Yeni Doçentlik Kriterleri ve Şartları

Yeni Doçentlik Kriterleri ve Şartları – 2024 Mart Dönemi

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından doçentlik kriterlerinde değişikliğe gidilmiş olup yeni doçentlik kriterleri Doçentlik Yönetmeliği gereğince Mart 2024 Doçentlik Başvuru Döneminden itibaren geçerli olmasına karar verilmiştir. Yeni doçentlik kriterleri 2024 Mart döneminde ilk kez uygulanacak olup 2023 Ekim Döneminde son kez uyulanacak şartlara nazaran doçentlik kriterlerinde ciddi değişiklikler yapılmış olup bilim alanı…

Etik İhlal Nedir ? (2023)

Etik ihlalin ne olduğu, türleri, etik ihlal cezaları ve inceleme süreci ile ilgili bütün sorularınıza cevap bu makalemizde yer almaktadır. Bilimsel araştırma ve yayın etiği kapsamında yapılan etik incelemelerin nedenlerinden sonuçlarına kadar olan süreç ayrıntılı bir şekilde bilgilerinize sunulmaktadır. Etik Nedir? Etik sözcüğünün ilke akla gelen anlamı “ahlak”tır. İnsan davranışlarının iyi ya da kötü olması…

Doçentlik Başvurusunun Reddi Kararına İtiraz ve Dava – 2023

Doçentlik Başvurusunun Reddi Kararına Karşı Hukuki Yollar Doçentlik başvurusunun reddi sebepleri ile doçentlik başvurusunun reddi kararına itiraz ve dava yolları bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Bu itibarla öncelikle doçentlik başvurusu sonlandıktan sonra yapılan işlemler, bu işlemlerin mahiyeti ve özellikle sırası hakkında bilgi verilecektir. Açıklamalara geçmeden önce bütün açıklamalar doçentlik ünvanı ile ilgili olup doçentlik kadrosuna atanma…

Yükseköğretim Hukuku – 2023

Yükseköğretim hukuku, akademisyenlerin yükseköğretim öğrencilerinin, yükseköğretim kurumlarında çalışan personellerin ve diğer kişilerin, Yükseköğretim Kurulu(YÖK), Üniversiteler, Üniversitelerarası Kurul ve Tubitak görev kapsamına giren konularda yaşadıkları uyuşmazlıkları çözmeyi amaçlayan bir alandır. Yükseköğretim hukuku birkaç özel hukuk işlemi haricinde mahiyeti itibariyle idare hukukunun alt dalı sayılmaktadır. Yükseköğretim Nedir ? Ortaöğretim sonrasında verilen eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bu…

Doçentlik Başvuru Durumu Yazıları Ne Anlama Geliyor ? (2023 Ekim Dönemi)

Doçentlik başvuru sonucunda bir çok sonuç ortaya çıkabiliyor. Bunların bir kısmı kesin sonuçlarken bir kısmı da adayların beklemesi gerektiğine dair olabiliyor. DBS üzerinden takip edilen bu sonuçlar ne anlama geliyor kısaca bu yazımızda değiniyoruz. Doçentlik Başvurusunda Jüri Üyeleri Ne Zaman Belli Olur ? Doçentlik başvuru süresi ilgili ayın son mesai saatinde biter. Başvuru bilgileri ÜAK…

Doçentlik Başvuru Dosyası Hazırlama Süreci

Doçentlik Başvuru Dosyası Hazırlama (2023 Ekim Dönemi)

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda doçentlik unvanının alınması ve doçentlik kadrosuna atanma ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. Doçentlik unvanının alınması için Üniversitelerarası Kurul tarafından yılda en az iki kez ilan edilen takvime göre başvuru yapılabilir. Bu yazımızda doçentlik başvuru dosyası hazırlanması süreci ele alınacaktır. Bu bakımdan doçentlik başvuru dosyası nasıl hazırlanır, doçentlik başvuru dosyası hangi bilgi belgelerden…

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Görevleri – 2023

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda YÖK ile birlikte üst kurul olarak düzenlenmiş olup birçok kurul ve komisyondan oluşmaktadır. Bu yazımızda ÜAK, görevleri en sade hali ile açıklanmıştır. ÜAK’ın görevlerine ayrıntılı geçmeden bakılacak olursa en önemli görevinin doçentlik süreçlerindeki yetkilerinden kaynaklandığı görülmektedir. Bunun yanında ÜAK denklik ve YÖK’e eşdeğerlik konusunda görüş vermek hususlarında da…

Doçentlik Başvurusunda Teknik Hata İle Etik İhlali Cezası

Doçentlik Başvurusunda Teknik Hata İle Etik İhlali Cezası

DOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA TEKNİK HATA Teknik hatalar nedeniyle reddedilen doçentlik başvuruları için açılan idare mahkemesi davası, sistem hatasıyla ilgili etik ihlali cezasını ele alır. Bu durum tabii ki ilgili kurumun sorumluluğunu doğuruyor fakat aradaki zaman zarfı içinde başvurucu hakkını kaybetmemek adına idare mahkemesinde iptal davası açabiliyor. Okuduğunuz çalışma da sistemdeki teknik bir hatadan dolayı etik ihlali…

Doçent Unvanının Haklarının Ödenmesi

DOÇENT UNVANIN SAĞLADIĞI HAKLAR 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na göre Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır. Üniversite elemanlarının aylıkları özlük hakları kapsamında bulunduğundan önemlidir. Unvan değişikliğinin aylık açısından fark yarattığı da göz önüne alındığında kişinin unvanı kullandığı zaman bakımından unvanına göre aylık alması gerekmektedir. Dava…

Doçentlik Başvurusunun Reddi Nedenleri

Doçentlik Başvurusunun Reddi Nedenleri

Doçentlik Aşağıda doçentlik başvurusunun reddedilmesi, ret gerekçeleri, ret işlemine karşı başvurulabilecek yollara yer verilecektir. Doçentlik Unvanının Alınması Doçentlik unvanı, Doçentlik Yönetmeliğinde yer alan sanat/bilim alanlarında, adayın doçentlik başvurusu yapma şartlarını sağlayıp sağlamadığı ve adayın hazırlamış olduğu yayın ve çalışmaların kriterlere uygun olup olmadığı değerlendirildikten sonra verilir. Doçent adayı,  Öğrenim bilgisi, Tez çalışması, Yabancı dil, Akademik…