31 Ekim 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir kararla Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, astsubay ve subay sağlık şartlarını kapsamaktadır. Ayrıca, 9 Mayıs 2019 tarihli ve 1054 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu yönetmelik, 10 Mayıs 2019 tarihli ve 30770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

ASKERİ ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK YETENEKLERİ

Sağlık Kurulu Muayenesinin Yapılacağı Yerler

Öğrenci ve adaylarının sağlık muayeneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarında yapılır. Uçucu, denizaltıcı ve dalgıç sınıfı raporları vermeye yetkili hastaneler tarafından yapılan uçucu sağlık kurulu muayenelerinde Yönetmeliğin 36. maddesinde belirtilen tetkikler yapılır ve 64. maddeye göre karar verilir.

Öğrenci Adaylarının Sağlık Yetenekleri

Öğrenci adayları, tam sağlam olmalı ve diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmamalıdır. Kız öğrencilerde genital muayene, anamnez ve inspeksiyonla yapılır (Hymen muayenesi yapılmaz). Öğrenci adaylarının boy ve ağırlık sınırları ile vücut kitle indeks değerleri Ek-A’da yer alan tabloda gösterilmiştir. Bu sınırlar, broşürlerde (başvuru kılavuzu) yayımlanır ve ilgili Bakanlık tarafından tespit edilir.

Kız öğrenci adayları için gerek görüldüğünde pelvik ultrasonografi ve laboratuvar muayenesi yapılabilir. Hafif cilt lezyonları, solunum sıkıntısı yapmayan nasal septum deviasyonları, hafif diş sıra bozuklukları ve hafif kulak şekil bozuklukları sağlam kabul edilir.

Astsubay ve Subay sağlık şartları konusunda uzman bir Ankara idari dava avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir.

DIŞ KAYNAKTAN ALINAN ASTSUBAY VE SUBAY SAĞLIK ŞARTLARI

Dış kaynaktan alınan astsubay ve subay sağlık şartlarına değinecek olursak;

Sağlık Muayeneleri ve Koşulları

Dış kaynaktan alınan subay ve astsubay adaylarının muayeneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarında yapılır. Astsubay ve Subay sağlık şartları ise;

 • Diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmamalıdır.
 • Görme: Her iki gözde ayrı ayrı tashihli veya tashihsiz tam olmalıdır.
 • Hastalık: Hava yolu hastalıklarını içeren Hastalıklar Listesinin 47. madde (A) dilimi kapsamında hastalık bulunmamalıdır.
 • Ruh Sağlığı: Adaylar ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olmalıdır.

Değerlendirme Kriterleri

 • Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi: “1 Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütunu”ndaki karşılığı (+) artı işareti olanlar ile düzeltmeyle her iki gözde görmeleri ayrı ayrı tam olmak şartıyla her bir gözde 1.00 diyoptriye kadar miyopi, hipermetropi ile 1.00 diyoptriyi geçmeyen astigmatizması olan adaylar hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay veya Astsubay Olur” kararı verilir.
 • 2 Numaralı Değerlendirme Sütunu: Bu sütundaki karşılığı (+) artı olanlar hakkında da “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay veya Astsubay Olur” kararı verilir.
 • Dilimi: İlgili sütundaki karşılığı (A) diliminde (-) eksi işareti olanlar ile Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde olanlar hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay veya Astsubay Olamaz” kararı verilir.

Hamilelik Durumu

Hamile olan adayların muayeneleri, hamilelik sonlandıktan sonra 90 gün içerisinde yapılmak üzere ertelenir.

Özel Kuvvetler Komutanlığı Adayları

Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına aday olacakların tam sağlam olması ve diskromatopsi bulunmaması gerekmektedir.

Sağlık Kurulu Kararları

Sağlık kurulu muayeneleri sonucunda “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay veya Astsubay Olur” kararı verilen adaylar, Yönetmeliğin 44. maddesine göre komando ve paraşüt sağlık yeteneklerine sahip kabul edilir. Bu adaylardan belirtilen süre kadar komando ve paraşüt raporu istenmez.

Bu düzenlemeler, adayların sağlık standartlarının belirlenmesi ve görevlerine uygunluklarının tespit edilmesi amacıyla yapılmaktadır. Tüm süreçler, adayların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Astsubay ve Subay sağlık şartları konusunda uzman bir Ankara idari dava avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir.

