Araç değer kaybı hesaplama; aracınızda trafik kazası nedeniyle meydana gelen hasarın tamir ve onarımı sonrasında ikinci el piyasasındaki değerinin kazadan önceki haline düşüş göstermesi ve bu arada oluşan fark değerin mevzuatta bulunan kritelere göre hesaplanmasıdır.

ARAÇ DEĞER KAYBI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Araç değer kaybı hesaplama ya da diğer adıyla hasar değer kaybı hesaplama  Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında yer alan araç değer kaybı hesaplama formülü ile hesaplanmaktaydı. Anayasa Mahkemesinin 2019/40 Esas, 2020/40 Karar 17.7.2020 tarihli kararıyla araçta meydana gelen değer kaybının hesabı artık Genel Şartlarda yer alan formüle göre değil; aracın kazadan önceki serbest piyasa değeri ile kaza sonrası  piyasa değeri arasındaki fark dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

ARAÇ DEĞER KAYBI

Araç değer kaybı hesaplama ya da diğer adıyla hasar değer kaybı hesaplama  hususunda hesap çıkarmaya ehil, kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi(makine mühendisi) aracın modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi, önceki hasarları vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı tamir edildikten  sonraki durumun a göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki farkın ne olacağı aracın değer kaybıdır.

Bu hususta araç değer kaybı hesaplama-hasar değer kaybı hesaplama yapmak için sitemizde bulunan araç değer kaybı hesaplama-hasar değer kaybı hesaplama motorunu kullanabilirsiniz.

ARAÇ DEĞER KAYBI HESAPLAMA ROBOTU

Araç değer kaybı hesaplama ya da diğer adıyla hasar değer kaybı hesaplama yapılma metodu aracın marka ve modeli, hasarın derecesi, kazadan önceki ve sonraki piyasa rayiç bedeli gibi parametreler kullanılarak yapılır. Araç değer kaybı hesaplama-hasar değer kaybı hesaplama sitemizde bulunan araç değer kaybı hesaplama-hasar değer kaybı hesaplama robotuna istenen bilgiler girerek güvenli ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI

Araç değer kaybı hesaplama (hasar değer kaybı hesaplama) yapıldıktan sonra hesaplanan miktar karşı taraftan veya karşı tarafın sigortasından tanzimi istenir. Daha kısa bir ifadeyle araç değer kaybı hesaplama-hasar değer kaybı hesaplaması sonucu tanzimi istenen hak kazada mağdur durumunda olan tarafa uğradığı zararı tanzim için verilen bir haktır. Dolayısıyla bahse konu kazada değer kaybı isteyebilecek taraf kusursuz veya karşı tarafa göre daha az kusurlu olmalıdır.

Bu şartı sağlayan taraf karşı tarafın bizzat kendisinden veya sigortasından araç değer kaybı hesaplama-hasar değer kaybı hesaplaması sonucu hesap edilen tutar olan araç değer kaybının tanzimini isteyebilir. Şayet kendisine bu bedel ödenmez veya eksik ödenirse araç değer kaybı hesaplama ve ödenmesi için Sigorta Tahkimine başvurabilir veya Hukuk mahkemesinde dava açabilir.

ARAÇ DEĞER KAYBI BAŞVURUSU

Araç değer kaybı hesaplama ya da diğer adıyla hasar değer kaybı hesaplaması sonucu hesap edilen tutar olan araç değer kaybı başvurusunu kazada kusursuz veya karşı tarafa göre daha az kusurlu olan taraf yapabilir. Başvuru karşı tarafa direk olarak yapılabileceği gibi karşı tarafın sigortasına da yapılabilir. Ama uygulamada ekseriyetle karşı tarafın sigortasına başvuru yapılmaktadır. Eğer sigorta 15 gün içerisinde cevap vermez veya red cevabı verirse Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda bulunulabilir.

ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL ALINIR?

Uygulamada araç değer kaybı hesaplama ya da diğer adıyla hasar değer kaybı hesaplaması sonucu hesap edilen tutar olan araç değer kaybı başvurusu yapıldıktan sonra karşı taraf veya karşı tarafın sigorta şirketleri direk talep edilen meblağı ödemeyi kabul etmektedir. Ama büyük çoğunlukla Sigorta Şirketleri ödemeyi reddetmektedirler.

ARAÇ DEĞER KAYBINI KİM ÖDER?

Araç değer kaybı hesaplama ya da diğer adıyla hasar değer kaybı hesaplaması sonucu hesap edilen tutar olan araç değer kaybını kazada tam kusurlu veya kusur oranı fazla olan taraf veya sigorta poliçesini kesen Sigorta Şirketi öder.

ARAÇ DEĞER KAYBI HESAPLAMA 2024

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de 20 Mart 2020 tarihinde yayınlanan 31074 sayılı şartnameye göre araç değer kaybı hesaplama-hasar değer kaybı hesaplaması aşağıdaki tabloya göre yapılmaktadır:

Araç Değer Kaybı Hesaplama (Hasar Değer Kaybı Hesaplaması)

=Baz Değer Kaybı x Hasar Boyutu Katsayısı x Araç Kullanılmışlık Seviyesi

KOD HASAR BOYUTU KATSAYI
A1 BÜYÜK HASAR 0.90
A2 ORTA HASAR 0.75
A3 KÜÇÜK HASAR 0.50
A4 BASİT HASAR 0.25

 

 

KULLANILMIŞLIK DÜZEYİ(KM) KATSAYI
0-14.999 0.90
15.000-29.999 0.80
30.000-44.999 0.60
45.000-59.999 0.40
60.000-74.999 0.30
75.000-149.999 0.20
150.000 VE ÜZERİ 0.10

 

 

KOD PİYASA DEĞERİ

0-75.000

PİYASA DEĞERİ

75.001-150.000

PİYASA DEĞERİ

150.001-300.000

PİYASA DEĞERİ

300.000 VE ÜZERİ

A1 %25,01 ve üzeri %20,01 ve üzeri %20,01 ve üzeri %20,01 ve üzeri
A2 %15,01-%25 %12,01-%20 %10,01-%20 %8,01-%20
A3 %5,01-%15 %4,01-%12 %3,01-%10 %2,01-%8
A4 %5’e kadar %4’e kadar %3’e kadar %2’e kadar

Şartnamedeki formül ve parametrelere göre örnek araç değer kaybı hesaplama-hasar değer kaybı hesaplaması yapacak olursak:

Araç Değer Kaybı Hesaplama (Hasar Değer Kaybı Hesaplaması)

=Baz Değer Kaybı x Hasar Boyutu Katsayısı x Araç Kullanılmışlık Seviyesi

Örnek1: Araç değer kaybı talep edilen   bir aracın kaza anındaki Km si 60.000 Km, Rayiç değeri 800.000 TL, Hasar Bedeli 80.000 TL olsun. Değer Kaybı Kaç TL olur?

Baz Değer Kaybı= 800.000 TL x %19 = 152.000 TL

Toplam Araç Değer Kaybı Hesaplama-Hasar Değer Kaybı Hesaplaması = 152.000  x 0,90 x 0,30= 41.040 TL’dir.

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI SORGULAMA

Araç değer kaybı davası sorgulama; eğer ki değer kaybı için karşı tarafa veya karşı tarafın sigortasına başvurulup araç değer kaybı hesaplama-hasar değer kaybı hesaplaması sonucunda hesap edilen hak edilen değer kaybı alınamamışsa  Sigorta Tahkim Komisyonuna  başvurulmuşsa veya Hukuk Mahkemelerinde dava açılmışsa, dava sorgulama e-devlet sisteminden sorgulama yapılıp hangi aşamada olduğu öğrenilebilir.

ARAÇ DEĞER KAYBI SORGULAMA

Araç değer kaybı hesaplamasının-hasar değer kaybı hesaplamasının yapılabileceği ve araç değer kaybı sorgulamasının resmi olarak yapılacağı herhangi resmi bir platform bulunmamaktadır. Ancak sitemizde bulunan araç değer kaybı hesaplama-hasar değer kaybı hesaplama robotunda sizden istenen bilgileri girerek araç değer kaybınızı hesaplatabilirsiniz.

ARAÇ DEĞER KAYBI ALINAMAYACAK ARAÇLAR

Tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları, itfaiye araçlarındaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri. Yabancı plakalı araçların Türkiye’de karıştığı kazalarda yabancı plakalı araçlar için yapılan değer kaybı talepleri. Madde hükmü gereği zikredilen nitelikteki araçlar lehine değer kaybı istenemeyecektir. Hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri.

ARAÇ DEĞER KAYBINI ALABİLMEK İÇİN KİLOMETRE SINIRI VAR MIDIR?

Araç değer kaybı alabilmek için başvuru koşullarında herhangi bir kilometre sınırı yoktur. Ancak araç değer kaybı hesaplama-hasar değer kaybı hesaplamada km önemli bir değişkendir.

ARAÇ DEĞER KAYBINI ALABİLMEK İÇİN ARACIN YAŞ SINIRI VAR MIDIR?

Araç değer kaybı alabilmek için başvuru koşullarında herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Ancak araç değer kaybı hesaplama-hasar değer kaybı hesaplamada kilometrede olduğu gibi yaş da önemli bir değişkendir.

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI

Araç değer kaybı alabilmek için açılacak dava haksız fiile yönelik bir   tazminat talebi olmasından ötürü, kazada mağdur olan tarafın zararının oluştuğu tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Fakat, tazminat ceza hukukunun daha uzun bir zamanaşımını düzenlediği cezaya karşılık gelen bir fiilden kaynaklanmışsa, bu zamanaşımı süresi uygulama alanı bulacaktır. Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır. Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.

SİGORTA ŞİRKETİ SİGORTALIYA RÜCU EDEBİLİR Mİ?

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlerine yüklenen hukuki sorumluluk için düzenlenen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına yönelik ilgililerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartnamesinin  Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması Ve Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı başlıklı maddesi gereğince; sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez. Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda kazaya sebebiyet veren sigortalıya rücu edebilir. Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir:

 • Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş ise,
 • Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucunda meydana gelmiş ise,
 • Aracın, uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş ise,
 • Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa,
 • Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gasp edilme olayında sigortalının kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse,
 • Bedeni hasara neden olan trafik kazalarında sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin, tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma gibi zorunlu haller hariç olmak üzere, olay yerini terk etmesi veya kaza tutanağı, alkol raporu vb. kazanın oluş koşullarına ilişkin gereken belgelerin düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranması halinde.

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI TAZMİNAT ÖDEMELERİNDE İSTENİLECEK BELGELER

Araç değer kaybı tazminatı istemek için gerekli belgeler şu şekildedir;

 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,
 • Mağdur araca ait ruhsat,
 • Varsa hasarlı araç resimleri,
 • Mağdur araç sahibine/zarar gören üçüncü şahsa ait banka hesap bilgileri (banka – şube adı, Iban numarası).
 • Değer kaybı talep beyanı,
 • Maddi hasara ilişkin ekspertiz yapıldıysa eksper raporu.

SİGORTACIYA BAŞVURU VE YETKİLİ MAHKEME

Sigortacının hasar değer kaybı hesaplaması yapılan ve istenen meblağı içeren başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi kısmen veya tamamen karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde ya da tazminat tutarında anlaşma sağlanamadığı hallerde sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinde, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesinde dava açılabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurulabilir.

ARAÇ DEĞER KAYBI HESAPLAMA

Hasar değer kaybı hesaplama işleminde miktar hesaplanırken her parçanın veya her işlemin etkisi aynı olmayabilir. Araçların mekanik aksamı, motor aksamı ve plastik parçaları gibi bölümlerinde yapılan tamirat işlemleri, işlemin büyüklüğüne göre aracın değer kaybı hesaplamasında kaportasında gerçekleşen onarım işlemlerine göre değer kaybı hesaplamasında genellikle daha az önemlidir.

Hasar değer kaybı hesaplama formülü aracın rayiç değeri ve kilometresi not alındıktan sonra esasen şu bölümlerden oluşmaktadır.

 • Kaynaklı Ana Parçalarda Değişim: Bu kısımda ana kaynaklı parçaların kesilerek yerine yenisinin montajı ile ilgilidir.
 • Kaynakli Ana Parçalarda Düzeltme:Burada ise kaynaklı ana parçalarda yapılan düzeltme işlemleri hesaba tabi tutulmaktadır.
 • Kaporta Aksmı İle İlgili Yapılan İşlemler:Bu kısımda ise yukarıdaki işlemlerin dışında kalan  işlemlerin hesabı yapılmaktadır.

Hasar değer kaybı hesaplamada şu hususlara dikkat edilmelidir:

 • Hasar değer kaybı hesaplama yapılabilmesi için, aracın talebe konu kazada ya da geçmişinde pert kaydının olmaması gereklidir.
 • Hasar gören bir parça daha önce işlem gördü ise, o parça hasar değer kaybı hesaplamada dikkate alınmaz.
 • Araçta kaza tarihi ile talep tarihi arasında aracın devri değişikliği olmamalıdır.

TEK TARAFLI KAZALARDA DEĞER KAYBI ALINMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Araç değer kaybı tazminatına hak kazanılabilmesi için oluşan kazanın çift taraflı olması şarttır. Fakat tek taraflı kaza yapan aracın geçerli kaskosu varsa ve kaskoda da değer kaybı ödeneceğine yönelik madde varsa kazayı yapan kişi kendi kaskosundan değer kaybı talep edebilecektir.

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI BAŞVURUSUNDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KARARLARI NASILDIR?

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan on beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. On beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebilir. Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan iki yüz otuz sekiz bin yedi yüz otuz Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebilir. Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan elli bin Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunludur.

ARAÇ DEĞER KAYBI HESAPLAMA İLE İLGİLİ ÖRNEK YARGI KARARLARI

1.Aşağıdaki Sigorta Tahkim Komisyonu örnek kararı hakemlerin araç değer kaybı tazminatı bedelini bilirkişi hasar değer kaybı hesaplamasına belirlediğine yöneliktir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Kararı – Sigorta Tahkim Komisyonu, K. 2016/İHK-528, T. 19.3.2016

“…Taraflar arasında kaza sonrası araçta ortaya çıkan değer kaybının miktarı konusunda bir uyuşmazlık bulunmakta olup, hakem yargılaması sırasında görevlendirilen bilirkişi tarafından hazırlanan raporda üzerinde durulması gereken tüm hususlar gözönünde bulundurularak rapor hazırlanmış olduğu görülmekle ve bilirkişi raporunun teknik detaylara yer verilmek suretiyle ayrıntılı bir şekilde hazırlandığı anlaşılmakla, bu raporu kararına dayanak yapan hakem kararı doğru ve yerinde görülmüş, başvuru sahibi vekilinin değer kaybının eksik hesaplandığı yönündeki itirazının reddi gerekmiştir.”

2.Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilmek için öncelikle karşı tarafın poliçesini düzenleyen sigorta şirketine başvurması gerektiğine ilişkin karar aşağıdaki gibidir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Kararı – Sigorta Tahkim Komisyonu, K. 2022/İHK-16186, T. 9.4.2022

“…5684 sayılı Sigortacılık Kanunu m.30,f.13 uyarınca; “Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan hüküm Sigorta Kuruluşu’na başvuruyu dava şartı olarak kabul etmiştir. Başvuruda belge eksikliğinin dava şartı olduğu yolunda bir hüküm bulunmamaktadır. Somut olayda; davacı Başvuran’ın 13/08/2021 tarihinde gerekli evrakla birlikte araç değer kaybı ve araç mahrumiyet tazminatının ödenmesi için Sigorta Şirketi’ne başvurduğu görülmekle, koşulları bulunmayan itirazın reddine karar verilmesi gerekmiştir.”

3.Sigorta Tahkim Komisyonundan araç değer kaybı ile araç mahrumiyet zararının birlikte istenilip istenemeyeceği hususuna yönelik karar aşağıdaki gibidir:

Sigorta Tahkim Komisyonu Kararı – Sigorta Tahkim Komisyonu, K. 2022/İHK-16186, T. 9.4.2022

“…Davacı, araç değer kaybı ile araç mahrumiyet zararını istemektedir. Dayanak poliçede, “değer kaybı teminatı” bölümünde: “iş bu not ile bu poliçenin, kargo sorumluluk bölümü altında sağlanan teminatlardan kaynaklanan risklerden doğan zarar, ziyan ve hasarlar sonucu oluşan değer kayıpları, dolaylı zararlar limitleri dahilinde, teminata dahildir.” denilmiştir. Düzenlenen bu şart, “dolaylı zararlar”ın limit dâhilinde teminat içinde olduğunu ifade eder. Araç mahrumiyet zararının poliçe kapsamı dışında tutulduğu hususu Sigorta Şirketi tarafından kanıtlanmamıştır. Bu nedenle gerek araç değer kaybı gerekse dolaylı zararlardan olan araç mahrumiyet bedeli poliçe kapsamındadır.”

4.Yargıtay’ın araç değer kaybı hesabı (hasar değer kaybı hesaplama) hususunda bilirkişi raporunun nasıl olması gerektiğine ilişkin   aşağıdaki gibidir:

Yargıtay Kararı – 17. HD., E. 2015/11637 K. 2016/1208 T. 8.2.2016

“…Bu durumda mahkemece, araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, …. fen heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi(makina mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.”

5.Yargıtay’ın araç değer kaybının nasıl hesaplanacağı hususunda verdiği örnek karar ise:

Yargıtay Kararı – 4. HD., E. 2020/1876 K. 2021/473 T. 4.2.2021

“…Dosya kapsamından; dava konusu aracın tam hasarlı olmayıp tamir edildiği sigorta evrakı ve diğer belgelere göre sabit olmakla trafik kazasının oluş şekli ve aracın tamirine yönelik servis kayıtları incelendiğinde, davacının aracında değer kaybı meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bu haliyle dava konusu aracın olaydan önceki değeri ile olay sonrası değeri arasındaki farkı, davacının değer kaybı zararı olarak kabul edilmeli; davalı şirketin usuli kazanılmış hakları da gözetilerek davacının aracında meydana gelen değer kaybının tespit edilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Şu durumda mahkemece, bozma ilamının gereği yerine getirilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın açıklanan nedenle bozulması gerekmiştir.”

Ankara Araç Değer Kaybı Hesaplama Avukatı

Ankara araç değer kaybı hesaplama işlemlerini doğru ve güvenilir şekilde yapan, araç değer kaybı davaları uyuşmazlıklarla ilgili avukatlar Akademik Hukuk & Danışmanlık kadrosunda bulunmaktadır. Araç değer kaybı hesaplama avukatları için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplama ile ilgili Ankara İş Avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü veya farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Diğer Hesaplama Araçlarımızdan da Yararlanabilirsiniz: