecektir.  Bu hallerin aile oturma izni devam ederken gerçekleşmesi halinde de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü izni iptal edecektir. Belge sahibi ikamet iznini uzatmak isterse bu hallerin varlığı halinde Genel Müdürlük izni uzatmayacaktır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 36’da yer alan haller şunlardır;

1) Destekleyicinin ve aile oturma izni talep eden kişinin yerine getirme gereken şartların sağlanmaması. Sonradan destekleyici ve başvuru sahibi bu şartları yerine getirmezse Genel Müdürlük ikamet iznini iptal eder. İkamet iznini uzatmak isterse Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ikamet iznini uzatmayacaktır.

2) Yabancının aile oturma izni şartlarını karşılamamasının ardından kısa dönem ikamet izni alamaması.

3) İlgili makamların yabancı hakkında sınır dışı veya ülkeye giriş yasağı vermesi. Bu durumda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü başvuruyu kabul etmeyecek, belge sahiplerinin belgesini iptal edecektir.

4) Son olarak yabancının aile oturma izni belgesini amacı dışında kullanması.

AİLE İKAMET İZNİ İÇİN ANLAŞMALI EVLİLİK

Yabancıların aile oturma izni almak için anlaşmalı evlenmesi halinde Genel Müdürlük ikamet talebini kabul etmeyecektir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 37 anlaşmalı evlilik konusunu düzenlemektedir. Bu maddenin 1. Fıkrasına göre valilikler anlaşmalı evlilik konusunda makul şüphe görürse konuyu araştıracaktır. Tarafların aile ikamet iznini alabilmek için evlenmiş olduğunu tespit etmesi halinde izin talebi reddedilecektir.

Valiliklerin aile oturma izni belgesine sahip kişileri de anlaşmalı evlilik konusunda araştırma yetkisine sahiptir. Böyle bir durum tespit etmesi halinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ikamet iznini iptal edecektir. Belge sahibi bu durumda ikamet izni süresini uzatmak isterse  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü süreyi uzatmayacaktır.

 İKAMET İZNİ BAŞVURUSU

İkamet izni başvurusu ile ilgili hususlar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 21’de yer almaktadır. Maddenin 1. Fıkrasına göre yabancı ikamet izni başvurusunu şahsen veya vekaleten konsolosluklara yapmalıdır. Başvuru yapacağı konsolosluk tabi olduğu veya yasal olarak bulunduğu konsolosluktur. Dolayısıyla kural olarak yabancı ikamet izni başvurusunu konsolosluklara yapmalıdır. İkamet izni talep eden yabancıların istedikleri ikamet izni süresinden 60 gün daha fazla süreli pasaporta sahip olmaları şarttır. Dolayısıyla bu şartı yerine getirmeyen yabancının başvurusunu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü reddedecektir.

İkamet izni başvurusu değerlendirilirken eksik bilgi ve belge tespit edilirse değerlendirme ertelenecektir. Eksik bilgi ve belgelerin neler olduğunu ilgili kurum yabancıya bildirecektir. İkamet izni başvurusunu konsolosluklar değerlendirmemektedir. Konsolosluklar sadece başvuruları almakta ve görüşlerini de ekleyerek Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne göndermektedir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ikamet izni başvurusu hakkında karar vermektedir. Yaptığı değerlendirme sonucunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kararı konsolosluğa gönderecektir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 21/4’e göre ikamet izin belgeleri konsolosluklar düzenleyecektir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 21/5’e göre başvurular 90 gün içerisinde sonuçlanmalıdır. Aynı maddenin 6. Fıkrasına göre konsolosluklar ikamet izni red kararlarını ilgili yabancıya tebliğ edecektir. Maddenin sonuncu ve 7. Fıkrasına göre yabancılar başvurularını aracı kurumlar aracılığı ile yapabilir.

ÜLKE İÇERİSİNDEN İKAMET İZNİ BAŞVURUSU YAPABİLECEK KİŞİLER

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 22’de bazı yabancıların ülke içinden başvuru yapabileceğini düzenlemektedir. Ancak Bu madde listelenen yabancılar valiliklere müracaat edebilirler. İstisna olarak sıralanan yabancılar şunlardır;

1) Yabancılar hakkında adli ya da idari yetkililerin karar vermesi halinde. Bu durumda bulunan yabancılar valiliklere başvurarak ikamet izni talep edebilirler.

2) Türkiye’de bulunan yabancının ülkeden ayrılmasının mümkün olmaması halinde. Bu durumda yabancı ikamet izni için ülke içerisinde başvuru için valiliklere müracaat edebilir.

3) Uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunanlar. Uzun dönem ikamet izni için yabancının ülkede 8 yıl ikamet şarttır[6]. Dolayısıyla uzun dönem başvurusu yapacak kişiler valiliklere müracaat edebilir.

4) Öğrenci ikamet izni başvurusu yapacak kişiler. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 38’e göre öğrenciler valiliklere başvuru yapabilir.

5) İnsani ikamet izni başvurusu yapacak kişiler. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 46’ya göre bu kişiler valiliklere müracaat edebilir.

