Ankara gayrimenkul avukatı, gayrimenkul konularında uzmanlaşmış, Ankara gayrimenkul davalarında tecrübesi olan Ankara avukatını ifade eder.

ANKARA GAYRİMENKUL AVUKATI

Ankara gayrimenkul avukatı geniş bir yelpazeye sahip bir alanda hizmet veren Ankara avukatıdır. Ankara Gayrimenkul davaları genellikle eşya hukukuyla ilişkilidir, fakat bir Ankara gayrimenkul avukatının geniş bir yelpazedeki yasal konularda da bilgi sahibi olması önemlidir. Ankara gayrimenkul davaları, borçlar hukuku, icra iflas hukuku, aile hukuku (örneğin velayet konuları), miras davaları ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi farklı mevzuatlarla da ilişkilidir.

Ankara gayrimenkul avukatı sadece taşınmaz malların satışı veya tapu işlemleri gibi konularda değil, aynı zamanda kiracı-mülk sahibi anlaşmazlıkları, mülkiyet hakkı ihlalleri, ipotekle ilgili uyuşmazlıklar gibi çeşitli konularda da çalışabilirler. Bu nedenle, yalnızca eşya hukuku değil, geniş bir yelpazedeki yasal konularda deneyim ve bilgi sahibi olmak, Ankara gayrimenkul avukatının etkinliklerini ve başarılarını artırır.

Bir Ankara avukatının uzmanlaşma süreci tecrübe kazanmak, belirli alanlarda çalışmak ve zamanla o alanda derinleşmek şeklinde oluşur. Ankara gayrimenkul avukatı, hem teorik hem de pratik bilgiyi sürekli olarak güncel tutarak, işlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için farklı hukuki alanlarda geniş bir perspektife sahip olan Ankara avukatıdır.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku geniş bir yelpazede işlemleri ve düzenlemeleri içeren bir alandır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, gayrimenkul hukukunun temel ilkelerini içerirken özel yasalar da bu alandaki konulara detaylı bir şekilde odaklanmıştır.

Ankara gayrimenkul avukatı, birçok konuda danışmanlık ve destek sağlayabilen Ankara avukatıdır. Alım satım sözleşmelerinin hazırlanması, mülkiyet geçiş süreçlerinin yönetilmesi, yabancıların mülk edinmesi ve vatandaşlık başvuruları gibi konularda rehberlik sunabilirler. Aynı zamanda tapu kayıtlarının düzeltilmesi gibi işlemlerde de destek olabilen Ankara avukatıdır.

Ortaklığın giderilmesi davaları, kamulaştırma davaları gibi durumlarda da Ankara gayrimenkul avukatı uzmanlık sunabilirler. Bu tür davalarda, Ankara avukatı hem yasal süreçleri yönetebilir hem de müvekkillerine en iyi şekilde danışmanlık yaparak haklarını korumalarına yardımcı olabilirler.

Gayrimenkul hukuku oldukça karmaşık olabilir ve hukuki süreçlerde deneyimli bir Ankara avukatının rehberliği önemlidir. Bu sayede hak kaybı yaşanmaması ve işlemlerin yasalara uygun şekilde gerçekleşmesi sağlanabilir. Hukuki konularda uzman bir Ankara gayrimenkul avukatı çalışmak, çeşitli gayrimenkul işlemlerinde güvende olmanıza yardımcı olabilir.

ANKARA GAYRİMENKUL AVUKATININ VERDİĞİ HİZMETLER

Ankara gayrimenkul avukatının sunduğu hizmetler oldukça geniş bir yelpazede yer alır. Ankara gayrimenkul avukatının görevleri gayrimenkul hukukuyla ilgili anlaşmazlık konularının çözümü, bu alana giren davalara ilişkin takip ve temsil, ayrıca taşınmazlarla ilgili sözleşmelerin hazırlanması gibi başlıkları içerir. Bu hizmetler, gayrimenkul hukukundan kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıklara, sorunlara veya ihtilaflara göre çeşitlenebilir.

İyi bir Ankara gayrimenkul avukatı, müvekkiliyle birlikte çalışarak anlaşmazlıkları dava sürecine gitmeden çözmeye çalışabilir. Bunun için arabuluculuk, müzakere ve uzlaşma gibi alternatif çözüm yollarını değerlendirebilirler. Ancak, bazı durumlarda dava süreci kaçınılmaz olabilir ve Ankara gayrimenkul avukatı, müvekkilinin haklarını korumak için dava açma, savunma yapma ve mahkeme sürecinde temsil etme görevini üstlenebilir.

Ankara gayrimenkul avukatının verdiği hizmetleri toparlayacak olursak;

 • Mülkiyet ve İlgili Haklar Üzerine Danışmanlık
 • Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Ortak Mülkiyetten Doğan Davalar
 • Satış Sözleşmeleri ve Kamulaştırma Davaları
 • Sözleşme Hazırlama ve Danışmanlık
 • Taşınmazların alımı, satımı ve tapularının tescil işlemleri
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kiracı tahliyesi işlemleri
 • Tapı iptali ve tesciline ilişkin davaların takibi
 • Taşınmaz ortakları arasında çıkan ihtilafların hukuksal zeminde çözüme kavuşturulması
 • Yabancıların mülk edinme işlemleri ile ilgili hukuksal ve resmi süreçlerin takibi

Bu görevler, Ankara gayrimenkul avukatının genellikle yürüttükleri temel işler arasındadır. Ancak her durum özel olduğundan, Ankara gayrimenkul avukatı müvekkillerinin ihtiyaçlarına göre farklı roller üstlenebilirler.

ANKARA GAYRİMENKUL AVUKATININ TEMSİL ETTİĞİ KİŞİLER KİMLERDİR?

Ankara gayrimenkul avukatının bir dava veya uyuşmazlık sürecinde farklı tarafları temsil etme yetkisine sahiptirler. Gayrimenkul hukukuyla ilgili davalarda, çeşitli taraflar Ankara gayrimenkul avukatı tutarak hukuki yardım alabilirler. Bunlar şunları içerebilir:

 • Mal Sahipleri: Gayrimenkulün sahibi olan kişiler, mülkiyet haklarıyla ilgili sorunlar yaşadıklarında avukat tutabilirler. Tapu kayıtları, mülkiyetin kullanımı veya diğer haklarla ilgili durumlarda alanında uzman bir Ankara avukatından destek alabilirler.
 • Kiracılar: Kiralama sözleşmeleri, kira artışları, tahliye süreçleri gibi konularda alanında uzman bir Ankara avukatından hukuki danışmanlık alabilirler.
 • Gayrimenkul Yatırımcıları: Yatırım sürecinde karşılaşılan sözleşme veya anlaşmazlıklar, projelerin yasal boyutları konusunda alanında uzman bir Ankara avukatıyla çalışabilirler.
 • İnşaat Firmaları ve Yetkilileri: İnşaat projeleriyle ilgili sözleşme hazırlığı, ruhsat alımı, müteahhitlik sözleşmeleri gibi konularda alanında uzman bir Ankara avukatından hukuki rehberlik alabilirler.
 • Planlamacılar: Gayrimenkul planlaması, imar konuları ve yönetmeliklere uyum gibi hususlarda alanında uzman bir Ankara avukatından danışmanlık alabilirler.
 • Mühendis ve Mimarlar: İnşaat sürecinde teknik ve yasal uyumluluk, lisans veya sözleşme anlaşmazlıkları gibi konularda alanında uzman bir Ankara avukatından destek alabilirler.

