Ataşehir gayrimenkul avukatı, gayrimenkul konularında uzmanlaşmış, gayrimenkul davalarında tecrübesi olan Ataşehir avukatını ifade eder.

ATAŞEHİR GAYRİMENKUL AVUKATI

Ataşehir gayrimenkul avukatı geniş bir yelpazeye sahip bir alanda hizmet veren Ataşehir avukatıdır. Ataşehir Gayrimenkul davaları genellikle eşya hukukuyla ilişkilidir, fakat bir Ataşehir gayrimenkul avukatının geniş bir yelpazedeki yasal konularda da bilgi sahibi olması önemlidir. Ataşehir gayrimenkul davaları, borçlar hukuku, icra iflas hukuku, aile hukuku (örneğin velayet konuları), miras davaları ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi farklı mevzuatlarla da ilişkilidir.

Ataşehir gayrimenkul avukatı sadece taşınmaz malların satışı veya tapu işlemleri gibi konularda değil, aynı zamanda kiracı-mülk sahibi anlaşmazlıkları, mülkiyet hakkı ihlalleri, ipotekle ilgili uyuşmazlıklar gibi çeşitli konularda da çalışabilirler. Bu nedenle, yalnızca eşya hukuku değil, geniş bir yelpazedeki yasal konularda deneyim ve bilgi sahibi olmak, Ataşehir gayrimenkul avukatının etkinliklerini ve başarılarını artırır.

Bir Ataşehir avukatının uzmanlaşma süreci tecrübe kazanmak, belirli alanlarda çalışmak ve zamanla o alanda derinleşmek şeklinde oluşur. Ataşehir gayrimenkul avukatı, hem teorik hem de pratik bilgiyi sürekli olarak güncel tutarak, işlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için farklı hukuki alanlarda geniş bir perspektife sahip olan Ataşehir avukatıdır.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku geniş bir yelpazede işlemleri ve düzenlemeleri içeren bir alandır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, gayrimenkul hukukunun temel ilkelerini içerirken özel yasalar da bu alandaki konulara detaylı bir şekilde odaklanmıştır.

Ataşehir gayrimenkul avukatı, birçok konuda danışmanlık ve destek sağlayabilen Ataşehir avukatıdır. Alım satım sözleşmelerinin hazırlanması, mülkiyet geçiş süreçlerinin yönetilmesi, yabancıların mülk edinmesi ve vatandaşlık başvuruları gibi konularda rehberlik sunabilirler. Aynı zamanda tapu kayıtlarının düzeltilmesi gibi işlemlerde de destek olabilen Ataşehir avukatıdır.

Ortaklığın giderilmesi davaları, kamulaştırma davaları gibi durumlarda da Ataşehir gayrimenkul avukatı uzmanlık sunabilirler. Bu tür davalarda, Ataşehir avukatı hem yasal süreçleri yönetebilir hem de müvekkillerine en iyi şekilde danışmanlık yaparak haklarını korumalarına yardımcı olabilirler.

Gayrimenkul hukuku oldukça karmaşık olabilir ve hukuki süreçlerde deneyimli bir Ataşehir avukatının rehberliği önemlidir. Bu sayede hak kaybı yaşanmaması ve işlemlerin yasalara uygun şekilde gerçekleşmesi sağlanabilir. Hukuki konularda uzman bir Ataşehir gayrimenkul avukatı çalışmak, çeşitli gayrimenkul işlemlerinde güvende olmanıza yardımcı olabilir.

ATAŞEHİR GAYRİMENKUL AVUKATININ VERDİĞİ HİZMETLER

Ataşehir gayrimenkul avukatının sunduğu hizmetler oldukça geniş bir yelpazede yer alır. Ataşehir gayrimenkul avukatının görevleri gayrimenkul hukukuyla ilgili anlaşmazlık konularının çözümü, bu alana giren davalara ilişkin takip ve temsil, ayrıca taşınmazlarla ilgili sözleşmelerin hazırlanması gibi başlıkları içerir. Bu hizmetler, gayrimenkul hukukundan kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıklara, sorunlara veya ihtilaflara göre çeşitlenebilir.