6) İnsan ticaretinden mağdur olan kişilerin ikamet izni başvuruları. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 48’e göre bu kişiler valiliklere başvuru yapabilir.

7) Aile ikamet izni belgesini kısa dönem ikamet izni ile değiştirmek isteyen kişiler. Aile oturma izni sahipleri belgelerini kısa dönem ikamet izni ile değiştirmek isterlerse valiliklere müracaat edebilir.

8) İkamet iznine sahip yabancıların ülkede doğan çocukları. Ülkede ikamet izni ile bulunan yabancıların ülkede doğan çocukları adına valiliklere başvuru yapabilir.

9) İkamet izni sona eren ve başka bir sebeple ikamet izni başvurusu yapmak isteyen kişiler. Bu maddede belirtilen kişiler ikamet izni için valiliklere başvuru yapabilir

10) İkamet izni muafiyeti sona eren bazı yabancılar. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 20/2 uyarınca başvuran yabancılar valiliklere müracaat edebilir.

11) Ülkede yükseköğrenimini bitiren yabancılar kısa dönem ikamet izni başvurusu yapması halinde. Bu durumda bulunan yabancılar valiliklere müracaat ederek ikamet izni başvuru yapabilir.

Yukarıda sayılan yabancıların konsolosluk aracılığı ile başvuru yapmasına gerek yoktur. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 22’de sayılan yabancılar başvurularını valiliklere yapabilirler.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI

AİLE OTURMA İZNİ, AİLE İKAMET İZNİ, GERİ GÖNDERME MERKEZİ, İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZ, YABANCILAR HUKUKU AVUKATAile ikamet izni konusu yabancılar hukuku alanında bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır Bu sebeple mutlaka bir yabancılar hukuku avukatı desteğinden faydalanmanızı önermekteyiz. Hukuk büromuz Ankara yabancılar hukuku avukat kadrosu ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Ankara yabancılar hukuku avukatı olarak yabancılar hukuku alanında tecrübeli ekibe sahibiz.

AİLE OTURMA İZNİ AVUKAT İLETİŞİM : 0507 906 87 33

İkamet izni başvurusu dikkatli bir şekilde yapılması gereken bir süreçtir. Süreçte yapılacak bir hata veya sunulması gereken belgenin sunulmaması maddi ve manevi kayıplara yol açabilecektir. Herkesin ikamet izni konusu hakkında bilgi sahibi olması beklenemez. Bu nedenle süreci profesyonel kişilerin takip etmesi önemli faydalar sağlayacaktır. Sonuç olarak ikamet izni başvurularında mutlaka yabancılar hukuku alanında avukatların desteğini almanızı tavsiye ediyoruz.

İkamet izni başvurusu, ikamet izni reddi kararına itiraz, idari dava ve diğer işlemlerde avukatlık hizmeti sunmaktayız. Aile ikamet izni başvurularını sürecin en başından belgenin alınmasına kadar titizlikle takip etmekteyiz. Hizmetlerinden yararlanmak için hukuk büromuzla dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Akademik Hukuk & Danışmanlık, özellikle Yabancılar ve Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının hukuki problem ve sorunlarını çözmede Öncü bir hukuk bürosudur. Nitekim kendisi de Alman vatandaşı olan hukuk büromuz yönetici avukatı Av. Abdullah Enes BALTACI’nın Mr. Alexander Rush imzalı ULUSLARARASI BUSİNESS AKADEMİ ÖDÜLÜ‘ne layık görülmesi de icra edilen iş dalında uzman olduğumuzu kanıtlamıştır.

Akademik Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır. İstanbul iş hukuku avukatı için avukat kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yabancılar hukuku avukat ekibimizle görüşmek için hemen bir randevu oluşturun.

Yabancılar Hukuku kapsamında mavi kartlı kişilerin sorunları, deport uyuşmazlıkları ve idari gözetim kararı konularında uzman Av. Abdullah Enes Baltacı 65081 Sicil Numarası ile Köln Barosuna ve 29422 Sicil Numarası ile Ankara Barosuna kayıtlıdır. Özellikle Almanya’da bulunan ve Türkiye’deki hukuki sorunlarını çözmede sorun yaşayan gurbetçi vatandaşların işlerini ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak takip etmek üzere Almanya’da da faaliyet yürüten hukuk büromuza ait sitenin linkine  buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

KAYNAKLAR:

[1] 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 34/3

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6458.pdf  Erişim Tarihi:26.12.2023

[2] 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 34/4

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6458.pdf  Erişim Tarihi:26.12.2023

[3] 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 34/5

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6458.pdf  Erişim Tarihi:26.12.2023

[4] Doğan, Vahit, Türk Yabancılar Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara Ekim 2020, s. 93

[5] Doğan, Vahit, Türk Yabancılar Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara Ekim 2020, s. 93-94

[6] 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 42/1

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6458.pdf  Erişim Tarihi:28.12.2023

aile oturma izni, aile ikamet izni,
Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap