Albay Rütbeli Müvekkil Hakkında Beraat Kararı

Hakkında tespit olunan Ankesör aramaları dolayısıyla İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde davası açılan Albay rütbesindeki Müvekkil hakkında Beraat kararı verilmiştir. Dosya içerisinde yer alan 2 ardışık aramanın hayatın olağan akışına uygun olduğu , aramaların süreklilik göstermemesi İlgili kararın verilmesinde etkili olmuştur.

Bununla beraber Yargıtay Ceza Dairesinin Ankesörlü arama iddiası İle açılan davalarda  Ataç raporu getirilmesinin gerekliliğine vurgu yapan içtihatları da mahkemece dikkate alınmış , bu kapsamda dosyaya  gelen bilgi ve belgeler müvekkil aleyhine değerlendirilmemiştir.

Ardışık Ankesör Beraat Kararı

İzmşr 20. Ağır Ceza Mahkemesi

DOSYA NO : 2021/370

 EsasKARAR NO : 2022/194

C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2021/47757

‘’…. Her ne kadar sanık …..  hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak iddiası ile kamu davası açılmış ise de; mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, sanığın 19/07/2012 ve 20/07/2012 tarihlerinde birer gün arayla asker şahıs ….  ile peş peşe olarak iki grup ardışık ve bir grup tekil aranması haricinde başka bir tespitin bulunmadığı, bu durumda sanığın örgütsel amaçla mahrem imamlar tarafından arandığının kesin ,inandırıcı ve her türlü şüpheden uzak delillerle ortaya ortaya konulamadığı, bu aramaların Yargıtay tarafından da belirlenen ardışık arama kriterlerine de uymadığı, tanık …  da sanığın örgütle iltisakı bulunduğuna dair aleyhe beyanı bulunmadığı, ülke genelinde yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü Üyeleri ile ilgili belirlenen örgüt üyeliğinin kabulüne esas alınan parametrelere göre sanığın örgüt üyesi olduğunun kabulüne meydan verecek başkaca herhangi bir delil ve emarenin de tespit edilemediği anlaşıldığından, ceza Muhakemesinin en önemli kriterlerinden biri olan “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince sanık lehine değerlendirme yapılarakatılı suçun işlendiğinin kabulü için eylemlerinde süreklilik ve çeşitlilik bulunmayan ve bu haliyleiradesini örgütün iradesine terk ederekörgüt hiyerarşisine girdiği tespit edilemeyensanığın yukarıda izah ve aşağıda yazılı olduğu biçimde BERAATİNE karar vermek gerekmiştir.