İyi bir Ataşehir gayrimenkul avukatı, müvekkiliyle birlikte çalışarak anlaşmazlıkları dava sürecine gitmeden çözmeye çalışabilir. Bunun için arabuluculuk, müzakere ve uzlaşma gibi alternatif çözüm yollarını değerlendirebilirler. Ancak, bazı durumlarda dava süreci kaçınılmaz olabilir ve Ataşehir gayrimenkul avukatı, müvekkilinin haklarını korumak için dava açma, savunma yapma ve mahkeme sürecinde temsil etme görevini üstlenebilir.

Ataşehir gayrimenkul avukatının verdiği hizmetleri toparlayacak olursak;

 • Mülkiyet ve İlgili Haklar Üzerine Danışmanlık
 • Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Ortak Mülkiyetten Doğan Davalar
 • Satış Sözleşmeleri ve Kamulaştırma Davaları
 • Sözleşme Hazırlama ve Danışmanlık
 • Taşınmazların alımı, satımı ve tapularının tescil işlemleri
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kiracı tahliyesi işlemleri
 • Tapı iptali ve tesciline ilişkin davaların takibi
 • Taşınmaz ortakları arasında çıkan ihtilafların hukuksal zeminde çözüme kavuşturulması
 • Yabancıların mülk edinme işlemleri ile ilgili hukuksal ve resmi süreçlerin takibi

Bu görevler, Ataşehir gayrimenkul avukatının genellikle yürüttükleri temel işler arasındadır. Ancak her durum özel olduğundan, Ataşehir gayrimenkul avukatı müvekkillerinin ihtiyaçlarına göre farklı roller üstlenebilirler.

ATAŞEHİR GAYRİMENKUL AVUKATININ TEMSİL ETTİĞİ KİŞİLER KİMLERDİR?

Ataşehir gayrimenkul avukatının bir dava veya uyuşmazlık sürecinde farklı tarafları temsil etme yetkisine sahiptirler. Gayrimenkul hukukuyla ilgili davalarda, çeşitli taraflar Ataşehir gayrimenkul avukatı tutarak hukuki yardım alabilirler. Bunlar şunları içerebilir:

 • Mal Sahipleri: Gayrimenkulün sahibi olan kişiler, mülkiyet haklarıyla ilgili sorunlar yaşadıklarında avukat tutabilirler. Tapu kayıtları, mülkiyetin kullanımı veya diğer haklarla ilgili durumlarda alanında uzman bir Ataşehir avukatından destek alabilirler.
 • Kiracılar: Kiralama sözleşmeleri, kira artışları, tahliye süreçleri gibi konularda alanında uzman bir Ataşehir avukatından hukuki danışmanlık alabilirler.
 • Gayrimenkul Yatırımcıları: Yatırım sürecinde karşılaşılan sözleşme veya anlaşmazlıklar, projelerin yasal boyutları konusunda alanında uzman bir Ataşehir avukatıyla çalışabilirler.
 • İnşaat Firmaları ve Yetkilileri: İnşaat projeleriyle ilgili sözleşme hazırlığı, ruhsat alımı, müteahhitlik sözleşmeleri gibi konularda alanında uzman bir Ataşehir avukatından hukuki rehberlik alabilirler.
 • Planlamacılar: Gayrimenkul planlaması, imar konuları ve yönetmeliklere uyum gibi hususlarda alanında uzman bir Ataşehir avukatından danışmanlık alabilirler.
 • Mühendis ve Mimarlar: İnşaat sürecinde teknik ve yasal uyumluluk, lisans veya sözleşme anlaşmazlıkları gibi konularda alanında uzman bir Ataşehir avukatından destek alabilirler.

Her bir tarafın farklı ihtiyaçları ve endişeleri olabilir. Ataşehir gayrimenkul avukatı, bu taraflara danışmanlık, temsil ve gerektiğinde dava açma gibi hizmetler sunarak, müvekkillerinin haklarını korumak ve yasal süreçleri yönetmek için çalışırlar. Bu şekilde, gayrimenkul işlemlerinde ve uyuşmazlıklarda tarafların yasal haklarını savunma konusunda yardımcı olurlar.

ATAŞEHİR GAYRİMENKUL AVUKATININ BAKTIĞI DAVALAR

Ataşehir gayrimenkul avukatı çeşitli taşınmaz mallarla ilgili uyuşmazlıkların çözümüne odaklanırlar ve bu tür davaların yönetimini üstlenirler. Ataşehir gayrimenkul avukatı, bahsettiğiniz gibi çeşitli dava türleri için müvekkillerine hukuki destek sunabilirler:

 • İzale-i Şuyu Davası
 • Tapu İptal ve Tescil Davası
 • Kira Alacaklarının Tahsili ve Kiracının Tahliyesi
 • İpotek Tesisi ve Terkini
 • Kat Mülkiyeti Kanunu ile İlgili Davalar
 • Men-i Müdahale Davası
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • Kiralananın Tahliyesi Davası

Ataşehir gayrimenkul avukatı, bu gibi dava türlerinde müvekkillerine hukuki danışmanlık sunar, gerekli hukuki süreçleri başlatır ve takip ederler. Müvekkillerinin haklarını savunmak ve mahkeme sürecinde temsil etmek için çalışırlar.

İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI

Ortaklığın giderilmesi davası, bir taşınmaz veya taşınır mülkiyette paylı veya elbirliği mülkiyetle sahip olan kişilerin ortaklığına son verme sürecini ifade eder. Bu durumda, ortak sahipliğine son verilmesi veya paydaşların ortaklığının sona erdirilmesi amaçlanır.

Elbirliği mülkiyetteki sahipler, ortak olarak adlandırılır ve belirli bir paya sahip değillerdir. Paylı mülkiyet ise sahiplerine paydaşlar denir ve belirli payları bulunur. Ortaklığın giderilmesi davası, genellikle tüm hak sahiplerine karşı açılır ve bu davada amaç, ortaklığın sona erdirilmesidir.

Davanın amacı, taşınmazın aynen bölünerek ortaklığın sona erdirilmesini sağlamaktır. Ancak bazen taşınmazın bölünmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda, taşınmazın bölünmesi pratik olmazsa, mahkeme satış yoluyla ortaklığın sona erdirilmesine karar verebilir. Bu satış, elde edilen gelirin paylaşılması suretiyle ortaklığın sonlandırılmasını sağlar.

Ortaklığın giderilmesi davası, karmaşık bir süreçtir ve hukuki detayları bulunur. Mahkemeye sunulan deliller, ortaklığın nasıl sona erdirileceğine dair önemli rol oynar. Bu tür durumlarda, alanında uzman bir Ataşehir avukatından hukuki danışmanlık almak ve süreci yönetmek önemlidir, çünkü her durum farklı olabilir ve hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde takip edilmesi gerekebilir.

KAMULAŞTIRMA DAVASI

Kamulaştırma, bir özel mülkün devlet veya kamunun kullanımı için satın alınması işlemidir. Kamulaştırma genellikle kamu hizmetleri, altyapı projeleri, yol yapımı gibi kamuya fayda sağlayacak amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu süreçte özel mülkiyet hakkı devlete veya kamuya geçer.

Kamu yararı ve mülkiyet hakkı arasındaki denge, kamulaştırma sürecinde kritik bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Kamulaştırma, devletin kamunun üstün yararı adına özel mülkiyet haklarını korumak üzere belirli koşullarda devreye girebileceği bir süreçtir. Ancak bu süreç, sadece kamu yararı gözetilerek gerçekleşmez; aynı zamanda mülkiyet hakkını sahipleri için de koruyan adil ve yasal bir süreç olmalıdır.

Kamulaştırma işleminde, devlet belirli bir amaç için mülkiyet hakkına müdahale edebilir. Ancak bu müdahale yasal çerçeveler içinde olmalıdır. Mülkiyet sahibine adil bir bedel ödenmeli ve taşınmazın amacına uygun kullanımı sağlanmalıdır. Ayrıca, kamulaştırılan taşınmazın amacı dışında kullanılması ya da 5 yıl içinde kullanılmaması durumunda mülkiyet sahibinin bu taşınmazı geri alma hakkı bulunmaktadır.

Kamulaştırma sürecinde, mülkiyet sahiplerine adil bir bedel önerilir ve uzlaşma için bir süre verilir. Ancak mülkiyet sahipleri teklifi kabul etmek zorunda değildir. Eğer satın alma yolu ile kamulaştırma gerçekleşmezse, idare mahkemeye başvurarak kamulaştırma bedelinin tespiti ve ilgili taşınmazın idare adına tescil edilmesi için dava açabilir.

Mahkeme, kıymet takdir komisyonunun belirlediği bedeli bağlayıcı kabul etmez ve yeniden değerlendirme yapabilir. Bu şekilde, mülkiyet sahiplerine adil bir bedel ödenmesi ve kamulaştırma işlemlerinin yasal süreçlere uygun şekilde yürütülmesi sağlanır. Bu süreçte, mülkiyet sahiplerinin alanında uzman bir Ataşehir avukatından hukuki danışmanlık alması ve haklarını korumak adına Ataşehir avukatıyla iletişim içinde olmaları önemlidir.

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASI

Hak sahiplerinin taşınmazları üzerinde yasa dışı bir biçimde mülkiyet haklarına müdahale edilmesi durumunda, bu durumu yapan idareye karşı tazminat veya bedel davası açma hakları bulunmaktadır. Bu tür durumlarda, idarenin kamulaştırma prosedürlerine uymadan taşınmaza el koyması veya mülkiyet hakkını ihlal etmesi, hak sahiplerinin yasal haklarını koruma adına dava açma hakkını doğurur.

Tazminat davası, idarenin mülkiyet hakkına yasal olmayan bir müdahalesi sonucunda hak sahibinin uğradığı zararın tazmin edilmesi için açılır. Bu zarar mülkiyetin kullanımından kaynaklanan zararlar, mülkiyetin değer kaybı gibi unsurları içerebilir. Bedel davası ise idarenin el koyma ya da müdahale etme eylemi sonucunda ortaya çıkan mülkiyet hakkının bedelinin ödenmesi için açılır.

Bu davalar, idarenin mülkiyet hakkına hukuka aykırı biçimde el koyması ya da müdahale etmesi durumunda, hak sahiplerinin yasal olarak hakkını arayabileceği yollardır. Hak sahipleri, Ataşehir gayrimenkul avukatı aracılığıyla bu tür davalara başvurarak mülkiyet haklarını ve uğradıkları zararları yasal yollarla talep edebilirler. Bu süreçte yasal prosedürlere uygun hareket etmek ve konuya hâkim alanında uzman bir Ataşehir avukatı rehberliğinde ilerlemek oldukça önemlidir.

EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI

El atmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkının korunması amacıyla başlatılan bir hukuki süreçtir. Bu dava, mal sahibinin rızası olmadan malın elde tutulmasını veya el atılmasını engellemek için açılır. Taşınır veya taşınmaz olması fark etmeksizin, malın el atmasının önlenmesi için bu tür bir dava başlatılabilir.

Özellikle, bir malın sahibi tarafından rıza gösterilmeden kötü niyetle elde tutulması veya kullanılması durumunda, mal sahibi bu durumu düzeltebilmek için el atmanın önlenmesi davası açabilir.

Dava sürecinde, mal sahibi, kötü niyetle veya hukuka aykırı olarak malına el koymuş olan kişiye karşı yasal olarak haklarını savunabilir. Mahkeme, durumu değerlendirerek hak sahibinin mülkiyet hakkını korumak için gerekli kararları verebilir. Bu kararlar el atmanın durdurulması veya mülkiyetin sahibine iadesi gibi tedbirler içerebilir. Bu tür durumlarda alanında uzman bir Ataşehir avukatından hukuki destek almak önemli olabilir.

MİRAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

Veraset belgesi, miras bırakanın ölümü sonrasında mirasçıların belirlenmesi ve mirasın paylaştırılması için resmi bir belgedir. Bu belge, mirasçıların kimler olduğunu, miras paylarını ve miras bırakanın mal varlığını içeren bir belgedir.

Gayrimenkullerin mirasçılar arasında paylaştırılması, veraset belgesine dayalı olarak gerçekleşir. Bu belge, mirasçıları ve onların miras paylarını belirler. Gayrimenkullerin bu mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağı, mahkeme sürecine veya mirasçılar arasındaki anlaşmaya bağlı olabilir.

Miras bırakanın gayrimenkul varlığına ilişkin mirasçılar arasında anlaşmazlık veya paylaşım konusunda anlaşmazlık olduğunda, miras bırakanın veraset belgesine dayalı olarak, mahkeme yoluna gidilebilir. Mahkeme, miras bırakanın mal varlığının paylaşımını veya dağıtımını belirlemek için gerekli adımları atabilir.

Veraset belgesi, miras bırakanın mal varlığının ve mirasçıların haklarının belirlenmesi için önemli bir belgedir. Bu belgeye dayalı olarak mirasçılar arasında gayrimenkullerin paylaşımı veya dağıtımı gerçekleştirilirken, hukuki süreçte doğru adımların atılması ve gerektiğinde alanında uzman bir Ataşehir avukatından hukuki danışmanlık alınması önemlidir.

ÖN ALIM (ŞUFA) DAVASI

Paylı mülkiyette paydaşlar arasında önalım hakkı bulunabilir. Bu önalım hakkı, bir paydaşın payını, paydaşlar haricinde birine satması durumunda diğer paydaşlara, aynı koşullarda ve aynı fiyata bu payı alma hakkını tanır.

Bu durumda, önalım hakkına sahip olan diğer paydaşlar, payın satıldığı koşullarda ve fiyatta bu payı satın alma hakkına sahiptir. Eğer bir paydaş, payını paydaşlar haricinde birine satarsa, diğer paydaşlar bu önalım hakkını kullanarak aynı koşullarda bu payı satın alabilirler.

Ancak, ön alım hakkı yasal olarak belirli koşullara tabidir ve her durumda uygulanabilir değildir. Önalım hakkının kullanılması için belirli prosedürler ve zaman dilimleri de bulunabilir. Eğer önalım hakkı, yasal süreçlerde ve koşullarda yerine getirilmişse ve diğer paydaşlar bu hakkı kullanmamışsa, payın satıldığı kişi genellikle mevcut hukuki koşullarda payın sahibi olabilir.

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

Tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydının kanuna aykırı bir şekilde düzenlendiği durumlarda bu kaydın iptal edilmesi ve hukuka uygun bir şekilde düzeltilmesi amacıyla açılan bir davadır. Bu dava, taşınmazın tapu kaydında hak sahibi olarak gösterilen kişiye karşı başlatılır.

Genellikle tapu kaydının düzeltilmesi için bu tür bir dava açılır. Örneğin, vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu kaydının yanlış bir şekilde düzenlendiği durumlarda bu tür davalar açılabilir. Bir kişiye vekalet veren, bu vekaleti kötüye kullanan veya vekalet veren kişinin iradesine aykırı hareket eden vekil, vekalet eden kişiye karşı sorumludur.

Dava taşınmazın bulunduğu yerde, yani taşınmazın konumlu olduğu yerdeki mahkemede açılır. Bu tür davalarda asliye hukuk mahkemeleri yetkilidir.

Vekalet ilişkisinin kötüye kullanılması ve bu durumun tapu kaydına yansıması gibi durumlarda, tapu iptal ve tescil davası ile bu hatalı veya hukuka aykırı kayıtların düzeltilmesi amaçlanır. Bu süreçte, vekalet veren kişi, vekilin kötüye kullanımı nedeniyle doğan zararları telafi etme hakkına sahip olabilir. Bu tür davalarda hukuki süreçlerin ve delillerin doğru şekilde sunulması önemlidir, bu nedenle alanında uzman bir Ataşehir avukatından hukuki danışmanlık almak faydalı olabilir.

YABANCILAR İÇİN TAŞINMAZ ALIMI İLE VATANDAŞLIK BAŞVURUSU

Türk vatandaşlığına geçiş süreçleri oldukça hassas ve birçok evrak gerektiren işlemlerdir. Özellikle gayrimenkul edinme yoluyla vatandaşlık başvuruları, belirli değerlendirmelere tabi tutulur ve başvuru sürecinin kabul edilebilir olması için belirli koşulların sağlanması gereklidir. 18.09.2018 tarih ve 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul edinen kişiler Türk vatandaşlığına hak kazanabilecektir.

Gayrimenkul edinme yoluyla vatandaşlık elde etme sürecinde, edinilen gayrimenkulün başvuru işlemlerine uygunluğu önemlidir. Değerleme raporlarının düzenlenmesi, sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi prosedürler başvurunun kabul edilmesi için gereklidir.

Bu nedenle, gayrimenkul hukuku konusunda uzmanlaşmış bir Ataşehir gayrimenkul avukatıyla çalışmak, yabancıların bu süreçleri sorunsuz bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olabilir. Uzman bir Ataşehir gayrimenkul avukatı, edinilen gayrimenkulün vatandaşlık başvurusu için uygunluğunu değerlendirebilir, gerekli belgelerin düzenlenmesinde rehberlik sağlayabilir ve sürecin doğru ve eksiksiz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir.

GAYRİMENKUL DAVASI MASRAF VE HARÇLARI

Gayrimenkul davası harçları her sene değişkenlik göstermektedirler. 2024 yılı harçlarına göre mahkemeye ödenmesi gereken gayrimenkul davasının, harcı, avans ve masrafları için takriben 2500 TL civarında olmaktadır. Gayrimenkul davasının devamında mahkemece istenecek başka giderler olabileceği gibi üst mahkemeye itiraz ve karşı vekalet ücretlerinin olacağı da bilinmelidir. Ayrıca gayrimenkul nedeniyle açılacak maddi veya manevi tazminat davasının türüne ve istenecek tazminat miktarına göre de bu rakam değişebilmektedir.

ATAŞEHİR GAYRİMENKUL AVUKATI SEÇİMİ

Ataşehir gayrimenkul avukatı seçimi, gayrimenkul dava surecinin hızlı ve profesyonelce yönetilmesi için ve davanın başarıya ulaşması için son derece önemli olup doğru Ataşehir avukatını bulmak için yaşanabilecek süreci adım adım anlatırsak;

1.ADIM: NE İLE KARŞILAŞACAĞINIZI BİLİN

İlk adım, davanız esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır. Konunun gayrimenkul hukukuyla ilgili olduğunun belirli olması önemlidir fakat konunun biraz daha daraltılması gerekir. Gayrimenkul hukuku içerisinde hangi uyuşmazlıkla ilgili hukuki yardıma ihtiyacınız olduğunun belirlenmesi davanın doğru bir şekilde yönetilmesi ve başarıya ulaşması için önemli bir adımdır.

2.ADIM: UZMANLIK VE DENEYİM ARAŞTIRMASI YAPIN

İkinci adımda, ihtiyacınız olan alanda uzmanlaşmış Ataşehir avukatı bulmak için bir ön araştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında avukatların web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve avukatların müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz.

Örneğin, internet üzerinde “Ataşehir avukat” araması yapıp Ataşehir avukatlarının internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, web sitemizi inceleyerek Uzman Ataşehir avukat ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.ADIM: İLK GÖRÜŞMELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Seçme ihtimaliniz olan Ataşehir avukatlarıyla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru avukatı seçme fırsatı sunar. Bu görüşmeler esnasında, davanızla ilgili hususlara değinmek ve örnek soruları sormak sizin açınızdan yol gösterici olabilir.

4.ADIM: ATAŞEHİR GAYRİMENKUL AVUKATI, ÜCRETLERİNİ ANLAYIN

Dördüncü adımda, Ataşehir gayrimenkul avukatınızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Örneğin; Ataşehir gayrimenkul avukatınızın danışmanlık için sizden aldığı ücretin, Ataşehir avukatlık ücret tarifesince belirlenen asgari ücretlere ne kadar yakın olduğunu bilmeli, ekonomik bir tercih yapıp yapmadığınızı anlamalısınız. Ayrıca, dava harçları ödeme planları ve masrafların nasıl saptandığı ile ilgili açık bir şekilde bilgi almalısınız. Vekalet için sözleşme koşullarını okuyarak her detayı anladığınızdan emin olmalısınız.

5.ADIM: İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Ataşehir avukatınızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve dava sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

6.ADIM: EN DOĞRU ATAŞEHİR GAYRİMENKUL AVUKATI SEÇMEK

Sonuç olarak, Ataşehir gayrimenkul avukatı seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, deneyimli ve uzman bir Ataşehir avukatı araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru Ataşehir avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, dava sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

ATAŞEHİR GAYRİMENKUL AVUKATI ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların hizmetlerini sunarken talep edebilecekleri asgari ücretleri belirler. Avukatlar, bu tarife doğrultusunda vekalet ücretini belirlerken bu asgari ücret tarifesini dikkate almak zorundadır. Ancak bu tarife, avukatların sundukları hizmetlerin niteliğine, süresine, zorluk derecesine ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

Ataşehir gayrimenkul avukatı ücreti davanın niteliğine göre avukat ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak Ataşehir avukatları isterlerse İstanbul Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

İstanbul Barosu En Az Ücret tarifesi, asgari olarak İstanbul’daki davalar bakımından önemli bir rehber niteliğindedir. Buna rağmen unutulmamalıdır ki her dava farklıdır ve müvekkiller, Ataşehir avukatlarıyla veya hukuk bürolarıyla özel olarak görüşerek özel durumlarını değerlendirmelidirler. Belirlenen ücretler, çokça farklı etkenden etkilenebilmekte ve davalarda ortaya çıkabilecek özel şartlarla ilintili olarak değişebilmektedir.

İstanbul Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, gayrimenkul davalarında avukat ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de gayrimenkul alanında uzman bir avukata danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ataşehir avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Ataşehir avukatları için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

GAYRİMENKUL (TAŞINMAZ) DAVALARINDA AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MU?

Gayrimenkul hukuku gerçekten oldukça karmaşık ve teknik bir alan olduğu için uzman bir avukatın rehberliği ve desteği çok önemlidir. Bu hukuk dalıyla ilgili davalarda doğru adımları atmak, gerekli belgeleri ve prosedürleri takip etmek, hatta davanın sonuçlanmasını sağlamak oldukça kritik olabilir. Eğer bu alanda bir dava ile karşı karşıyaysanız veya bir gayrimenkul edinimi, satışı veya herhangi bir işlem planlıyorsanız, alanında uzman bir Ataşehir avukatından danışmanlığı sizin için büyük bir fayda sağlayabilir.

Ayrıca, gayrimenkul hukuku sadece davalardan ibaret değil; tapu işlemleri, sözleşmelerin hazırlanması, danışmanlık hizmetleri gibi pek çok alanda da uzman bir Ataşehir avukatın rehberliği gerekebilir. Tapu müdürlüklerindeki işlemler, belge tanzimi ve kamu kurumlarıyla yapılacak işlemler genellikle bir avukatın desteğini gerektirebiliyor. Bu süreçleri deneyimli bir avukatın gözetiminde yürütmek, herhangi bir hata veya kayba yol açma riskini azaltabilir.

ATAŞEHİR GAYRİMENKUL AVUKATINA NASIL ULAŞILABİLİR?

İstanbul Barosu’na bağlı olan tüm Ataşehir avukatı iletişim bilgileri İstanbul Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. Gayrimenkul konusunda bir Ataşehir avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden Ataşehir avukatı iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ATAŞEHİR GAYRİMENKUL AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Gayrimenkul Hukuku konusunda uzman bir Ataşehir Gayrimenkul Avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Gayrimenkul hukuku konusunda uzman Ataşehir avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap