Başvuru Dönemi       : Ocak 2021

 

Komisyon               : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

 

Adayın Bilim Alanı     : Spor Bilimleri

 

İddiaya Konu İhlal     : Yanlış Beyan (m.4/2-j) ve Akademik Teamüllere Aykırılık (m.4/2-k)

 

İddianın özeti          : Jüri üyesi ESCI’nın spor bilimlerinde alan endeksi olmadığını iddia etmektedir, iki makalenin yayınlandığı derginin para aldığını iddia ederek dergileri yağmacı olarak nitelendirmiş ve adayın etik ihlalde bulunduğunu iddia etmiştir.

 

Savunma İstenme Tarihi        : 06.09.2021

 

Komisyon Kararı       : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde savunma yeterli görülerek adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

 

Değerlendirme        : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.