Her bir tarafın farklı ihtiyaçları ve endişeleri olabilir. Ankara gayrimenkul avukatı, bu taraflara danışmanlık, temsil ve gerektiğinde dava açma gibi hizmetler sunarak, müvekkillerinin haklarını korumak ve yasal süreçleri yönetmek için çalışırlar. Bu şekilde, gayrimenkul işlemlerinde ve uyuşmazlıklarda tarafların yasal haklarını savunma konusunda yardımcı olurlar.

ANKARA GAYRİMENKUL AVUKATININ BAKTIĞI DAVALAR

Ankara gayrimenkul avukatı çeşitli taşınmaz mallarla ilgili uyuşmazlıkların çözümüne odaklanırlar ve bu tür davaların yönetimini üstlenirler. Ankara gayrimenkul avukatı, bahsettiğiniz gibi çeşitli dava türleri için müvekkillerine hukuki destek sunabilirler:

 • İzale-i Şuyu Davası
 • Tapu İptal ve Tescil Davası
 • Kira Alacaklarının Tahsili ve Kiracının Tahliyesi
 • İpotek Tesisi ve Terkini
 • Kat Mülkiyeti Kanunu ile İlgili Davalar
 • Men-i Müdahale Davası
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • Kiralananın Tahliyesi Davası

Ankara gayrimenkul avukatı, bu gibi dava türlerinde müvekkillerine hukuki danışmanlık sunar, gerekli hukuki süreçleri başlatır ve takip ederler. Müvekkillerinin haklarını savunmak ve mahkeme sürecinde temsil etmek için çalışırlar.

İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI

Ortaklığın giderilmesi davası, bir taşınmaz veya taşınır mülkiyette paylı veya elbirliği mülkiyetle sahip olan kişilerin ortaklığına son verme sürecini ifade eder. Bu durumda, ortak sahipliğine son verilmesi veya paydaşların ortaklığının sona erdirilmesi amaçlanır.

Elbirliği mülkiyetteki sahipler, ortak olarak adlandırılır ve belirli bir paya sahip değillerdir. Paylı mülkiyet ise sahiplerine paydaşlar denir ve belirli payları bulunur. Ortaklığın giderilmesi davası, genellikle tüm hak sahiplerine karşı açılır ve bu davada amaç, ortaklığın sona erdirilmesidir.

Davanın amacı, taşınmazın aynen bölünerek ortaklığın sona erdirilmesini sağlamaktır. Ancak bazen taşınmazın bölünmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda, taşınmazın bölünmesi pratik olmazsa, mahkeme satış yoluyla ortaklığın sona erdirilmesine karar verebilir. Bu satış, elde edilen gelirin paylaşılması suretiyle ortaklığın sonlandırılmasını sağlar.

Ortaklığın giderilmesi davası, karmaşık bir süreçtir ve hukuki detayları bulunur. Mahkemeye sunulan deliller, ortaklığın nasıl sona erdirileceğine dair önemli rol oynar. Bu tür durumlarda, alanında uzman bir Ankara avukatından hukuki danışmanlık almak ve süreci yönetmek önemlidir, çünkü her durum farklı olabilir ve hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde takip edilmesi gerekebilir.

KAMULAŞTIRMA DAVASI

Kamulaştırma, bir özel mülkün devlet veya kamunun kullanımı için satın alınması işlemidir. Kamulaştırma genellikle kamu hizmetleri, altyapı projeleri, yol yapımı gibi kamuya fayda sağlayacak amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu süreçte özel mülkiyet hakkı devlete veya kamuya geçer.

Kamu yararı ve mülkiyet hakkı arasındaki denge, kamulaştırma sürecinde kritik bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Kamulaştırma, devletin kamunun üstün yararı adına özel mülkiyet haklarını korumak üzere belirli koşullarda devreye girebileceği bir süreçtir. Ancak bu süreç, sadece kamu yararı gözetilerek gerçekleşmez; aynı zamanda mülkiyet hakkını sahipleri için de koruyan adil ve yasal bir süreç olmalıdır.

Kamulaştırma işleminde, devlet belirli bir amaç için mülkiyet hakkına müdahale edebilir. Ancak bu müdahale yasal çerçeveler içinde olmalıdır. Mülkiyet sahibine adil bir bedel ödenmeli ve taşınmazın amacına uygun kullanımı sağlanmalıdır. Ayrıca, kamulaştırılan taşınmazın amacı dışında kullanılması ya da 5 yıl içinde kullanılmaması durumunda mülkiyet sahibinin bu taşınmazı geri alma hakkı bulunmaktadır.

Kamulaştırma sürecinde, mülkiyet sahiplerine adil bir bedel önerilir ve uzlaşma için bir süre verilir. Ancak mülkiyet sahipleri teklifi kabul etmek zorunda değildir. Eğer satın alma yolu ile kamulaştırma gerçekleşmezse, idare mahkemeye başvurarak kamulaştırma bedelinin tespiti ve ilgili taşınmazın idare adına tescil edilmesi için dava açabilir.

Mahkeme, kıymet takdir komisyonunun belirlediği bedeli bağlayıcı kabul etmez ve yeniden değerlendirme yapabilir. Bu şekilde, mülkiyet sahiplerine adil bir bedel ödenmesi ve kamulaştırma işlemlerinin yasal süreçlere uygun şekilde yürütülmesi sağlanır. Bu süreçte, mülkiyet sahiplerinin alanında uzman bir Ankara avukatından hukuki danışmanlık alması ve haklarını korumak adına Ankara avukatıyla iletişim içinde olmaları önemlidir.

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASI

Hak sahiplerinin taşınmazları üzerinde yasa dışı bir biçimde mülkiyet haklarına müdahale edilmesi durumunda, bu durumu yapan idareye karşı tazminat veya bedel davası açma hakları bulunmaktadır. Bu tür durumlarda, idarenin kamulaştırma prosedürlerine uymadan taşınmaza el koyması veya mülkiyet hakkını ihlal etmesi, hak sahiplerinin yasal haklarını koruma adına dava açma hakkını doğurur.

Tazminat davası, idarenin mülkiyet hakkına yasal olmayan bir müdahalesi sonucunda hak sahibinin uğradığı zararın tazmin edilmesi için açılır. Bu zarar mülkiyetin kullanımından kaynaklanan zararlar, mülkiyetin değer kaybı gibi unsurları içerebilir. Bedel davası ise idarenin el koyma ya da müdahale etme eylemi sonucunda ortaya çıkan mülkiyet hakkının bedelinin ödenmesi için açılır.

Bu davalar, idarenin mülkiyet hakkına hukuka aykırı biçimde el koyması ya da müdahale etmesi durumunda, hak sahiplerinin yasal olarak hakkını arayabileceği yollardır. Hak sahipleri, Ankara gayrimenkul avukatı aracılığıyla bu tür davalara başvurarak mülkiyet haklarını ve uğradıkları zararları yasal yollarla talep edebilirler. Bu süreçte yasal prosedürlere uygun hareket etmek ve konuya hâkim alanında uzman bir Ankara avukatı rehberliğinde ilerlemek oldukça önemlidir.

EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI

El atmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkının korunması amacıyla başlatılan bir hukuki süreçtir. Bu dava, mal sahibinin rızası olmadan malın elde tutulmasını veya el atılmasını engellemek için açılır. Taşınır veya taşınmaz olması fark etmeksizin, malın el atmasının önlenmesi için bu tür bir dava başlatılabilir.

Özellikle, bir malın sahibi tarafından rıza gösterilmeden kötü niyetle elde tutulması veya kullanılması durumunda, mal sahibi bu durumu düzeltebilmek için el atmanın önlenmesi davası açabilir.

Dava sürecinde, mal sahibi, kötü niyetle veya hukuka aykırı olarak malına el koymuş olan kişiye karşı yasal olarak haklarını savunabilir. Mahkeme, durumu değerlendirerek hak sahibinin mülkiyet hakkını korumak için gerekli kararları verebilir. Bu kararlar el atmanın durdurulması veya mülkiyetin sahibine iadesi gibi tedbirler içerebilir. Bu tür durumlarda alanında uzman bir Ankara avukatından hukuki destek almak önemli olabilir.

MİRAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

Veraset belgesi, miras bırakanın ölümü sonrasında mirasçıların belirlenmesi ve mirasın paylaştırılması için resmi bir belgedir. Bu belge, mirasçıların kimler olduğunu, miras paylarını ve miras bırakanın mal varlığını içeren bir belgedir.

Gayrimenkullerin mirasçılar arasında paylaştırılması, veraset belgesine dayalı olarak gerçekleşir. Bu belge, mirasçıları ve onların miras paylarını belirler. Gayrimenkullerin bu mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağı, mahkeme sürecine veya mirasçılar arasındaki anlaşmaya bağlı olabilir.

Miras bırakanın gayrimenkul varlığına ilişkin mirasçılar arasında anlaşmazlık veya paylaşım konusunda anlaşmazlık olduğunda, miras bırakanın veraset belgesine dayalı olarak, mahkeme yoluna gidilebilir. Mahkeme, miras bırakanın mal varlığının paylaşımını veya dağıtımını belirlemek için gerekli adımları atabilir.

Veraset belgesi, miras bırakanın mal varlığının ve mirasçıların haklarının belirlenmesi için önemli bir belgedir. Bu belgeye dayalı olarak mirasçılar arasında gayrimenkullerin paylaşımı veya dağıtımı gerçekleştirilirken, hukuki süreçte doğru adımların atılması ve gerektiğinde alanında uzman bir Ankara avukatından hukuki danışmanlık alınması önemlidir.

ÖN ALIM (ŞUFA) DAVASI

Paylı mülkiyette paydaşlar arasında önalım hakkı bulunabilir. Bu önalım hakkı, bir paydaşın payını, paydaşlar haricinde birine satması durumunda diğer paydaşlara, aynı koşullarda ve aynı fiyata bu payı alma hakkını tanır.

Bu durumda, önalım hakkına sahip olan diğer paydaşlar, payın satıldığı koşullarda ve fiyatta bu payı satın alma hakkına sahiptir. Eğer bir paydaş, payını paydaşlar haricinde birine satarsa, diğer paydaşlar bu önalım hakkını kullanarak aynı koşullarda bu payı satın alabilirler.

Ancak, ön alım hakkı yasal olarak belirli koşullara tabidir ve her durumda uygulanabilir değildir. Önalım hakkının kullanılması için belirli prosedürler ve zaman dilimleri de bulunabilir. Eğer önalım hakkı, yasal süreçlerde ve koşullarda yerine getirilmişse ve diğer paydaşlar bu hakkı kullanmamışsa, payın satıldığı kişi genellikle mevcut hukuki koşullarda payın sahibi olabilir.

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

Tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydının kanuna aykırı bir şekilde düzenlendiği durumlarda bu kaydın iptal edilmesi ve hukuka uygun bir şekilde düzeltilmesi amacıyla açılan bir davadır. Bu dava, taşınmazın tapu kaydında hak sahibi olarak gösterilen kişiye karşı başlatılır.

Genellikle tapu kaydının düzeltilmesi için bu tür bir dava açılır. Örneğin, vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu kaydının yanlış bir şekilde düzenlendiği durumlarda bu tür davalar açılabilir. Bir kişiye vekalet veren, bu vekaleti kötüye kullanan veya vekalet veren kişinin iradesine aykırı hareket eden vekil, vekalet eden kişiye karşı sorumludur.

Dava taşınmazın bulunduğu yerde, yani taşınmazın konumlu olduğu yerdeki mahkemede açılır. Bu tür davalarda asliye hukuk mahkemeleri yetkilidir.