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY VE SUBAY SAĞLIK ŞARTLARI

Sözleşmeli Astsubay ve Subay sağlık şartları belirli kriterler taşır bu kriterlere bakacak olursak;

Değerlendirme Kriterleri:

Sözleşmeli Astsubay ve Subay sağlık şartları, rütbe ve kıdemce emsalleri olan kendi sınıfının veya branşının muvazzaf subay ve astsubaylarına göre değerlendirilir. Bu değerlendirme kapsamında:

 • Göreve Devam: Sınıfı veya branşı görevini yapacak Astsubay ve Subay sağlık şartlarına sahip olanlar görevlerine devam eder.
 • Görev Yerleri: “Sınıfının veya Branşının Uygun Kadro Görev Yerlerinde Görev Yapar” veya “Sınıfı veya Branşı Görevini Yapamaz” kararlı sağlık kurulu raporu verilenlerin durumu, bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından değerlendirilir.

Malul Olanların Durumu

3713 sayılı Kanun kapsamında malul olan sözleşmeli subay ve astsubaylardan yeniden göreve dönmek isteyenlerin işlemleri, Yönetmeliğin 47. maddesine göre yapılır.

Yurtdışına Gönderilecek Malul Personel

Geçici veya sürekli görev, eğitim, kurs ve staj nedeniyle yurtdışına gönderilmek üzere seçilen vazife malulü sözleşmeli subay ve astsubayların yetkili sağlık kuruluşlarına sevki ve sağlık kurulu raporları, Yönetmeliğin 50. maddesinin ikinci fıkrasına göre düzenlenir.

Yönetmelik Maddeleri

Madde 47: Bu madde, malul olan sözleşmeli subay ve astsubayların yeniden göreve dönüş işlemlerini kapsar. Bu işlemler, ilgili Astsubay ve Subay sağlık şartlarının yeniden değerlendirilmesi ve görev uygunluğunun belirlenmesi sürecini içerir.

Madde 50, İkinci Fıkra: Yurtdışına gönderilmek üzere seçilen vazife malulü personelin sevki ve sağlık raporları düzenlenirken, bu madde uygulanır. Bu kapsamda, yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar, ilgili görevlerin ve eğitimlerin gerektirdiği sağlık koşullarını belirlemek amacıyla kullanılır.

Sözleşmeli Astsubay ve Subay sağlık şartları, görevlerini yerine getirebilmeleri açısından titizlikle değerlendirilir. Malul personelin yeniden göreve dönüşleri ve yurtdışına gönderilecek malul personelin sağlık durumları, belirlenen yönetmelik maddeleri çerçevesinde düzenlenir ve kontrol edilir. Sözleşmeli Astsubay ve Subay sağlık şartları süreci, personelin sağlık durumlarının görevlerine uygun olup olmadığını belirlemek ve gerektiğinde uygun görevlere yönlendirmek için yapılmaktadır. Astsubay ve Subay sağlık şartları konusunda uzman bir Ankara idari dava avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir.

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY VE SUBAYLARIN MUVAZZAF ASTSUBAY VE SUBAYLIĞA GEÇİŞTEKİ SAĞLIK YETENEKLERİ

Muvazzaf subay veya astsubay olmak için başvuran sözleşmeli subay ve astsubaylar, ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tamamen sağlıklı olmalıdır. Başvurdukları muvazzaf subay ve astsubay rütbelerine Astsubay ve Subay sağlık şartlarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu durumda, sınıfı veya branşı görevini yapacak sağlık yeteneklerine sahip olanlar için “Muvazzaf Subay/Astsubay Olur” kararı verilir. Eğer sağlık kurulu raporunda “Sınıfının veya Branşının Uygun Kadro Görev Yerlerinde Görev Yapar” veya “Sınıfı veya Branşı Görevini Yapamaz” kararı verilmişse, bu kişiler için “Muvazzaf Subay/Astsubay Olamaz” kararı verilir.

Yönetmeliğin 72. maddesi uyarınca yeniden göreve dönmesi uygun görülen sözleşmeli subay ve astsubaylar, muvazzaf subaylık ve astsubaylık statüsüne geçmek için 72. maddenin birinci fıkrasına göre başvuruda bulunabilirler. Bu başvuruda bulunanların durumu, yeniden göreve dönen vazife malulü Astsubay ve Subay sağlık şartlarına göre değerlendirilir. Astsubay ve Subay sağlık şartları konusunda uzman bir Ankara idari dava avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir.

YEDEK ASTSUBAY VE SUBAY SAĞLIK ŞARTLARI

Yedek astsubay ve subay olabilmek için de Astsubay ve Subay sağlık şartlarını belirtilmiştir;

 • Askerliğe Uygun Olanlar: Hastalıklar Listesi’nin (A) dilimine girenler için “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilir.
 • Askerliğe Uygun Olmayanlar: Hastalıklar Listesi’nin (B) ve (D) dilimlerinde belirtilen hastalıklara sahip olanlar için “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı verilir.

Bu gruplandırma, yedek subay aday adayları, yedek subay adayları, yedek subaylar ile yedek astsubay aday adayları, yedek astsubay adayları ve yedek astsubaylar için geçerlidir. Diğer sağlık işlemleriyle ilgili olarak yükümlülerin tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, yedek subay ve yedek astsubaylardan Hastalıklar Listesi’nin (C) dilimine girenler için “Hava Değişimi” yerine “İstirahat” kararı verilir.

Hastalık Durumunda İşlemler

Yedek subay ve yedek astsubay adaylarının hastalıkları nedeniyle alacakları hava değişimi, istirahat ve hastanede yatarak geçirdikleri sürelerin toplamı, sınıf okullarında geçirilen sürenin üçte birini aşarsa, bu kişiler için terhis işlemi yapılır. Hastalıklarının devam etmediğini gösteren bir sağlık raporu ile bir sonraki döneme katılabilirler. Eksik kalan süre, yeni dönemin sonunda tamamlanır. Terhis edilenler, hastalıkları kronik değilse ve isterlerse, tedavileri sona erene kadar hastanede kalabilirler.

Komando ve Tankçı Seçim Kriterleri

Yedek subay ve yedek astsubay adaylarının komando muayenelerinde, erbaş ve erlerin komando seçim kriterleri esas alınır. Tankçı yedek subay ve yedek astsubay adaylarının seçim ve sağlık kriterlerinde ise, tank sınıfı subay ve astsubayların seçim ve sağlık kriterleri dikkate alınır. Astsubay ve subay sağlık şartları da bu çerçevede değerlendirilir. Astsubay ve Subay sağlık şartları konusunda uzman bir Ankara idari dava avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREV YAPAN ASTSUBAYLARIN SAĞLIK YETENEKLERİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Görev Yapan Astsubayların Sağlık Yetenekleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan astsubayların sağlık yetenekleri, subaylarla aynıdır. Bu sağlık muayeneleri, sınıflara göre belirlenmiş hükümlere göre yapılır:

 • Topçu, Güdümlü Mermi, Torpidocu, Mayın, Seyir, Porsun, Sonar, Harekât, Bilgi Teknolojileri ve Silah Astsubayları: Bu astsubaylar, Güverte subaylarının sağlık kurallarına tabi tutulur.
 • Çarkçı, Kazancı, Motorcu, Elektrikçi, Yara Savunma ve Elektronik Astsubayları: Bu astsubaylar, Makine subaylarının sağlık kurallarına tabi tutulur.
 • Deniz Piyade, Deniz İstihkâm ve İstihbarat Astsubayları: Bu astsubaylar, ilgili subayların sağlık kurallarına tabi tutulur.
 • Uçak Bakım Astsubayları: Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan Uçak Bakım astsubaylarının sağlık kurallarına tabi tutulur.

Sahil Güvenlik Komutanlığında Görev Yapan Astsubayların Sağlık Yetenekleri

Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan astsubayların sağlık yetenekleri, bu komutanlıktaki subayların sağlık yeteneklerine göre belirlenir:

 • Güverte ve Makine Astsubayları: Sahil Güvenlik subaylarının sağlık kurallarına tabi tutulur.
 • İkmal, İdari ve Bilgi Teknolojileri-Bilişim Astsubayları: İkmal subaylarının sağlık kurallarına tabi tutulur.
 • Uçak Bakım Astsubayları: Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan Uçak Bakım astsubaylarının sağlık kurallarına tabi tutulur.

Denizaltı Özel İhtisas Adayı Subay ve Astsubayların Sağlık Yetenekleri

 • Sağlık Şartları

Denizaltı özel ihtisas adayı subay ve astsubaylarda şu şartlar aranır:

 • Diskromatopsi bulunmamalıdır.
 • En fazla 0,5 diyoptriye kadar miyopi, hipermetropi ve astigmatizma olmalıdır.
 • Keratorefraktif cerrahi geçirenlerde, ameliyattan sonraki altı aylık takipte görme kaybı ve komplikasyon gelişmemiş olmalıdır.
 • Ağız ve solunum kokusu, bromhidroz ve hiperhidroz rahatsızlığı bulunmamalıdır.
 • Ağırlık, Hastalıklar Listesinin 32. maddesinde yer alan Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesinde belirtilen alt sınırın %10’undan az ve üst sınırın %10’undan fazla olmamalıdır.
 • Diğer sistemler tam sağlam olmalıdır.
 • Kardiyolojik değerlendirmeler EKG ve transtorasik ekokardiyografi ile yapılmalıdır.
 • Basınç Odası Testi

Denizaltı özel ihtisasına uygun sağlık yeteneklerine sahip adayların son muayeneleri basınç odasında yapılacak testle tamamlanır:

 • Adaylar, basınç odalarında 60 fsw (17.8 m) eşiti basınç altında test edilir.
 • Basınç odası testleri, sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanı veya dalış tabibi intibak kursu görmüş bir tabip gözetiminde yapılır.
 • Test sırasında adayların basınç eşitleme yeteneği ve kapalı alandaki psikolojik tepkileri değerlendirilir.
 • Basınç odası testini geçemeyen adaylar, denizaltı özel ihtisaslı subay veya astsubay olarak seçilmez.

Astsubay ve Subay sağlık şartları konusunda uzman bir Ankara idari dava avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT ÖZEL HÜKÜMLER İLE UÇUCULARA AİT HÜKÜMLER

Hava Harp Okulu ve diğer askeri uçuş okulları için belirlenen Astsubay ve Subay sağlık şartları ve uçuşa elverişlilik kriterleri, adayların hem fiziksel hem de zihinsel sağlık durumlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi amaçlar. Bu kriterler, baş ve boyundan gözlere, akciğerlerden kardiyovasküler sisteme kadar birçok sağlık durumunu içerir. İşte bu kriterlerden bazıları ve genel değerlendirme prensipleri:

Genel Sağlık Değerlendirmesi

 • Baş ve Boyun: Ameliyat, yaralanma, yanık gibi doku kayıpları konuşma, görme ve boyun hareketlerini engellemiyorsa uçuşa engel değildir. Selim tümörler ve adenopatiler, eğer aktivitesi durduysa uçuşa engel teşkil etmez.
 • Kulak Burun Boğaz: Nefes almayı ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları. Ameliyatla iyileşmiş sinüzitler, küçük selim tümörler ve septum perforasyonları.
 • Göz:Her iki gözün camlarla düzeltilmiş görme derecesinin 20/20 (10/10) olması. Görme fonksiyonunu bozmayan, cerrahi veya tıbbi tedavi ile iyileşmiş göz hastalıkları. PRK, LASEK veya LASİK gibi ameliyatlar sonrası üç aylık takip süresi sonunda görme kaybı ve komplikasyon bulunmayanlar uçuşa uygun kabul edilir. Renk görme testinde 14 karttan 2 veya daha az yanlış yapanlar sağlam kabul edilir.
 • Akciğer ve Göğüs Kafesi: Tüberküloz sonrası inaktif fibröz artıklar ve plevra kalınlaşmaları Astım gibi kontrol edilebilen hastalıklar kategori-4 uçuşları için elverişlidir. Tedavi edilmiş spontan pnomotorakslar belirli kategorilerde uçuşa elverişlidir.
 • Ruh Sağlığı: Psikoaktif madde kullanımı tespit edilenler uçuşa elverişli değildir. İdame tedavisi tamamlananlar belirli hava aracı kategorilerinde uçuşa elverişli kabul edilebilir.
 • Endokrin ve Metabolik Hastalıklar: İdiopatik glikozüriler ve kontrol altındaki hipotiroidi durumları. Hormon replasmanı ile kontrol altına alınmış hipotiroidiler belirli kategorilerde uçuşa elverişlidir.
 • Boy, Ağırlık ve Vücut Yapısı: Vücut kitle indeksi 19-29 kg/m² arasında olanlar. Boyu 165-190 cm arasında olanlar uçuşa uygun kabul edilir.

Bu kriterler, sadece fiziksel sağlık durumunu değil, aynı zamanda adayın uçuş sırasında karşılaşabileceği zorluklara ve stres faktörlerine karşı dayanıklılığını da değerlendirmeyi amaçlar. Her durumda, adayların sağlık durumu, uçuş görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilmeleri için titizlikle incelenir. Astsubay ve Subay sağlık şartları konusunda uzman bir Ankara idari dava avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir.

ASTSUBAY VE SUBAY SAĞLIK ŞARTLARI NEDENİYLE SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ İPTALİ DAVASI

Astsubay ve Subay sağlık şartları nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi durumunda açılacak iptal davası, personelin görev yaptığı idare mahkemesinde görülür. Yargılama süresince göreve devam etme talebinde bulunulması halinde, Astsubay ve Subay sağlık şartları nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi durumunda açılacak davanın yürütmenin durdurulması talebiyle açılması önem taşır.

Yürütmenin durdurulması kararı (YD Kararı), idari işlemin yürütülmesini (icra edilmesini) durduran ve dava konusu idari işlemin tüm hukuki sonuçlarını askıya alan geçici bir tedbir mahiyetindedir. Bu karar, iptal davası açılması koşuluyla alınabilir ve bağımsız bir dava olarak talep edilemez.

İdare mahkemesinde dava açarken hedef, idari işlemin iptali ile hukuksuz bir şekilde yapılan işlemin geri alınmasını sağlamaktır. Ancak iptal kararının çıkması zaman alabilir ve bazı durumlarda bu süre zarfında işlemin uygulanması telafisi imkânsız zararlar doğurabilir. Bu nedenle, idari yargıda yürütmenin durdurulması kararı önemli bir mekanizma olarak devreye girmektedir. Astsubay ve Subay sağlık şartları konusunda uzman bir Ankara idari dava avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA KİMDİR?

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Ankara avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. İdari dava avukatı Ankara, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

Hukuk sistemimizde avukatlar belirli bir uzmanlık alanında resmi bir sertifikasyon almak zorunda değillerdir. Ancak, bir avukatın belirli bir alanda deneyim ve bilgi biriktirmesi ve bu alanda özellikle etkili bir şekilde hizmet vermesi oldukça yaygındır. İdari dava avukatı Ankara da idari hukuk alanında uzmanlaşan Ankara avukatlarıdır.

İdari dava avukatı Ankara, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Ankara avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN VERDİĞİ HİZMETLER

İdari dava avukatı Ankara, idari dava ve idari yargılama ile ilgili ortaya çıkan hukuki konulara odaklanan uzman avukatlardır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine idari hukuk ve idari yargılama alanlarında geniş bir yelpazede hizmet sunar.

İdari dava avukatlarının verdiği hizmetler arasında şunlar bulunabilir:

 • Danışmanlık Hizmetleri: İdari dava avukatları, müvekkillerine idari işlemlerle ilgili danışmanlık sağlar. Başvurularını nasıl düzenleyecekleri, hangi yasal adımları atmaları gerektiği konusunda bilgi verirler.
 • İdari Başvuru Hazırlığı: İdari işlemlere karşı başvuruların hazırlanması sürecinde müvekkillerine yardımcı olurlar. Gerekli belgelerin toplanması, başvuru dilekçelerinin yazılması gibi işlemlerde rehberlik ederler.
 • Anlaşmazlık Çözümü: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idari uyuşmazlıklarını anlaşmazlık çözüm yöntemleri aracılığıyla çözmeye çalışır. Uzlaşma veya arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarını değerlendirirler.
 • Hukuki Araştırma ve Analiz: İdari hukuk alanındaki değişiklikleri takip eder, mevcut yasal durumu analiz eder ve müvekkillerine en güncel ve etkili hukuki stratejileri sunarlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Ankara’nın ilgilendiği başlıca davalar ise;

İdari dava avukatları, genellikle idare hukuku ve idari yargılama alanındaki davalara odaklanırlar. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen türde davaları ele alabilirler:

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idari mahkemelerde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • Vergi Davaları: Vergi mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar, vergi cezalarına itirazlar, vergi borçlarına ilişkin davalara ilişkin hizmetler.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.
 • İdari İşlem ve İşleyişe İlişkin Danışmanlık: İdari işlemler ve işleyişle ilgili müvekkillerine danışmanlık sağlama, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirme.

Bu davalar idari mahkemelerde görülür. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin hukuki haklarını korumak, idareye karşı etkili bir hukuki mücadele yürütmek ve idari yargı süreçlerini yönetmek konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN FAYDALARI

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatı Ankara’nın sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdari Mahkemelerde Tecrübe: İdari dava avukatı Ankara, idari mahkemelerdeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: İdari dava avukatı Ankara, dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Ankara, idari mahkemelerdeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatı Ankara’nın idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

İdari dava avukatı Ankara ücreti davanın niteliğine göre İdari dava avukatı Ankara ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak İdari dava avukatı Ankara isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, idari hukuk davalarında İdari dava avukatı Ankara ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de Astsubay ve Subay sağlık şartları nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi konusunda uzman bir Anlara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Ankara avukatları için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

Akademik Hukuk İletişimAstsubay ve Subay sağlık şartları nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi konusunda uzman bir Ankara idari dava avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Astsubay ve Subay sağlık şartları nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi konusunda uzman İdari dava avukatı Ankara ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap