Yabancılar HukukuÇ 141 Tahdit Kodu Kaldırma Davası

Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen yabancı bir bireye verilen Ç-141 (Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen) tahdit kodunu kaldırmak için Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası açabilir.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışlarıyla ilgili önemli düzenlemeler içermektedir. Kanunun 9 ve 10. maddelerine göre:

 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilir. Bu durumda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınabilir.
 • Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanabilir.
 • Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması halinde bu süre Genel Müdürlükçe en fazla on yıl daha artırılabilir.
 • Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunan yabancılara, belirli şartlar altında Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmayabilir.
 • Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.
 • Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle, idari para cezaları veya kamu alacakları sebebiyle yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilir.
 • Giriş yasağına ilişkin tebligat, sınır kapılarındaki yetkili makam veya valilikler tarafından yapılır. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz hakları ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de belirtilir.

Bu hükümler, Türkiye’deki yabancıların giriş, kalış ve çıkışlarıyla ilgili önemli düzenlemeleri içermekte olup, yabancıların Türkiye’ye giriş ve çıkışlarının düzenli ve denetlenmiş bir şekilde gerçekleşmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

TAHDİT KODU NEDİR?

Tahdit kodu, Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde yasalara aykırı fiiller işlediği tespit edilen veya yurt dışı istihbarat bilgileriyle hakkında bilgi toplanan yabancının siciline işlenen kayıtları ifade eder. Bu kayıtlar, ilgili kişinin Türkiye’deki yasal durumunu etkileyebilir ve bu kişinin Türkiye’deki hareketlerini kısıtlayabilir.

Tahdit kodu, Türkiye’de yabancıların giriş ve oturum sürelerini etkileyen önemli bir unsurdur ve ilgili kişinin Türkiye’de kalışını zorlaştırabilir veya engelleyebilir. Bu tür kayıtlar güvenlik açısından önem taşıyan durumlarla ilişkilendirilir ve ilgili kişinin Türkiye’deki davranışlarına dair bir tür uyarı işlevi görür.

Ç 141 TAHDİT KODU NEDİR?

Ç-141 tahdit kodu, Türkiye’ye girişleri Bakanlığın onayına tabi olan yabancı kişilerle ilgili bir hükümdür. Ç-141 (Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen) kodu, uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen yabancı bir bireye verilen bir tahdit kodudur.  Türkiye’ye giriş yapacak olan kişilerin, Bakanlık tarafından verilen onayı almaları gerekmektedir.

Bu tahdit kodu, Türkiye’ye giriş yapacak olan kişilerin, özellikle Bakanlık onayına tabi olduğu belirlenen durumlarda uygulanır. Türkiye’ye giriş yapmadan önce veya sınır dışı edilirken alınan istihbarat bilgisi de dikkate alınarak Göç İdaresi tarafından uygulanır. Bu şekilde, Türkiye’nin güvenliği ve istikrarı açısından hassas olan durumlarda girişleri kontrol altına alınabilir ve ilgili kişilerin Bakanlık onayına uygun şekilde hareket etmeleri sağlanabilir. Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası açmak için alanında uzman bir yabancılar hukuku avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

TAHDİT KODU NEDEN KONUR?

Bir ülkede suç işleyen, terörist olarak gösterilen veya güvenlik riski oluşturabilecek bir kişi, ülkeye giriş yasağına maruz kalabilir. Bu durum, kişinin ülkede bulunmasının güvenlik açısından risk oluşturabileceği düşüncesiyle ilişkilidir.

Giriş yasağı tahdit kodu, ülkeye giriş yasağı uygulanmasının süresinin değişebileceğini belirtir. Bu süre, kişinin suç işleme sebebine göre değişebilir. Örneğin, bir kişi suç işlemişse ve bu suç ciddi bir tehdit oluşturuyorsa, giriş yasağı süresi daha uzun olabilir. Ancak, kişinin suçu daha hafifse veya risk düzeyi daha düşükse, giriş yasağı süresi daha kısa olabilir.

Giriş yasağı tahdit kodu, bu tür durumları belirleyerek ülkenin güvenliğini sağlamak için kullanılan önemli bir araçtır. Bu kodlar, ülkeye giriş yasağı uygulanan kişilerin hareketlerini sınırlayarak toplumun güvenliğini korumayı amaçlar. Ancak, kişi yasağın haksız olduğunu düşünüyorsa, bu kararı mahkemeye taşıyabilir ve Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası açabilir.

TAHDİT KODU KİM TARAFINDAN KONULUR?

Tahdit kodları İl Göç İdaresi Müdürlükleri, Genel Müdürlük ve Hudut Kapısı personeli tarafından uygulanır. Yabancılar, kendileri hakkında tahdit kodu olup olmadığını öğrenmek için İl Göç İdaresi Müdürlükleri’ne başvurabilirler. Bu müdürlükler, yabancıların Türkiye’deki ikamet durumları ve diğer prosedürlerle ilgili işlemleri yönetirler ve tahdit kodları da bu işlemler arasında yer alır.

İl Göç İdaresi Müdürlükleri, yabancıların Türkiye’deki durumlarına ilişkin birçok bilgiyi sağlayabilirler ve tahdit kodları da bu bilgiler arasında yer alır. Yabancılar, İl Göç İdaresi Müdürlükleri’ne başvurarak, ülkeye giriş yasağı gibi durumlarla ilgili bilgi alabilirler ve varsa tahdit kodlarını öğrenebilirler. Bu şekilde, yabancılar kendi durumlarını takip edebilir ve gerekli işlemleri gerçekleştirebilirler.

TAHDİT KODUNUN KALDIRILMASI İÇİN MEŞRUHATLI DAVETİYE BAŞVURUSU

“Meşruhatlı vize”, bir ülkeye girişi yasaklanmış olan yabancı bir kişinin yasal olarak bu ülkeye giriş yapabilmesini sağlayan bir vize türüdür. Meşruhatlı vize, genellikle yasaklanan kişinin ülkede bulunan akrabaları, işverenleri veya diğer yetkililer tarafından düzenlenen resmi bir davetiye ile başvurulur.

Nadir durumlarda yabancı tahdit kodunun kaldırılması için sadece idari başvurunun yeterli olabileceği durumlar olabilir. Ancak, bu durumlar kişinin durumuna ve tahditin nedenine bağlı olarak değişebilir.

Diğer bir seçenek ise, yasaklı bir yabancının Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması için meşruhatlı vize davetiyesi yoluna başvurmaktır. Meşruhatlı vize, Türkiye’ye girişi yasaklanmış olan yabancıların yasal olarak ülkeye giriş yapmasını sağlar. Bu süreçte, davetiye veren kurum veya kişi, yasaklı yabancının girişine destek olmak amacıyla resmi bir davetiye düzenler. Meşruhatlı vize işlemi genellikle bir ay içinde tamamlanabilir ancak süreç kişinin durumuna ve belgelendirmeye bağlı olarak değişebilir.

TAHDİT KODUNUN KALDIRILMASI İÇİN İDARİ BAŞVURU VE İDARİ DAVA

Haklarında sınır dışı kararı alınmış kişiler öncelikle ilgili idareye başvurarak tahdit kodunun kaldırılmasına yönelik taleplerini iletebilirler. İdare, başvuruyu uygun görürse, tahdit kodunu kaldırabilir. Ancak, idarenin olumsuz yanıt verdiği durumlarda veya kişi idareye başvurmadan doğrudan idari dava açarak ilgili tahdit kodunun kaldırılmasını talep edebilir.

 • İtiraz Dilekçesi Hazırlama: İlk adım, tahdit kodunun kaldırılması için resmi bir itiraz dilekçesi hazırlamaktır. Bu dilekçede, kişinin kimlik bilgileri, tahdit kodunun neden kaldırılması gerektiği ve gerekçeleri belirtilmelidir. Ayrıca, tahdit kodunun uygulanmasına karşı hangi yasal dayanaklara atıfta bulunulacağı da belirtilmelidir.
 • İtirazın Sunulması: Hazırlanan itiraz dilekçesi, genellikle tahdit kodunun uygulandığı makama, yani ilgili devlet kurumuna sunulur. Bu kurum genellikle İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya benzer bir kuruluş olabilir.
 • İtirazın İncelenmesi: İtiraz dilekçesi, ilgili devlet kurumu tarafından incelenir. Bu süreçte, kişinin belirttiği gerekçeler ve sunulan deliller değerlendirilir. İtirazın kabul edilmesi durumunda, tahdit kodu kaldırılabilir.
 • Mahkemeye Başvuru: İtirazın reddedilmesi veya makul bir süre içinde cevap alınamaması durumunda, kişi genellikle idari mahkemeye başvurabilir. İdari mahkemeler, tahdit kodunun kaldırılmasıyla ilgili kararları inceleyebilir ve hukuka uygunluklarını değerlendirebilir.
 • Mahkeme Kararı: İdari mahkeme, tahdit kodunun kaldırılmasıyla ilgili bir karar verir. Mahkeme, başvuruyu kabul edebilir ve tahdit kodunun kaldırılmasına karar verebilir veya reddedebilir. Karar, taraflara tebliğ edilir ve karara karşı gerekirse temyiz yoluna başvurulabilir.

İdari dava süreci, yasaklama kararının hukuka uygunluğunun incelenmesi ve gerekli kanıtların sunulması üzerine yargı tarafından değerlendirilir. Bu süreçte, kişinin avukat desteği alması önemlidir çünkü avukat, kişinin hukuki haklarını koruyabilir, gereken belgeleri toplayabilir ve dava sürecini yönetebilir.

İdari dava yoluyla tahdit kodunun kaldırılması talebinde bulunmak için, kişinin durumunu ve yasal haklarını doğru anlaması önemlidir. Bu süreçte, profesyonel bir hukuki danışmandan destek almak, başvurunun başarı şansını artırabilir ve kişinin haklarının korunmasına yardımcı olabilir.

Ç 141 TAHDİT KODU KALDIRMA DAVASI

İdari para cezası verilmesi, sınır dışı edilme ve ülkeye giriş yasağı gibi işlemlerin iptali istemiyle birlikte Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası açılabilir. Ancak, bu durumda dava Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası değil, Ç 141 tahdit koduna dayanılarak yapılan işlemin iptali üzerine olmalıdır. Yani, Ç 141 tahdit kodu kaldırma değil idari para cezasının, sınır dışı etme işleminin veya ülkeye giriş yasağının iptali istenmelidir.

Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası idare mahkemesine dava açılabilir. Bazı durumlarda, idari başvuru veya meşruhatlı davetiye gibi prosedürlerle de Ç 141 tahdit kodu kaldırma mümkündür.

Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası açılması durumunda, idarenin işlemin gerekçesini ve bu gerekçenin hukuka uygunluğunu somut olarak ortaya koyması gerekmektedir. Örneğin, yabancının ülkeye izinsiz girdiği, kaçak çalıştığı, genel ahlaka aykırı davrandığı, kamu sağlığını tehlikeye düşürdüğü, hakkında adli işlem yapıldığı veya genel güvenlik açısından tehlikeli olduğu gibi iddia edilen durumlar idare tarafından somut ve hukuken kabul edilebilir bir şekilde belgelenmelidir.

Davalı idare bu tür işlemleri yaparken, hukuki süreçte somut delillerle desteklenmelidir. Buna karşılık, davacı da Ç 141 tahdit kodu kaldırma davasında işleme dayanak yapılan olguların doğru olmadığını veya hukuka aykırı olduğunu kanıtlamalıdır.

Tahdit kodu uygulaması gibi kişi haklarını doğrudan etkileyen işlemler için kanuni bir dayanak bulunması gerekmektedir. Kanunda açık bir hüküm bulunmadığından, tahdit kodu uygulamasının kanuni dayanak ilkesine uygun olduğunu söylemek zordur. Ancak, yabancıların ülkeye girişi ve kalması devletin egemenlik yetkisiyle ilgilidir ve bu konuda idareye belirli yetkiler verilmiştir.

Ç 141 TAHDİT KODU KALDIRMA DAVASI AÇMA SÜRESİ NE KADARDIR?

Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması için Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası açma süresi, tebligatın alınmasından veya kararın öğrenilmesinden itibaren 60 gündür. Bu süre, yabancının giriş yasağının kaldırılması için dava açma süresidir ve hak düşürücü niteliktedir. Yani, bu süre içinde Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası açılmazsa, yabancı kişi giriş yasağının kaldırılması için hukuki olarak bir hak iddia edemez.

Bu nedenle, Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası açılması durumunda, Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası açmak isteyen bir kişinin, tebligatı aldığı veya kararı öğrendiği tarihten itibaren 60 gün içinde Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası açması gerekmektedir. Bu süre içinde Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası açılmadığı takdirde, yabancı kişinin bu konuda hukuki hakları kısıtlanabilir ve giriş yasağı devam edebilir. Dolayısıyla, Ç 141 tahdit kodu kaldırma davasında bu süreye dikkat edilmesi ve gerekli hukuki adımların zamanında atılması önemlidir.

Ç 141 TAHDİT KODU KALDIRMA DAVASI İLE İLGİLİ YARGI KARARI

“Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi’nce işin gereği görüşüldü:

Dava; Filistin uyruklu olan davacı tarafından, hakkında tesis edilen yurda giriş yasağı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 1. İdare Mahkemesinin 29/11/2018 tarih, E:2018/1586, K:2018/2673 sayılı kararı ile; somut dayanağı olmadan tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare istinaf başvuru dilekçesi ile; davacı hakkında Ç-138 tahdit kodu girilerek kabul edilemez yolcu olarak işlem yapıldığı, 6458 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Ç-141 tahdit kaydı tesis edildiği, söz konusu bu kayıtların Genel Müdürlük makamının 10/08/2018 tarihli “Olur”u ile kaldırıldığı, 25/10/2018 tarihli dilekçe ile Ankara 1. İdare Mahkemesine bildirildiği, davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerekirken dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, bu nedenle istinaf yoluna gidildiği belirtilerek, kararın istinaf kanun yolu ile kaldırılması istenilmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Filistin uyruklu olan davacı hakkında Ç-138 ve Ç-141 tahdit kayıtlarının girildiği, bu durumun Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün 21/02/2018 tarihli yazısı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle bakılan iş bu davanın açıldığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 1. İdare Mahkemesi kayıtlarına giren 25/10/2018 tarihli dilekçesi ile, davacı hakkındaki tahdit kayıtlarının Genel Müdürlüğün 10/08/2018 tarihli Olur’u ile kaldırıldığı belirtilerek, davanın konusuz kalması nedeniyle reddine karar verilmesinin istenildiği, Ankara 1. İdare Mahkemesince 29/11/2018 tarihli kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede; davacı vekili tarafından, davacı hakkında tesis edilen yurda giriş yasağı işleminin iptali ile yürütmenin durdurulması talebi ile açılan davada İdare Mahkemesince 07/09/2018 tarih, 2018/1586 esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verildiği, ancak davalı idarenin 25/10/2018 tarihli yazısı ile davacı hakkındaki tahdit kayıtlarının Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 10/08/2018 tarihli E:37753 sayılı Olur’u ile kaldırıldığının bildirildiği görülmüştür.

Bu durumda; Ankara 1. İdare Mahkemesince, davacı hakkında tesis edilen yurda giriş yasağı işleminin iptaline karar verilmiş ise de, dava açıldıktan sonra İdare Mahkemesi kayıtlarına giren davalı idare dilekçesi ile tahdit kayıtlarının kaldırıldığı anlaşıldığından, davanın konusuz kalması sebebiyle iş bu davada karar verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; davalı idare istinaf isteminin KABULÜNE,dava konusu işlemin iptaline ilişkin kararın KALDIRILMASINA,2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45/4. maddesi uyarınca yeniden yapılan inceleme sonucunda konusu kalmayan dava hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA”

“Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dokuzuncu İdare Dava Dairesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; Almanya vatandaşı davacı tarafından, İstanbul Valiliği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nin 06.11.2017 tarihli kabul edilemez yolcu işleminin iptaliistemiyle açılmıştır.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nce; Risk analiz birimi görevlilerince, davacı hakkında yapılan profil çalışması sonucunda davacının ülkeye girişinin sakıncalı olabileceği değerlendirildiğinden davacı hakkındaki tahdit kayıtları da dikkate alındığında davacının Ülkemize girişinin kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görüldüğü anlaşılmakla, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla Devletin hükümranlık yetkisi kapsamında davacı hakkında tesis edilen Ülkemize girişine izin verilmemesine dair inad (kabul edilemez yolcu) işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine kararı verilmiştir.

Davacı tarafından, anılan kararın hukuka, usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek istinafen incelenerek bozulması istenilmektedir…

Bu itibarla; davacı hakkında tesis edilen kabul edilemez yolcu işlemi somut bir belgeye ve bilgiye dayanmadığından, davacının kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görüldüğü ve hakkında dava konusu işlem tesis edildikten sonra konulan giriş yasakları bulunduğundan bahisle İNAD (Kabul edilemez yolcu) kapsamına alınması ve ülkeye girişine izin verilmemesine yönelik işlemde hukuka uyarlık bulunmamakta olup, davanın reddine yönelik İdare Mahkemesi kararının kaldırılması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacı istinaf başvurusunun kabulüne, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nce verilen 28/02/2020 tarih ve E:2019/2199, K:2020/612 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline…”

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI SEÇİMİ

Ankara yabancılar hukuku avukatı seçimi, Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili surecinin hızlı ve profesyonelce yönetilmesi için ve Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili sürecin başarıya ulaşması için son derece önemli olup doğru Ankara yabancılar hukuku avukatını bulmak için yaşanabilecek süreci adım adım anlatırsak;

1.ADIM: NE İLE KARŞILAŞACAĞINIZI BİLİN

İlk adım, Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili süreciniz esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili sürecinde karşılaşabileceğiniz bazı hukuki konular ve uyuşmazlıklar ise: Ç 141 tahdit kodu kaldırma, idari gözetim kararı, sınır dışı edilme kararına itiraz veya yabancılar hukuku gibi konuları içerebilir.

 • İdari Hukuk: Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası da genellikle idari mahkemelerde görülür. Bu süreçte, idari hukuk kuralları ve prosedürlerine uygun olarak başvuru yapılması gerekmektedir. İdari yargı prosedürlerinin anlaşılması ve doğru şekilde takip edilmesi önemlidir.
 • Yabancılar Hukuku: Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası da yabancılar hukuku kapsamında ele alınır. Bu nedenle, Türkiye’nin yabancılarla ilgili mevzuatı ve uluslararası taahhütleri dikkate alınmalıdır. Davanın yabancılar hukuku çerçevesinde nasıl ele alınacağını anlamak önemlidir.
 • İdari Gözetim Kararı: Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası sürecinde, mahkeme tarafından verilen idari gözetim kararlarının incelenmesi veya yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Bu konuda idari gözetim kararlarına itiraz etme ve gerekçelerini sunma hakkınız olabilir.
 • Sınır Dışı Edilme Kararına İtiraz: Bazı durumlarda, Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili olarak sınır dışı edilme kararları da gündeme gelebilir. Bu durumda, sınır dışı edilme kararına itiraz etmek ve mahkemede savunma yapmak gerekebilir.

Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili hukuki konuları anlamak, Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili süreci etkili bir şekilde yönetmenize haklarınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

2.ADIM: UZMANLIK VE DENEYİM ARAŞTIRMASI YAPIN

İkinci adımda, ihtiyacınız olan Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası alanında uzmanlaşmış Ankara yabancılar hukuku avukatı bulmak için bir ön araştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında avukatların web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve avukatların müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz.

Örneğin, internet üzerinde “Ankara yabancılar hukuku avukatı” araması yapıp Ankara yabancılar hukuku avukatı internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca web sitemizi inceleyerek Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası alanında uzman Ankara yabancılar hukuku avukatı ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.ADIM: İLK GÖRÜŞMELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Seçme ihtimaliniz olan Ankara yabancılar hukuku avukatıyla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru avukatı seçme fırsatı sunar.

4.ADIM: ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI, ÜCRETLERİNİ ANLAYIN

Dördüncü adımda, Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası konusunda Ankara yabancılar hukuku avukatınızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Örneğin; Ankara yabancılar hukuku avukatınızın danışmanlık için sizden aldığı ücretin, Ankara yabancılar hukuku avukatı ücret tarifesince belirlenen asgari ücretlere ne kadar yakın olduğunu bilmeli, ekonomik bir tercih yapıp yapmadığınızı anlamalısınız.

5.ADIM: İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Ankara yabancılar hukuku avukatınızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve dava sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; Ankara yabancılar hukuku avukatınıza, Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası konusuyla alakalı herhangi bir gelişme veya endişeniz olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve Ankara yabancılar hukuku avukatınızdan bu konuda teminat alabilmelisiniz. Aynı zamanda Ankara yabancılar hukuku avukatınızın her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası konusuyla alakalı davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz.

6.ADIM: EN DOĞRU ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI SEÇMEK

Sonuç olarak, Ankara yabancılar hukuku avukatı seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası konularında deneyimli ve uzman bir Ankara yabancılar hukuku avukatı araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru Ankara yabancılar hukuku avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası konusunda dava sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

Ankara yabancılar hukuku avukatı ücreti davanın niteliğine göre Ankara yabancılar hukuku avukatı ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak Ankara yabancılar hukuku avukatı isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, sağlık hukuku davalarında Ankara yabancılar hukuku avukatı ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de sağlık hukuku alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara yabancılar hukuku avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Ankara yabancılar hukuku avukatı için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI TUTMAK ZORUNDA MIYIM?

Ankara yabancılar hukuku avukatı, Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili süreçte kritik bir rol oynarlar. Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili süreçler genellikle karmaşık, teknik ve uzmanlık gerektiren hukuki konular içerir. Ancak kural olarak Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili davasında bir Ankara yabancılar hukuku avukatı tutmak zorunda değilsiniz.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI’NA NASIL ULAŞILABİLİR?

Ankara Barosu’na bağlı olan tüm Ankara avukatlarının iletişim bilgileri Ankara Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası konusunda uzman bir Ankara yabancılar hukuku avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden Ankara yabancılar hukuku avukatı iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Ç 141 tahdit kodu kaldırma davası konusunda uzman bir Ankara yabancılar hukuku avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman Ankara yabancılar hukuku avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

KAYNAK:

[1]-https://www.mevzuat.gov.tr/

[2]-https://www.turkiye.gov.tr/

[3]-https://dergipark.org.tr/tr/

[4]-https://www.lexpera.com.tr/

Ç 141 TAHDİT KODU KALDIRMA DAVASI
Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap