Bahis sitesi dolandırıcılığı, gelişen teknolojinin ve sosyal medya kullanımının getirdiği reklamlar ve benzeri birtakım metodlar ile kişilerin dolandırılmasını ifade eder.

BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILIĞI KONUSUNDA AKLINIZA TAKILANLAR MI VAR?   HEMEN AVUKATA SOR 

DOLANDIRICILIK NEDİR?

Dolandırıcılık, bir kimseyi çeşitli şekillerle aldatarak kişinin zararına olarak kendisi veya başkasına yarar sağlanmasıdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 157. maddesinde bu tanım benzer şekilde ifade edilmiştir. Söz konusu kanun hükmü şöyledir:

 Madde 157– Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir.

Madde hükmünden yola çıkarak dolandırıcılık suçunun unsurlarını aşağıda inceleyeceğiz:

Fiil: Bir kimseyi aldatma kastıyla yapılan her türlü hileli davranışı kapsamaktadır.

Fail: “… yarar sağlayan kişiye … ceza verilir.” denerek eylemi gerçekleştirene bir sınırlama getirilmediğinden dolandırıcılık suçunun basit hali herkes tarafından işlenebilmektedir. Bu durum, dolandırıcılık suçunun özgü suç niteliğinde olmasından kaynaklanmaktadır.

Netice: Failin fiili, hedef alınan kişinin zararına ve kendisi yahut başkası lehine yarar sağlamalıdır. Suçun teşebbüs aşamasında kalması hali dışında yararın ve zararın net bir şekilde ortaya çıkması, suçun oluşması adında şarttır.

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI NEDİR?

Malumunuz dolandırıcılık akla gelen her türlü şekilde işlenebilmektedir. İnternet dolandırıcılığı ise TCK’nin 158. maddesinde nitelikli dolandırıcılık başlığı altında düzenlenmektedir. TCK m. 158/1-(f) bendinde yer alan “Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,” ifadesi dolandırıcılık suçunun haksızlık yoğunluğunu artırdığından daha çok ceza verilmesini gerektirmektedir. Böylece internet dolandırıcıları tespit edilip ceza mahkemesinde bu suçtan dolayı mahkum oldukları takdirde 3 ila 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasına çarptırılabilmektedirler.

İnternet dolandırıcılığı uygulamada nasıl karşımıza çıkar? İnternet dolandırıcılığı, herhangi bir internet sitesine verdiğiniz kişisel bilgilerinizin art niyetli kişilerce ele geçirilerek aldatılmanız sonucu verileri ele geçiren kişilerin bu durumdan zararınıza olarak maddi menfaat sağlamalarıdır.

Bahis sitesi dolandırıcılığı da denen internet dolandırıcılığı suçu, internet bankacılık şifreniz kullanılarak hesabınızdan para çekilmesi, girdiğiniz sitelerden hareketle tercihleriniz göz önüne alınarak sahte bahis sitesi düzenlenerek hiç var olmayan bir siteye para yatırmanız veya alışveriş adı altında hayali ihracat yapan kişilere karşılıksız ödeme yapmanız şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

BAHİS SİTESİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Ülkemizde bahis siteleri, spor müsabakaları özelinde 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Spor Toto Daire Başkanlığınca düzenlenen “Müşterek Bahis” ve “Sabit İhtimalli Bahis” Oyun Planlarına uygun olarak kurulurlar.

Daha doğru bir ifade ile bu yolla kurulan bahis siteleri legal (yasal) bahis siteleridir. İlgili Başkanlık, müşterek bahis kavramıyla spor totoyu, sabit ihtimalli bahis ile de iddiayı kast etmektedir. Aslına bakıldığında legal – illegal bahis sitesi ayrımının vergi kökenli olduğunu görmekteyiz. Örneğin en çok bilinen Nesine.com, Bilyoner.com, Misli.com yasal bahis sitelerinden bazılarıdır.

BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILIĞI HANGİ YOLLARLA YAPILABİLİR?

Bahis sitesi dolandırıcılığı suçu, illegal (yasak) bahis sitesi kurarak karşılığı olmayan bir gelir elde etmek yahut verilerinin gasp edilmesi suretiyle kişiye bahis kazandığı bildirilerek, bu kazancı tahsil etmek için ise bir miktar ön ödeme yapması istenerek işlenmektedir. Her ne kadar doğrudan bahis sitesi dolandırıcılığı görünümünde olmasa da cep telefonunuza gelen “yasa dışı bahis sitesine üye olmak suçundan hakkınızda kovuşturma bulunduğu” ve “eğer uzlaşma için belirli miktarda bir para yatırmazsanız hapis cezası alacaksınız.” şeklindeki mesajlarla dolandırıcılıkta da bahis sitelerine üyelik araç olarak kullanılmaktadır.

Şunu hatırlatmakta fayda var ki; bahis sitesi mağdurlarından olduğunuz takdirde sizle ilk önce telefonla arayarak/mesaj atarak iletişime geçilmez. Müşteki, sanık/şüpheli, müdahil sıfatıyla ceza muhakemesinde adını geçtiğinde bu durum size PTT aracılığıyla tebliğ edilir.

BAHİS SİTESİNE ÜYE OLMAK SUÇ MUDUR?

Bahis sitesine üye olmak, ahlaken doğru bir davranış olmasa da hukuk terminolojisi bakımından TCK’de ve ilgili kanunlarda hapis/adlî para cezası yaptırımı öngörülmediğinden suç değildir. Şu karıştırılmamalıdır ki; bahis sitesine üye olmak ile bahis oynamak farklı şeylerdir. Uygulamada bahis oynamak için hazırlık hareketlerine geçildiği düşünülerek bahis oynama suçunun teşebbüs aşamasında kalacağı akla gelse de ne TCK’de ne de 7258 s. Kanunda bahis sitesine üye olmak suç veya kabahat olarak düzenlenmemiştir.

Ceza hukukunun evrensel prensiplerinden olan “kanunsuz suç ve ceza olmaz” kuralı gereğince genişletici yorum yolu kullanılarak bahis sitesine üye olmanın suç teşkil ettiğini söylemek Türk hukukuna göre yanlış bir değerlendirmedir.

7258 sayılı Kanunun 5. maddesinde 5 tip bahis suçu düzenlenmiştir. Bunlar: bahis oynatmak ve oynanmasına yer/imkan sağlama, bilişim sistemleri aracılığıyla yurt dışı bahis oyunlarının Türkiyede oynatmak, bahis oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek, bahis oynamaya teşvik etmek ve bahis oynamaktır. Aslında bahis oynamak teknik ifadeyle suç değil bir kabahattir. Zira söz konusu suçlardan en az cezayı gerektiren eylem bahis oynamaktır. Bahis oynamak 7258s. Kanunun 5. maddesinin (d) bendinde aşağıdaki gibi düzenlendiğinden idarî para cezası yaptırımına tabi tutularak suç olma vasfını haiz değildir.

 7258 s. K. m.5/d:

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

BAHİS SİTESİ MAĞDURLARI HAPİS CEZASI ALIR MI?

Türk hukukunda suçların yaptırımı hapis cezası veya adlî para cezasıdır. Yukarıdaki kanun maddesinden de hareketle bahis oynama fiilinin suç teşkil etmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla birlikte bahis oynanmasıyla yara alan kamu barışını yeniden tesis ve temin etmek adına bahis oynayan kişinin bahisten elde ettiği, elde etmeyi umduğu ve bahse tahsis ettiği malvarlığı değerleri müsadere edilir yani devletçe suç konusu mala el konulur.

Esasında bu, bahis suçunun doğasının bir gereğidir. Zira fail, bahsi tutmasaydı da zaten bu parayı gözden çıkarmıştı varsayımından hareket edilir. Ayrıca bu durum, çifte cezalandırma yasağına da aykırı sayılamaz. Çünkü kişinin bahis oynamasıyla toplumsal dengeleri bozmaya yönelik girişimi kamu barışı için oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilecektir.

BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILIĞI TCK’DE HANGİ SUÇU TEŞKİL EDER?

Yukarıda daha önce bahsettiğimiz gibi bahis sitesinde bahis oynamak suç değil bir kabahattir. Böylece kişi, beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ödemek zorunda kalır. Bununla beraber yasa dışı bahis sitesi kuranlar (bahis sitesi aracılığıyla yalnız bahis oynatanlar) TCK m. 228/3 gereğince üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezasına çarptırılırlar.

Bahis sitesi dolandırıcılığı suçunu işleyenler yani bahis sitesi kurmuş olup bahis sitesinde toplanan paralarla site üyelerini dolandırılanlar ise TCK’nin 158. maddesi uyarınca nitelikli dolandırıcılık suçundan sorumlu tutulacaktır. Böylelikle yasa dışı bahis sitesi kurarak kişileri dolandırılanlar dört yıldan on yıla kadar hapis ve suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmamak üzere adlî para cezasına mahkum olacaklardır.

BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILIĞI İLE BAHİS SİTESİNE ÜYE OLUP BAHİS OYNAMAK ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Yukarıda bahis sitesine üye olmanın ve bahis oynamanın farklı şeyler olduğundan bahsettik. Yazımız ekinde paylaştığımız Yargıtay kararında da ele alındığı üzere ehemmiyetine binaen bahis sitesine üye olmaya çalışırken dolandırılan kişi ile bahis sitesi üyesi olarak bahis oynayan kişiye farklı cezalar verilir. Hatta yalnızca bahis oynatmak için bahis sitesi açan ile bahis sitesi dolandırıcılığı yapmak için sahte (fake) site kuran kişinin alacakları cezalar da aynı olmayacaktır.

Yargıtayın söz konusu kararı ışığında mevzuat hükümleri de dikkate alınarak (kumar her ne kadar ülkemizde yasak olsa da) gerçek bir bahis sitesine üye olup şans oyunu/kumar/bahis oynayan kişi 7258 s. Kanunun 5. maddesinin 1. fıkra (d) bendine göre idari para cezası alacaktır. Oysa sahte bahis sitesine üye olmaya çalışırken bahis sitesi dolandırıcılığına maruz kalarak parasını kaptıran kişiler hukukumuza göre herhangi bir suç işlemiş olmayıp aynı zamanda nitelikli dolandırıcılık suçu (bahis sitesi dolandırıcılığı) dolayısıyla müşteki sıfatını haiz bulunurlar.

Yerli veya yabancı sitelerde bahis oynatan kişi 7258 s. Kanunun 5. maddesi gereğince hapis cezasına çarptırılacaktır. Bahis sitesi kurmuş görüntüsü vererek kişilerin malvarlıklarını hileli davranışlarla zarara uğratıp bu yolla kendisine veya bir başkasına menfaat sağlama amacı güden kişi ise 5237 s. Türk Ceza Kanununun 158. maddesi uyarınca nitelikli dolandırıcılık suçundan (bahis sitesi dolandırıcılığı) yargılanacaktır.

Yüksek Mahkeme, bahis oynayan kişinin yatırdığı parayı sistemsel hatalar yüzünden kısa sürede çekememe ihtimalinin bulunabileceğini göz önüne alarak hileli davranışlarla aldatma kastını açık bir şekilde ortaya koyan delillerin sübutunu bahis sitesi dolandırıcılığı suçunun oluşması için şart olarak aramaktadır ki adil bir yargılama açısından doğru olan da şüphesiz budur.

BAHİS SİTESİ MAĞDURLARI HANGİ YOLLARA BAŞVURABİLİR?

Bahis sitesi mağdurları, bahis oynadıkları sitenin illegal bir bahis sitesi olmadığını anladıkları anda siteyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) şikayet edebilirler. Aynı zamanda vakit kaybetmeden adlî makamları harekete geçirmek için ise Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilirler. Uygulamada bahis sitesine üye olup henüz şikayet edilen internet sitesinde bahis oynamamış kişiler, kendilerini de suçlu addederek herhangi bir mercie şikayette bulunmaktan kaçınabilirler.

Böylece zarar gün geçtikçe katlanarak artmaya devam edebilmektedir. Oysa illegal bahsi sitesi üyeleri, tüm eylemlerinin hüküm  ve sonuçlarının hakkıyla kavrayamayacağından ya da yanlış vasıflandırabileceğinden böyle bir durumla karşılaştıklarında derhal uzman bir avukata başvurmaları olası hak kayıplarının önüne geçmek ve en aza indirmek açısından elzemdir.

BAHİS SİTESİ ŞİKAYETİ DİKKATE ALINIR MI?

Bahis oynatan ile bahis oynayan kişiler arasındaki ceza farkı bariz ortadadır. Bahis oynatan kişi, hapis cezasına mahkum edilecekken bahis oynayan kişi ise adlî para cezasına çarptırılacaktır. Görülmektedir ki aynı siteyi kuran ile o sitede bahis oynayan kişi aynı cezaya muhatap değildir. Velev ki bahis sitesine üye olan kişi, yalnız üyelikle kalmayıp bahis oynamış ve bahis sitesi tarafından dolandırılarak bahis sitesi mağdurlarından olmuştur.

Bu durumda kişi her ne kadar ceza alacak olsa da kendisini dolandıran kimseleri CİMER veya Cumhuriyet Savcılığına şikayet ederek hapis cezasına mahkum edilmesini sağlayabilir. Zira kişinin kendini ihbar etmesinde yahut şikayette bulunduğu suça konu eylemde kendisinin de aynı veya benzer bir suçu işlemiş olması o şikayeti sonuçsuz bırakmamaktadır.

BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILIĞI İÇİN HANGİ MAHKEMEDE DAVA AÇILABİLİR?

Ülkemizde kumarhaneler kapatılmış resmen kumar oynamak yasaklanmıştır. Bununla beraber müşterek bahis ve şans oyunu oynatmak devletin tekelinde olup devletin izniyle talepte bulunan gerçek veya tüzel kişilerce de oynatılabilmektedir. Fakat bu durum kumarın ve dolayısıyla kumardan elde edilen gelirlerin (alacak ve borçların) hukukun cevaz verdiği alacak ve borçlardan olması sonucunu doğurmamaktadır.

Zira Türk Ceza Kanunu ve 7258 sayılı Kanunda bu eylemler suç sayılmış, Türk Borçlar Kanununun 27. maddesinde ise “kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı ve konusuz imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.” denerek kumar (bahis) sebebine dayanarak ifa edilen hiçbir edim hukukumuzda tanınmamakta ve korunmamaktadır.

Türk hukukunda bahis sitesinin legal ya da illegal oluşu, hukuk mahkemeleri önünde bahis sitesine kaptırılan paraların iadesi için herhangi bir anlam ifade etmemektedir. Olmayan birinden olmayan borç tahsil edilemez. Ceza yargılamasının konusu ise yasalara karşı bozulan düzeni tesis etmek olduğundan şüphelinin ceza almasını sağlayabilir. Fakat bahis sitesine yatırılan para müsadere edileceğinden bahis sitesi mağdurlarına iadesi yine söz konusu olmayacaktır.

BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILIĞI İÇİN HANGİ YER CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMALIDIR?

 Dolandırıcılık suçu mütemadi bir suçtur. Bu yüzden 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanunun 12/2 maddesine göre mütemadi (kesintisiz) suçlarda yetkili mahkeme kural olarak kesintinin gerçekleştiği yer mahkemesidir. Fakat aynı Kanunun m. 12/6 maddesi; bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumları aracılığıyla işlenen suçlarda özel yetki öngördüğünden söz konusu hüküm gereğince bahsi sitesi mağdurlarının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Dolayısıyla bahis sitesi mağdurlarının bulunduğu yerdeki adliyeye (adalet sarayına) giderek Cumhuriyet Savcısından olayın soruşturulmasını ve kamu adına iddianame hazırlayarak dava açılmasını talep etme hakkı bulunmaktadır.

BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA AVUKATLIK ÜCRETİ

Bahis sitesi mağdurlarının, bahis sitesi dolandırıcılığı nedeniyle açacağı dava ağır ceza mahkemesinde görülecek ceza davasıdır. Kişi dolandırıcıların cezalandırılması talebiyle avukata başvurduğu takdirde avukat, kişinin 4 ila 10 yıla kadar hapsi istemiyle kamu davası açılması için Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda bulunacaktır. Avukatın bu davayı açması ve sonuna kadar takip etmesi karşılığında müvekkilinden talep etmesi zorunlu asgari bedel, Türkiye Barolar Birliğinin teklifi üzerine Adalet bakanlığınca her yıl takdir edilen Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesine göre 2023 – 2024 adlî yılı için 29.800,00 TL’dir.

BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILIĞI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

“Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından bahis sitesi mağdurlarının inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte birtakım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla bahis sitesi mağdurları yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan bahis sitesi mağdurları tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.

Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, bahis sitesi mağdurlarının durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır. Bu hukuksal olgular ışığında somut olayın değerlendirilmesi gerekirse, sanığın,

IP adresi Türkiye dışında olduğu tespit edilen süperbahis.com sitesinde kumar oynanması için gerekli olan hesapları açtırması dışında bu bankalardan herhangi bir menfaat temin etmemesi ve suça konu bankaların zararına yol açacak herhangi bir eyleminin söz konusu olmaması, öte yandan bahis oynayan kişilerin, kendi istekleriyle siteye üye olup, oyunu kazananların paralarının ödenmesi karşısında, sanığın eyleminin dolandırıcılık suçu kapsamında kalmayıp, 7258 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

… bozmayı gerektirmiştir.” YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ, E. 2015/ 14796, K.2016/4523, KT: 9.5.2016

BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILIĞI KONUSUNDA CEZA AVUKATI DESTEĞİ

BAHİS SİTESİ dolandırıcılığı VE Ceza Avukatına Soru SorBahis sitesi dolandırıcılığı işlenen suç durumunun mahkemeye iyi anlatılması hem sürecin sağlıklı ilerlemesi hem de ceza davasının daha kısa sürede sonuçlanması açısından avukatla çalışmasında fayda bulunmaktadır. Söz konusu eylemin Bahis sitesi dolandırıcılığı olarak değerlendirilebilmesi Türk Ceza Kanunu hem de ceza mevzuatına uygunluğunun da Ankara Ceza Avukatı ekibimiz tarafından incelenmesinde fayda vardır.

Destek için hemen arayın: +905079068733

Bahis sitesi dolandırıcılığı durumunun ceza mahkemesi ve savcılıklara aktarılması sürecinde size yardımcı olacak en iyi Ankara ceza avukatları için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden Ankara ceza avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILIĞI KONUSUNDA İSTANBUL’DA AVUKAT MI ARIYORSUNUZ?   HEMEN AVUKATA ULAŞ

BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILIĞI KONUSUNDA İSTANBUL AVUKAT EKİBİMİZE   HEMEN SORU SOR

KAYNAKÇA:

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap