Bir polis memuru, 2016 yılında ihraç olduktan sonra, emeli olmak için SGK’ya başvurmuş ancak SGK emekli maaşı bağladığı halde, 5434 sayılı Kanunun 89/2 bendi gereğince, hizmetleri için birleştirilen hizmet olduğu gerekçesiyle, ikramiye ödememiştir.

Genel olarak uygulamada, hizmetler içinde, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir hizmet yani SSK’lı veya Bağ Kur’lu süreler var ise, ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

Açılan davada, Ankara İdare Mahkemesi, SSK’lı hizmetler olmasa da, ihraç olan personelin varolan polislik hizmetiyle emekliliğe hak kazandığını dolaysıyla bu kişi hakkında 89/2 fıkrası değil 89/1 fıkrası uygulanması gerektiğine karar vererek SGK işlemini iptal etmiştir.

Olayda, davalı idare tarafından mahkememize gönderilen 07/11/2018 tarihli ek savunma dilekçesinde, davacının 5434 sayılı Kanuna tabi 29 yıl 1 ay 14 gün fiili hizmeti, buna bağlı olarak 7 yıl 3 ay 11 gün fiili hizmet zammı süresi, 1 yıl 6 ay askerlik borçlanma süresi ve 506 sayılı Kanuna tabi geçen 11 ay sigortalı hizmeti olmak üzere toplam 38 yıl 9 ay 25 gün hizmetinin bulunduğu belirtildiğinden, davacının Emekli Sandığına tabi hizmet süresinin 15/12/2016 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlanması için yeterli olduğu dikkate alındığında, 5434 sayılı Kanunun 89/1.maddesine göre bu tarihten itibaren emekli ikramiyesine de hak kazandığı açıktır.
Bu durumda; davacıya, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle aylık bağlanmış olmakla birlikte, davacının Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresinin tek başına Sandıktan aylık bağlanmaya 15/12/2016 tarihinden itibaren yeterli olması karşısında, Sandığa tabi hizmetinin ne şekilde sona ermiş olmasına bakılmaksızın, 5434 sayılı Kanunun 89/1.maddesi hükmü uyarınca, ikramiye ödemesinden yararlandırılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından işlemi iptal etmiştir.

Karar aşağıda sunulmakla birlikte kazanılan davanın medyadaki yansımalarına aşağıdaki haberlerden ulaşılabilir.

Memurlar.net : https://www.memurlar.net/haber/828027/birlestirilen-hizmet-oldugu-icin-ikramiyesi-odenmeyen-memur-actigi-davayi-kazandi.html?utm_source=headlines

kamupersonelialimi.net : https://www.kamupersonelialimi.net/kamu-personeli-alimi/khk-lilar-icin-emekli-ikramiyesi-emsal-karari-h5797.html

Karar : İptal kararı