ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ATAMA İTİRAZ VE DAVALAR 2024

Araştırma görevlisi kadrosuna atama süreci, süreçte karşılaşılan araştırma görevlisi kadrosu itiraz ve araştırma görevlisi kadrosu davalardan bahsedilecektir. Araştırma görevlileri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ifadesiyle yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU DAVA VE İTİRAZLARI KONUSUNDA  ➽ HEMEN AVUKATA SOR ❥ 1. ARAŞTIRMA…

33A ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE 50D ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

33a araştırma görevlisi kadrosu ve 50d araştırma görevlisi kadrosu değişen koşullar ve mevzuat sebebiyle sıkça merak edilen akademik konulardan olduğu için bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Üniversitelerde akademik işleyişin sürmesi ve nitelikli akademik personel ihtiyacının karşılanması amacıyla akademik kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında personel alımı yapılmaktadır. İlgili kanunun 33a maddesi uyarınca istihdam edilenler 33a araştırma…

AKADEMİK KADRO İLANI: SÜREÇ ve ÜNVANLAR – 2024

Akademik kadro ilanı 2547 Sayılı Yükseköğretim Öğretim Kanununda düzenlenmekte olup, bu kanun kapsamına uygun olarak çıkarılmaktadır. Bu makalemizde üniversitelerde yer alan araştırma görevlisi kadrosu ve öğretim elemanı kadrosu başta olmak üzere tüm akademik kadrolar hakkında bilgi verilecek özlük haklarından bahsedilecektir. AKADEMİK KADRO İLANI Akademik kadro ilanı istenen kadronun gerektirdiği şartlarla birlikte üniversitenin duyurular sayfasında ilan…

1416 SAYILI KANUN VE YLSY İLE İLGİLİ İTİRAZ VE DAVALAR

1416 Sayılı Kanun; Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu hizmet karşılığı YLSY Programı ile resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek amacı ile her yıl yurt dışına öğrenci göndermektedir. Öğrenim, atama ve hizmet hayatlarının her bir aşaması eski ve detaylı bir kanunla belirlenen bursiyerler ile nitelikli insan gücü bekleyen kamu…

AKADEMİSYEN EŞ DURUMUNDAN MECBURİ HİZMET DEVRİ

AKADEMİSYEN EŞ DURUMUNDAN MECBURİ HİZMET DEVRİ (2023)

Akademisyen mecburi hizmet devri mevzuatta eş durumundan ve sağlık durumundan olmak üzere 2 şekilde düzenlenmiştir. Mecburi hizmet devri eş durumu bu makalenin konusu olacaktır. Yazının ayrıntılarına geçmeden önce şu makalelerimizde ilginizi çekebilir: Akademik Kadro İle İlgili İptal Davaları Akademik Kadro İlanına ve Kişiye Özel İlana İtiraz ve Dava AKADEMİSYEN MECBURİ HİZMETİ NEDİR? Akademisyenlerin mecburi hizmeti…

Akademik Kadro İptal Davaları – 2024

Akademik kadro iptal davaları üniversiteler ya da diğer yükseköğretim kurumları kadrolarına yapılacak atamalardaki hukuka aykırılıklara karşı açılmakta olup Akademik Hukuk & Danışmanlık özel olarak bu dava konularında uzmanlaşmıştır. Akademik Kadro İptal Davası Nedir? Akademik Kadro ilanına istinaden başvuruda bulunup haksız olarak ataması gerçekleşmeyen akademik personel müvekkillerimiz hakkında açtığımız akademik kadro iptal davalarında verilen kararların bir…

Akademik Kadro İlanına İtiraz ve İptal Davası – 2024

Akademik kadro ilanına itiraz üniversite ya da yükseköğretim kurumlarında bulunan öğretim elemanları için açılan ilanlara karşı yazılı olarak üniversitelere verilmektedir. Söz konusu akademik kadrolar da ilan yoluyla Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Açılan akademik kadro ilanları, başvuran adayların ilan ve başvuru süreci ilgili üniversitenin yönetmeliği ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre hazırlanmaktadır. Açılan kadro ilanlarına başvuran adayların…

Yükseköğretim Hukuku – 2024

4Yükseköğretim hukuku, akademisyenlerin yükseköğretim öğrencilerinin, yükseköğretim kurumlarında çalışan personellerin ve diğer kişilerin, Yükseköğretim Kurulu(YÖK), Üniversiteler, Üniversitelerarası Kurul ve Tubitak görev kapsamına giren konularda yaşadıkları uyuşmazlıkları çözmeyi amaçlayan bir alandır. Yükseköğretim hukuku birkaç özel hukuk işlemi haricinde mahiyeti itibariyle idare hukukunun alt dalı sayılmaktadır. Yükseköğretim Nedir ? Ortaöğretim sonrasında verilen eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bu…

Bir Üniversiteden Alınan Profesör Unvanı Başka Bir Üniversitede Kullanılabilir mi?

Profesör Unvanı Başka Bir Üniversitede Kullanılabilir mi?

Bölge İdare Mahkemesi Kararı – Ankara BİM, 4. İDD, E. 2020/506 K. 2020/1701 T. 9.7.2020 İSTEMİN ÖZETİ Ankara 7. İdare Mahkemesi’nce davanın reddi yönünde verilen 16/10/2019 gün ve E:2019/567, K:2019/2339 sayılı kararın; davacı vekili tarafından, X1 Üniversitesi Rektörlüğünün 20/04/2015 tarih ve 45250738-903.02/884 sayılı işlemi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca “Profesör” unvanını aldığı, unvanın alındığı…

Öğretim Elemanlarına İdari Görev Geliştirme Ödeneği

Öğretim Elemanlarına İdari Görev Geliştirme Ödeneği

Öğretim elemanları hakkındaki genel düzenlemeler Yüksek öğretim Personel Kanunu’nda bulunmaktadır. Kanun’un 13.maddesi “idari görev ödeneğini”, 14.maddesi ise “geliştirme ödeneğini” düzenlemektedir. Çalışma kapsamında bunların ne olduğu ve nasıl belirlendiği açıklanacaktır. İdari Görev Ödeneği İdari görev ödeneği aldığı idari görevlere bağlı olarak yüksek öğretim elemanlarına verilen ödeneği ifade eder. Yüksek öğretim Personel Kanunu’nun 13.maddesi bu konuyu şöyle…