Vekalet ilişkisinin kötüye kullanılması ve bu durumun tapu kaydına yansıması gibi durumlarda, tapu iptal ve tescil davası ile bu hatalı veya hukuka aykırı kayıtların düzeltilmesi amaçlanır. Bu süreçte, vekalet veren kişi, vekilin kötüye kullanımı nedeniyle doğan zararları telafi etme hakkına sahip olabilir. Bu tür davalarda hukuki süreçlerin ve delillerin doğru şekilde sunulması önemlidir, bu nedenle alanında uzman bir Ankara avukatından hukuki danışmanlık almak faydalı olabilir.

KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI TAŞINMAZIN TAHLİYESİ DAVASI

Kiracının kira bedelini zamanında ödememesi durumunda kiraya verenin tahliye talebiyle dava açabilmesi için belirli prosedürler takip edilmesi gerekir.

 • İcra Takibi: Kiracının kira bedelini ödememesi halinde kiraya veren genellikle öncelikle icra takibi başlatır. Bu süreçte kiracıya ödeme emri gönderilir ve kiracıya 30 gün süre tanınır. Kiracı bu süre içinde ödeme yapmaz veya itiraz etmezse icra takibi kesinleşir.
 • Tahliye Davası: İcra takibinin kesinleşmesinden sonra, kiraya veren kiracının tahliyesini talep etmek için icra mahkemesinde dava açabilir. İcra takibine konu olan kira borcunun ödenmemesi durumunda, kiraya veren kiracının tahliyesini talep edebilir.

Tahliye davası ayrıca kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda da açılabilir. Ancak bu durumda, kiraya verenin kira sözleşmesinin sona erdiğini kanıtlayacak belgeler sunması gerekebilir. Kiraya veren, kira sözleşmesini sonlandırmak istediği durumlarda, kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 1 ay içinde icra takibi başlatmalıdır.

İcra takibi sonrasında tahliye emri kiracıya gönderilir. Kiracı bu emre karşı 7 gün içinde itiraz edebilir. Ancak kiracı bu süre içinde itiraz etmezse, icra dairesi tarafından tahliye işlemi gerçekleştirilir ve kiracı taşınmazdan çıkarılır.

Tahliye süreci ülke ve yönetmeliklere göre değişebilir, bu nedenle kiraya verenlerin bu süreçlerde yasal prosedürlere tam olarak uyması önemlidir. Kiracılar da haklarını korumak için alanında uzman bir Ankara avukatından hukuki danışmanlık alabilir veya gerekli itirazları yapabilirler.

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL) TAHLİYE DAVASI

Taşınmazın sahibinin rızası olmaksızın başkası tarafından kullanılması durumunda, sahibin zararının tazmini için açılan bir dava ecri misil davası olarak adlandırılır. Bu durumda, taşınmaz sahibi, taşınmazını izinsiz kullanan kişinin yol açtığı zararların tazmin edilmesini talep edebilir.

Ecri misil davası koşulları ise ;

 • Taşınmaz sahibinin izni olmadan başkası tarafından kullanılması,
 • Kullanımın kötü niyetli olması (yani sahibin rızasını almadan, haksız bir şekilde kullanımın yapılması),
 • Kullanım nedeniyle sahibin zarar görmesi.

Bu dava, 5 yıllık zamanaşımına tabidir, yani olayın gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içinde dava açılmalıdır. Davada, kullanımın kötü niyetli olması ve taşınmaz sahibine verilen zararın tazmini istenir.

Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesidir. Ecri misil davasında haksız işgal nedeniyle doğan zararın tazmini için mahkemeye başvurulur. Mahkeme, delillerin değerlendirilmesi ve yasal prosedürler çerçevesinde, tarafların iddialarını değerlendirerek bir karar verir.

Bu tür davalarda, tarafların haklarının korunması için kanıtların toplanması ve yasal süreçlere uyulması önemlidir. Bu nedenle, uzman bir Ankara avukatından hukuki danışmanlık almak ve doğru adımları atmak önemli olabilir.

KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN DAVALAR

Kat mülkiyetine dair haklar ve bu haklardan doğan uyuşmazlıklar 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenlenmektedir. Bu kanun, bir binanın kat mülkiyetine tabi olarak ayrılmasını ve kat maliklerinin haklarını düzenler.

Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar çeşitli durumlarda ortaya çıkabilir ve bu uyuşmazlıklarla ilgili açılan davalarda genellikle taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir ve sulh hukuk mahkemesi görevlidir.

Bu tür davalara örnekler şunlar olabilir:

 • Apartman aidat ve giderlerinin ödenmemesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar: Kat maliklerinin apartman aidatlarını ödememesi veya aidatların nasıl hesaplanacağı konusunda anlaşmazlık yaşanması durumunda bu tür davalara neden olabilir.
 • Binanın duvarına asılan reklam panolarıyla ilgili uyuşmazlıklar: Kat malikleri arasında binanın dış cephesine reklam panoları asmak gibi konularda anlaşmazlık yaşanabilir.
 • Kat Mülkiyeti Kanunu’na aykırı işyerlerinin açılmasıyla ilgili uyuşmazlıklar: Kat mülkiyeti kanunu kapsamında belirli alanlarda işyeri açılması yasaksa ve buna rağmen açılıyorsa, bu durum uyuşmazlığa sebep olabilir.
 • Kat malikleri arasında alınması gereken kararlarda yaşanan anlaşmazlıklar: Örneğin, ortak alanların kullanımı, bakımı veya yenilenmesi gibi konularda karar alınması gerektiğinde, kat malikleri arasında anlaşmazlık olabilir ve bu durum dava açılmasına yol açabilir.

Bu davalarda, kat maliklerinin haklarını korumak ve yasal süreçlere uygun şekilde ilerlemek önemlidir. Dolayısıyla, kat mülkiyetiyle ilgili uyuşmazlıklarda uzman bir Ankara avukatından hukuki danışmanlık almak veya bu süreçlerde yasal prosedürlere uygun hareket etmek önem taşır.

YABANCILARIN GAYRİMENKUL EDİNMESİ İLE İLGİLİ DAVALAR

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinme süreci oldukça detaylı ve belirli kurallara bağlıdır. Özellikle 2644 Sayılı Tapu Kanunu‘nun 35. maddesi bu konuda önemli düzenlemeler içeriyor.

Öncelikle, karşılıklılık esasının kaldırılmasıyla birlikte yabancılar artık gayrimenkul edinebilmektedirler. Ancak edinebilecekleri gayrimenkulün belirli sınırlamaları mevcut. Bir yabancı, Türkiye’de toplam alanı 30 hektarı geçmeyen ve özel mülkiyete konu ilçenin %10’unu aşmayan taşınmazlara sahip olabilir. Ayrıca, kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliklere sahip ticaret şirketleri belirli şartlar altında taşınmaz edinebilirken, diğer yabancılar bu imkândan yararlanamazlar.

Askeri ve güvenlik bölgelerinde yabancılar gayrimenkul edinemezler. Bu gibi kurallar ve kısıtlamaların yanı sıra, yabancılar için tapu işlemleri, Türkiye’deki idari prosedürler ve evrak işleri oldukça karmaşıktır. Bu sebeple, gayrimenkul edinmek isteyen yabancılar, uzman bir Ankara gayrimenkul avukatı çalışarak bu süreçte rehberlik almalıdırlar.

Türk hukuk sistemi ve ilgili mevzuatı anlamak ve bu doğrultuda hareket etmek, yabancılar için önemlidir çünkü yanlış adımlar zaman ve mali kayıplara yol açabilir. Gayrimenkul davaları özellikle hukuki detaylar içerir ve uzman bir Ankara gayrimenkul avukatının rehberliği, bu süreçte doğru adımların atılmasını sağlayabilir. Bu nedenle, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinme sürecinde uzman bir Ankara gayrimenkul avukatıyla çalışmaları, işlemleri daha sorunsuz ve doğru şekilde yürütmelerine yardımcı olabilir.

YABANCILAR İÇİN TAŞINMAZ ALIMI İLE VATANDAŞLIK BAŞVURUSU

Türk vatandaşlığına geçiş süreçleri oldukça hassas ve birçok evrak gerektiren işlemlerdir. Özellikle gayrimenkul edinme yoluyla vatandaşlık başvuruları, belirli değerlendirmelere tabi tutulur ve başvuru sürecinin kabul edilebilir olması için belirli koşulların sağlanması gereklidir. 18.09.2018 tarih ve 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul edinen kişiler Türk vatandaşlığına hak kazanabilecektir.

Gayrimenkul edinme yoluyla vatandaşlık elde etme sürecinde, edinilen gayrimenkulün başvuru işlemlerine uygunluğu önemlidir. Değerleme raporlarının düzenlenmesi, sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi prosedürler başvurunun kabul edilmesi için gereklidir.

Bu nedenle, gayrimenkul hukuku konusunda uzmanlaşmış bir Ankara gayrimenkul avukatıyla çalışmak, yabancıların bu süreçleri sorunsuz bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olabilir. Uzman bir Ankara gayrimenkul avukatı, edinilen gayrimenkulün vatandaşlık başvurusu için uygunluğunu değerlendirebilir, gerekli belgelerin düzenlenmesinde rehberlik sağlayabilir ve sürecin doğru ve eksiksiz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir.

GAYRİMENKUL (TAŞINMAZ) DAVALARINDA AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MU?

Gayrimenkul hukuku gerçekten oldukça karmaşık ve teknik bir alan olduğu için uzman bir Ankara avukatının rehberliği ve desteği çok önemlidir. Bu hukuk dalıyla ilgili davalarda doğru adımları atmak, gerekli belgeleri ve prosedürleri takip etmek, hatta davanın sonuçlanmasını sağlamak oldukça kritik olabilir. Eğer bu alanda bir dava ile karşı karşıyaysanız veya bir gayrimenkul edinimi, satışı veya herhangi bir işlem planlıyorsanız, alanında uzman bir Ankara avukatından danışmanlığı sizin için büyük bir fayda sağlayabilir.

Gayrimenkul davalarının genellikle yüksek meblağlar ve ciddi hak ihlalleri içermesi, bu alanda hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesini ve uzman bir avukatın rehberliğini gerektirmektedir. Doğru adımların atılmadığı durumlarda maddi kayıpların yanı sıra hak kayıpları da yaşanabilir.

Ayrıca, gayrimenkul hukuku sadece davalardan ibaret değil; tapu işlemleri, sözleşmelerin hazırlanması, danışmanlık hizmetleri gibi pek çok alanda da uzman bir Ankara avukatın rehberliği gerekebilir. Tapu müdürlüklerindeki işlemler, belge tanzimi ve kamu kurumlarıyla yapılacak işlemler genellikle bir avukatın desteğini gerektirebiliyor. Bu süreçleri deneyimli bir avukatın gözetiminde yürütmek, herhangi bir hata veya kayba yol açma riskini azaltabilir.

ANKARA GAYRİMENKUL AVUKATINA NASIL ULAŞILABİLİR?

Ankara Barosu’na bağlı olan tüm Ankara avukatı iletişim bilgileri Ankara Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. Gayrimenkul konusunda bir Ankara avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden Ankara avukatı iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ANKARA GAYRİMENKUL AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Gayrimenkul Hukuku konusunda uzman bir Ankara Gayrimenkul Avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Gayrimenkul hukuku konusunda uzman Ankara avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap