Yabancılar HukukuÇ 135 Tahdit Kodu Kaldırma Davası

Ç-135 tahdit kodu, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna aykırı davrandıkları için yabancılara uygulanan idari para cezalarının ödenmemesi halinde haklarında Ç-135 tahdit kodu konularak 5 yıl süreyle Türkiye’ye giriş yapmaları engellenir. Tahdit kodunu kaldırmak için Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası açabilir.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışlarıyla ilgili önemli düzenlemeler içermektedir. Kanunun 9 ve 10. maddelerine göre:

 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilir. Bu durumda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınabilir.
 • Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanabilir.
 • Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması halinde bu süre Genel Müdürlükçe en fazla on yıl daha artırılabilir.
 • Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunan yabancılara, belirli şartlar altında Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmayabilir.
 • Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.
 • Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle, idari para cezaları veya kamu alacakları sebebiyle yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilir.
 • Giriş yasağına ilişkin tebligat, sınır kapılarındaki yetkili makam veya valilikler tarafından yapılır. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz hakları ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de belirtilir.

Bu hükümler, Türkiye’deki yabancıların giriş, kalış ve çıkışlarıyla ilgili önemli düzenlemeleri içermekte olup, yabancıların Türkiye’ye giriş ve çıkışlarının düzenli ve denetlenmiş bir şekilde gerçekleşmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

TAHDİT KODU NEDİR?

Tahdit kodu, Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde yasalara aykırı fiiller işlediği tespit edilen veya yurt dışı istihbarat bilgileriyle hakkında bilgi toplanan yabancının siciline işlenen kayıtları ifade eder. Bu kayıtlar, ilgili kişinin Türkiye’deki yasal durumunu etkileyebilir ve bu kişinin Türkiye’deki hareketlerini kısıtlayabilir.

Tahdit kodu, Türkiye’de yabancıların giriş ve oturum sürelerini etkileyen önemli bir unsurdur ve ilgili kişinin Türkiye’de kalışını zorlaştırabilir veya engelleyebilir. Bu tür kayıtlar güvenlik açısından önem taşıyan durumlarla ilişkilendirilir ve ilgili kişinin Türkiye’deki davranışlarına dair bir tür uyarı işlevi görür.

Ç 135 TAHDİT KODU NEDİR?

Ç-135 tahdit kodu, Türkiye’de yabancılar ve uluslararası koruma kanununa aykırı davranan yabancılara uygulanan bir kısıtlamadır. Ç-135 tahdit kodu, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna aykırı davrandıkları için yabancılara uygulanan idari para cezaları ödenmemesi halinde haklarında Ç-135 tahdit kodu konularak 5 yıl süreyle Türkiye’ye giriş yapmaları engellenir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna aykırı davrandıkları için yabancılara uygulanan idari para cezaları, yabancının yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ödenmelidir. Eğer bu idari para cezaları ödenmezse, yabancının tekrar Türkiye’ye giriş yapabilmesi için ödenmemiş olan bu masrafların ödenmesi gerekir. Ayrıca, ödenmemiş idari para cezaları nedeniyle yabancı hakkında kısıtlamalar getirilebilir ve tekrar Türkiye’ye girişine izin verilmeyebilir.

Ç-135 tahdit kodunun kaldırılması için yabancının Türkiye’de bir avukat aracılığıyla ilgili mahkemeye başvurması gerekir. Bu dava sürecinde yabancının, kanıtlar ve gerekçelerle desteklenmiş bir başvuru yapması önemlidir. Mahkeme, başvuruyu inceledikten sonra kararını verecek ve eğer başvuru kabul edilirse, Ç-135 tahdit kodu kaldırılabilir. Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası açmak için alanında uzman bir yabancılar hukuku avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

TAHDİT KODU NEDEN KONUR?

Bir ülkede suç işleyen, terörist olarak gösterilen veya güvenlik riski oluşturabilecek bir kişi, ülkeye giriş yasağına maruz kalabilir. Bu durum, kişinin ülkede bulunmasının güvenlik açısından risk oluşturabileceği düşüncesiyle ilişkilidir.

Giriş yasağı tahdit kodu, ülkeye giriş yasağı uygulanmasının süresinin değişebileceğini belirtir. Bu süre, kişinin suç işleme sebebine göre değişebilir. Örneğin, bir kişi suç işlemişse ve bu suç ciddi bir tehdit oluşturuyorsa, giriş yasağı süresi daha uzun olabilir. Ancak, kişinin suçu daha hafifse veya risk düzeyi daha düşükse, giriş yasağı süresi daha kısa olabilir.

Giriş yasağı tahdit kodu, bu tür durumları belirleyerek ülkenin güvenliğini sağlamak için kullanılan önemli bir araçtır. Bu kodlar, ülkeye giriş yasağı uygulanan kişilerin hareketlerini sınırlayarak toplumun güvenliğini korumayı amaçlar. Ancak, kişi yasağın haksız olduğunu düşünüyorsa, bu kararı mahkemeye taşıyabilir ve Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası açabilir.

TAHDİT KODU KİM TARAFINDAN KONULUR?

Tahdit kodları İl Göç İdaresi Müdürlükleri, Genel Müdürlük ve Hudut Kapısı personeli tarafından uygulanır. Yabancılar, kendileri hakkında tahdit kodu olup olmadığını öğrenmek için İl Göç İdaresi Müdürlükleri’ne başvurabilirler. Bu müdürlükler, yabancıların Türkiye’deki ikamet durumları ve diğer prosedürlerle ilgili işlemleri yönetirler ve tahdit kodları da bu işlemler arasında yer alır.

İl Göç İdaresi Müdürlükleri, yabancıların Türkiye’deki durumlarına ilişkin birçok bilgiyi sağlayabilirler ve tahdit kodları da bu bilgiler arasında yer alır. Yabancılar, İl Göç İdaresi Müdürlükleri’ne başvurarak, ülkeye giriş yasağı gibi durumlarla ilgili bilgi alabilirler ve varsa tahdit kodlarını öğrenebilirler. Bu şekilde, yabancılar kendi durumlarını takip edebilir ve gerekli işlemleri gerçekleştirebilirler.

TAHDİT KODUNUN KALDIRILMASI İÇİN MEŞRUHATLI DAVETİYE BAŞVURUSU

“Meşruhatlı vize”, bir ülkeye girişi yasaklanmış olan yabancı bir kişinin yasal olarak bu ülkeye giriş yapabilmesini sağlayan bir vize türüdür. Meşruhatlı vize, genellikle yasaklanan kişinin ülkede bulunan akrabaları, işverenleri veya diğer yetkililer tarafından düzenlenen resmi bir davetiye ile başvurulur.

Nadir durumlarda yabancı tahdit kodunun kaldırılması için sadece idari başvurunun yeterli olabileceği durumlar olabilir. Ancak, bu durumlar kişinin durumuna ve tahditin nedenine bağlı olarak değişebilir.

Diğer bir seçenek ise, yasaklı bir yabancının Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması için meşruhatlı vize davetiyesi yoluna başvurmaktır. Meşruhatlı vize, Türkiye’ye girişi yasaklanmış olan yabancıların yasal olarak ülkeye giriş yapmasını sağlar. Bu süreçte, davetiye veren kurum veya kişi, yasaklı yabancının girişine destek olmak amacıyla resmi bir davetiye düzenler. Meşruhatlı vize işlemi genellikle bir ay içinde tamamlanabilir ancak süreç kişinin durumuna ve belgelendirmeye bağlı olarak değişebilir.

TAHDİT KODUNUN KALDIRILMASI İÇİN İDARİ BAŞVURU VE İDARİ DAVA

Haklarında sınır dışı kararı alınmış kişiler öncelikle ilgili idareye başvurarak tahdit kodunun kaldırılmasına yönelik taleplerini iletebilirler. İdare, başvuruyu uygun görürse, tahdit kodunu kaldırabilir. Ancak, idarenin olumsuz yanıt verdiği durumlarda veya kişi idareye başvurmadan doğrudan idari dava açarak ilgili tahdit kodunun kaldırılmasını talep edebilir.

İdari dava süreci, yasaklama kararının hukuka uygunluğunun incelenmesi ve gerekli kanıtların sunulması üzerine yargı tarafından değerlendirilir. Bu süreçte, kişinin avukat desteği alması önemlidir çünkü avukat, kişinin hukuki haklarını koruyabilir, gereken belgeleri toplayabilir ve dava sürecini yönetebilir.

İdari dava yoluyla tahdit kodunun kaldırılması talebinde bulunmak için, kişinin durumunu ve yasal haklarını doğru anlaması önemlidir. Bu süreçte, profesyonel bir hukuki danışmandan destek almak, başvurunun başarı şansını artırabilir ve kişinin haklarının korunmasına yardımcı olabilir.

Ç 135 TAHDİT KODU KALDIRMA DAVASI

İdari para cezası verilmesi, sınır dışı edilme ve ülkeye giriş yasağı gibi işlemlerin iptali istemiyle birlikte Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası açılabilir. Ancak, bu durumda dava Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası değil, Ç 135 tahdit koduna dayanılarak yapılan işlemin iptali üzerine olmalıdır. Yani, Ç 135 tahdit kodu kaldırma değil idari para cezasının, sınır dışı etme işleminin veya ülkeye giriş yasağının iptali istenmelidir.

Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası idare mahkemesine dava açılabilir. Bazı durumlarda, idari başvuru veya meşruhatlı davetiye gibi prosedürlerle de Ç 135 tahdit kodu kaldırma mümkündür.

Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası açılması durumunda, idarenin işlemin gerekçesini ve bu gerekçenin hukuka uygunluğunu somut olarak ortaya koyması gerekmektedir. Örneğin, yabancının ülkeye izinsiz girdiği, kaçak çalıştığı, genel ahlaka aykırı davrandığı, kamu sağlığını tehlikeye düşürdüğü, hakkında adli işlem yapıldığı veya genel güvenlik açısından tehlikeli olduğu gibi iddia edilen durumlar idare tarafından somut ve hukuken kabul edilebilir bir şekilde belgelenmelidir.

Davalı idare bu tür işlemleri yaparken, hukuki süreçte somut delillerle desteklenmelidir. Buna karşılık, davacı da Ç 135 tahdit kodu kaldırma davasında işleme dayanak yapılan olguların doğru olmadığını veya hukuka aykırı olduğunu kanıtlamalıdır.

Tahdit kodu uygulaması gibi kişi haklarını doğrudan etkileyen işlemler için kanuni bir dayanak bulunması gerekmektedir. Kanunda açık bir hüküm bulunmadığından, tahdit kodu uygulamasının kanuni dayanak ilkesine uygun olduğunu söylemek zordur. Ancak, yabancıların ülkeye girişi ve kalması devletin egemenlik yetkisiyle ilgilidir ve bu konuda idareye belirli yetkiler verilmiştir.

Ç 135 TAHDİT KODU KALDIRMA DAVASI AÇMA SÜRESİ NE KADARDIR?

Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması için Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası açma süresi, tebligatın alınmasından veya kararın öğrenilmesinden itibaren 60 gündür. Bu süre, yabancının giriş yasağının kaldırılması için dava açma süresidir ve hak düşürücü niteliktedir. Yani, bu süre içinde Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası açılmazsa, yabancı kişi giriş yasağının kaldırılması için hukuki olarak bir hak iddia edemez.

Bu nedenle, Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası açılması durumunda, Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası açmak isteyen bir kişinin, tebligatı aldığı veya kararı öğrendiği tarihten itibaren 60 gün içinde Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası açması gerekmektedir. Bu süre içinde Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası açılmadığı takdirde, yabancı kişinin bu konuda hukuki hakları kısıtlanabilir ve giriş yasağı devam edebilir. Dolayısıyla, Ç 135 tahdit kodu kaldırma davasında bu süreye dikkat edilmesi ve gerekli hukuki adımların zamanında atılması önemlidir.

Ç 135 TAHDİT KODU KALDIRMA DAVASI İLE İLGİLİ YARGI KARARI

“İSTEMİN ÖZETİ :Özbekisten uyruklu olan davacı tarafından, çalışma izni başvurusunun 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi gereğince reddine ilişkin işleminin iptali istemiyle açılan davada; davalı idare tarafından davacıya çalışma izni verilmemesinde, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin çalışma izni verilmesine elverişli olmadığı belirtildiği…

“İllegal Giriş-İllegal Çıkışa Teşebbüs-Yalan Beyan-Giriş Yasağı İhlali-Sahtecilik” suçundan işlem yapıldığı, bunun sonucunda 26.09.2014 tarihinde Ç-113 (Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan) ve Ç-135 (idari para cezası) tahdit veri girişinin yapıldığı, yine davacı hakkında İstanbul Valiliği tarafından 16.08.2014 tarihli olur ile sınırdışı kararı verildiği, ülkeye yasal giriş ve çıkış hükümlerini ihlal eden, yalan beyanda bulunan ve bu eylemleri nedeniyle de hakkında sınırdışı kararı verilen davacının çalışma izin başvurusuna İçişleri Bakanlığı tarafından olumsuz görüş verilmesi neticesinde başvurusunun…

Yasanın 10.maddesinde giriş yasaklarının tebliğ edilmesi gerektiği hükmü amir olduğu, davacı hakkında giriş yasağı olduğunu belirten İçişleri Bakanlığı süresi hakkında bilgilendirme yapmadığı, istizanlı vize kodunun sebebini bildirmediği, davacının haberdar olmadığı bir işlem sebebiyle mağdur edilmesinin kabul edilmediği, giriş yasağı tebliğ edilmediği için usulsüz olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Davacının K1 olmadığının anlaşılması üzerine Bilecik Valiliği tarafından 05.02.2010 tarihinde V-77 tahdit kodu veri girişi yapıldığı, İstanbul Valiliği tarafından 31.08.2011 tarihinde vize ve ikamet izni bitmesine rağmen ülkede yasadışı kaldığının tespiti nedeniyle Ç-120 tahdit veri girişi yapıldığı, davacı hakkında “İllegal Giriş-İllegal Çıkışa Teşebbüs-Yalan Beyan-Giriş Yasağı İhlali-Sahtecilik” suçundan işlem yapıldığı, bunun sonucunda 26.09.2014 tarihinde Ç-113 ve Ç-135 tahdit veri girişinin yapıldığı, davacı hakkında İstanbul Valiliği tarafından 16.08.2014 tarihli olur ile sınırdışı kararı verildiği tespit edildiğinden davacının çalışma izin başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde, hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.”

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10.İdari Dava Dairesi’nce işin gereği görüşüldü:

Ankara 7. İdare Mahkemesi’nce verilen 26/01/2017 gün ve E: 2015/2837, K: 2017/219 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, davacı tarafın istinaf isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, yargılama giderlerinin başvuruda bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra istinaf isteminde bulunana iadesine, 2577 sayılı Yasanın değişik 45.maddesinin 6. fıkrası uyarınca kesin olarak 04/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

“İstemin Özeti : Türkmenistan uyruklu olan davacının uluslararası koruma başvurusunun reddine ilişkin olarak tesis edilen 08/12/2014 tarih ve 48952707/ 201-50490-71818-27043 sayılı yazı ile tebliğ edilen 04/12/2014 tarihli Göç İdaresi Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda; Ankara 1. İdare Mahkemesi’nce, davacının mülakatında yer alan beyanlarına yönelik inceleme yapılmaksızın, mevcut durumundan çok geçmişine yönelik ve eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan bu kararın tek başına davacıya uluslararası koruma verilmesi sonucunu doğurmayacağının sabit olduğu…., uluslararası koruma için gerekli kriterleri taşımadığı ileri sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın_Özeti :Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : K1

Düşüncesi : Temyiz isteminin incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince 2577 sayılı Kanun’un14. maddesi uyarınca Tetkik Hakiminin raporu ve sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra gereği görüşüldü:

Dava, Türkmenistan uyruklu olan davacının uluslararası koruma başvurusunun reddine ilişkin olarak tesis edilen 08/12/2014 tarih ve 48952707/ 201-50490-71818-27043 sayılı yazı ile tebliğ edilen 04/12/2014 tarihli davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, 19/11/2012 tarihinde ülkemize illegal yollardan gelen ve hakkında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “resmi belgede sahtecilik” suçundan işlem yapıldıktan sonra sevk edildiği geri gönderme merkezinde 03/12/2012 tarihinde uluslararası koruma başvurusunda bulunan davacının, söz konusu başvurusunun 17/12/2012 tarihinde reddine karar verildiği, bu karara 20/12/2012 tarihinde yapılan itirazın ise 24/12/2012 tarihli işlem ile reddedilmesi üzerine dosyanın kapatılmasına karar verilerek, hakkında Ç-113, Ç-120, Ç-135, O-100 istizanlı vize tahdit kayıtları girilerek ülkemizden 28/12/2012 tarihinde çıkışının sağlandığı; sonrasında, davacı tarafından 09/01/2013 tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek

Komiserliği Ankara ofisine iltica ve sığınma talebinde bulunulduğu ve 01/02/2013 tarihinde Kastamonu Valiliğine yönlendirildiği, ancak 18/02/2013-07/03/2013 tarihleri arasında imza atma yükümlülüğünü yerine getirmediği ve 07/03/2013 tarihinde yapılan araştırmada belirtmiş olduğu adreste bulunmadığı, …

18/08/2014 tarihinde yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen ve 28/11/2014 tarihinde uluslararası koruma başvurusunda bulunan davacının, yapmış olduğu başvurunun 6458 sayılı Kanun’un 79. maddesi uyarınca hızlandırılmış değerlendirme kapsamında incelenerek 04/12/2014 tarihli davalı idare işlemi ile reddi üzerine bakılan dava açılmıştır.

Bu durumda, 6458 sayılı Kanun’un 79. maddesi uyarınca tesis edilen dava konusu işlemin idare mahkemesince esasen incelenerek iptaline karar verilmiş olup, aynı Kanun’un 80/1-d maddesi uyarınca anılan kararların kesin olması nedeniyle, bu kararın temyizen incelenmesine hukuken olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin incelenmeksizin reddine, dosyanın Ankara 1. İdare Mahkemesine gönderilmesine 15/11/2017tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI SEÇİMİ

Ankara yabancılar hukuku avukatı seçimi, Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili surecinin hızlı ve profesyonelce yönetilmesi için ve Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili sürecin başarıya ulaşması için son derece önemli olup doğru Ankara yabancılar hukuku avukatını bulmak için yaşanabilecek süreci adım adım anlatırsak;

1.ADIM: NE İLE KARŞILAŞACAĞINIZI BİLİN

İlk adım, Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili süreciniz esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili sürecinde karşılaşabileceğiniz bazı hukuki konular ve uyuşmazlıklar ise: Ç 135 tahdit kodu kaldırma, idari gözetim kararı, sınır dışı edilme kararına itiraz veya yabancılar hukuku gibi konuları içerebilir.

 • İdari Hukuk: Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası, idari mahkemelerde görülür. Bu süreçte, idari hukuk kuralları ve prosedürlerine uygun olarak davaya ilişkin başvuru yapılması gerekmektedir. İdari yargı prosedürlerine ilişkin hukuki konuların anlaşılması önemlidir.
 • Yabancılar Hukuku: Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası, yabancılar hukuku kapsamında ele alınır. Bu nedenle, Türkiye’nin yabancılarla ilgili mevzuatı ve uluslararası taahhütleri dikkate alınmalıdır. Davanın yabancılar hukuku çerçevesinde nasıl ele alınacağını anlamak önemlidir.
 • İdari Gözetim Kararı: Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası sürecinde, mahkeme tarafından idari gözetim kararlarının incelenmesi veya yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Bu konuda idari gözetim kararlarına itiraz etme ve gerekçelerini sunma hakkınız olabilir.
 • Sınır Dışı Edilme Kararına İtiraz: Bazı durumlarda, Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili olarak sınır dışı edilme kararları da gündeme gelebilir. Bu durumda, sınır dışı edilme kararına itiraz etmek ve mahkemede savunma yapmak gerekebilir.

Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili hukuki konuları anlamak, Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili süreci etkili bir şekilde yönetmenize haklarınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

2.ADIM: UZMANLIK VE DENEYİM ARAŞTIRMASI YAPIN

İkinci adımda, ihtiyacınız olan Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası alanında uzmanlaşmış Ankara yabancılar hukuku avukatı bulmak için bir ön araştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında avukatların web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve avukatların müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz.

Örneğin, internet üzerinde “Ankara yabancılar hukuku avukatı” araması yapıp Ankara yabancılar hukuku avukatı internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca web sitemizi inceleyerek Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası alanında uzman Ankara yabancılar hukuku avukatı ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.ADIM: İLK GÖRÜŞMELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Seçme ihtimaliniz olan Ankara yabancılar hukuku avukatıyla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru avukatı seçme fırsatı sunar.

4.ADIM: ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI, ÜCRETLERİNİ ANLAYIN

Dördüncü adımda, Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası konusunda Ankara yabancılar hukuku avukatınızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Örneğin; Ankara yabancılar hukuku avukatınızın danışmanlık için sizden aldığı ücretin, Ankara yabancılar hukuku avukatı ücret tarifesince belirlenen asgari ücretlere ne kadar yakın olduğunu bilmeli, ekonomik bir tercih yapıp yapmadığınızı anlamalısınız.

5.ADIM: İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Ankara yabancılar hukuku avukatınızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve dava sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; Ankara yabancılar hukuku avukatınıza, Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası konusuyla alakalı herhangi bir gelişme veya endişeniz olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve Ankara yabancılar hukuku avukatınızdan bu konuda teminat alabilmelisiniz. Aynı zamanda Ankara yabancılar hukuku avukatınızın her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası konusuyla alakalı davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz.

6.ADIM: EN DOĞRU ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI SEÇMEK

Sonuç olarak, Ankara yabancılar hukuku avukatı seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası konularında deneyimli ve uzman bir Ankara yabancılar hukuku avukatı araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru Ankara yabancılar hukuku avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası konusunda dava sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

Ankara yabancılar hukuku avukatı ücreti davanın niteliğine göre Ankara yabancılar hukuku avukatı ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak Ankara yabancılar hukuku avukatı isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, sağlık hukuku davalarında Ankara yabancılar hukuku avukatı ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de sağlık hukuku alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara yabancılar hukuku avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Ankara yabancılar hukuku avukatı için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI TUTMAK ZORUNDA MIYIM?

Ankara yabancılar hukuku avukatı, Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili süreçte kritik bir rol oynarlar. Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili süreçler genellikle karmaşık, teknik ve uzmanlık gerektiren hukuki konular içerir. Ancak kural olarak Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili davasında bir Ankara yabancılar hukuku avukatı tutmak zorunda değilsiniz.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI’NA NASIL ULAŞILABİLİR?

Ankara Barosu’na bağlı olan tüm Ankara avukatlarının iletişim bilgileri Ankara Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası konusunda uzman bir Ankara yabancılar hukuku avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden Ankara yabancılar hukuku avukatı iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Ç 135 tahdit kodu kaldırma davası konusunda uzman bir Ankara yabancılar hukuku avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman Ankara yabancılar hukuku avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

KAYNAK:

[1]-https://www.mevzuat.gov.tr/

[2]-https://www.turkiye.gov.tr/

[3]-https://dergipark.org.tr/tr/

[4]-https://www.lexpera.com.tr/

Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap