Danıştay, Yeni Doçentlik Kriterlerinin Ders Şartının Yürütmesini Durdurdu

Danıştay, Yeni Doçentlik Kriterlerinin Ders Şartının Yürütmesini Durdurdu

2023 Ağustos ayında yapılan değişlikle Doçentlik Şartları ve Kriterleri değişmişti. Değişen şartlarda öne çıkan husus ders kriterindeki konulardaydı. Bu hususta iki başlıkta orantısız ve hakkaniyete aykırı düzenleme yapılmıştı: 1- Ön lisans dersi verme durumunun artık başvurularda kabul edilemeyeceği 2-FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI, MÜHENDİSLİK TEMEL ALANI ve ZİRAAT, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ için yapılan…

ÜAK’IN ÜNİVERSİTELERİ DİSİPLİN CEZASI VERMEYE ZORLAMASI

ÜAK’ın üniversiteleri disiplin cezası vermeye zorlaması hususunu üniversite ve akademisyen yönünden değerlendirdiğimiz bu makalenin sonunda ÜAK’ı YÖK Denetleme Kuruluna şikayet dilekçesi paylaşılmıştır. Bu makalede şu soruları değerlendirdik: ÜAK akademisyenlerin ya da üniversitenin disiplin amiri midir? ÜAK üniversitelere ceza vermesi noktasında emir verebilir mi? ÜAK’ın üniversite disiplin soruşturmasında rolü var mıdır? ÜAK Etik Komisyon incelemesi başka…

DOÇENTLİK ASGARİ KOŞUL İTİRAZ VE DAVA (2024)

Doçentlik asgari koşul itiraz ve doçentlik asgari koşul dava süreçleri, doçentlik değerlendirmesi neticesinde asgari başvuru şartlarını sağlayamadığına karar verilen adayların bu gerekçe ile başvurularının iptali işlemine karşı başvurabilecekleri hukuki süreçlerdir. Doçentlik başvurusu sonrasında adayın dosyasını değerlendirmek üzere atanan doçentlik değerlendirme jürileri, adayın başvuru dosyasını ilk olarak bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunup bulunmadığı ve…

YANLIŞ VEYA YANILTICI BEYAN ETİK İHLALİ NEDİR? CEZALARI, TÜRLERİ, ÖRNEKLERİ, İTİRAZ VE DAVA (2024)

Yanlış veya yanıltıcı beyan etik ihlali, akademik atama ve terfilerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmak olarak nitelendirilen bir etik ihlal türüdür. Yanlış veya yanıltıcı beyan etik ihlalinin bir kusur olarak görülmesinin sebebi bu suretle jüri üyeleri yanıltılarak akademik atama ve terfilerde haksız menfaat elde edilmesidir.  Makalemizde yanlış veya yanıltıcı beyan etik ihlali hakkında…

ÜAK’IN DOÇENTLİK JÜRİ BİLGİLERİNİ AÇIKLAMAMASI

ÜAK’IN DOÇENTLİK JÜRİ BİLGİLERİNİ AÇIKLAMAMASI

ÜAK’IN DOÇENTLİK JÜRİ BİLGİLERİNİ AÇIKLAMAMASI Doçentlik jüri bilgileri  2023 Ekim doçentlik başvurusunun üzerinden 1 ay geçmesine rağmen açıklanmadığından doçentlik başvurusu yapan adayların “doçentlik jürileri açıklanmayacak mı” oldu. 1 Aralık itibariyle de ÜAK’ın ilanı üzerinde bu durum netleşti. ÜAK’ın doçentlik jüri üyelerinin bilgilerini açıklamaması hukuka aykırı olup ilk kez 2023 Ekim döneminden itibaren bu yönde bir…

DOÇENTLİK ESER İNCELEME İTİRAZ VE DAVA

DOÇENTLİK ESER İNCELEME İTİRAZ VE DAVA (2024)

Doçentlik eser inceleme itiraz ve dava konusu doçentlik süreci sonucunda ortaya çıkan eser incelemeden başarısızlık kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki süreçlerdir. Doçent adaylarının eserlerinin incelenmesi ve Doçentlik Eser İnceleme Raporlarının düzenlenmesi işlemleri jüri üyeleri tarafından, Doçentlik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca DBS üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir .Doçentlik değerlendirme jürisi, adayın başvuru dosyasını ilk olarak bilimsel araştırma ve…

SAHTECİLİK ETİK İHLALİ VE ÇARPITMA ETİK İHLALİ NEDİR? CEZALARI, TÜRLERİ, ÖRNEKLERİ, İTİRAZ VE DAVA

SAHTECİLİK ETİK İHLALİ VE ÇARPITMA ETİK İHLALİ NEDİR? CEZALARI, TÜRLERİ, ÖRNEKLERİ, İTİRAZ VE DAVA (2023)

Sahtecilik etik ihlali masa başı yayın olarak da adlandırılan gerçekte var olmayan verilerin ya da bilgilerin kullanılarak bilimsel bir yayın üretilmesi, çarpıtma etik ihlali ise var olan verilen ya da bilgilerin bilimsel çalışmanın sonucunun anlamlı olması adına değiştirilmesi ya da oynanması olarak tanımlanabilir. SAHTECİLİK ETİK İHLALİ NEDİR? Masa başı yayın olarak adlandırılan sahtecilik etik ihlali…

Etik Kurul İzninin Alınmaması Etik İhlali

Etik Kurul İzninin Alınmaması Etik İhlali

Etik kurul izninin ya da etik kurul onayının alınmasının zorunlu olduğu durumlarda bu izin alınmadan araştırma yapılması durumlarında etik ihlal söz konusu olabilmektedir. Hangi durumlarda etik kurul izni gerektiği ve araştırmacılar tarafından merak edilen çeşitli durumlarda etik kurul izni olmamasından kaynaklı etik ihlal isnadı gelip gelmeyeceği hususları bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. ETİK KURUL NEDİR? Etik…

Doçentlik Başvurusunda Eser Türleri - 2024 Mart Dönemi

Doçentlik Başvurusunda Eser Türleri – 2024 Mart Dönemi

Doçentlik başvurusunda eser türleri, yayınların Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) girişi esnasında seçilmekte ve beyannamede ona göre kategorize edilmektedir. Bu bakımdan Doçentlik başvurusunda eser türlerinin doğru girilmesi özelikle etik ihlale sebebiyet verilmemesi açısından büyük öneme sahiptir.  Bilimsel makale, araştırma/analiz/deneme sonuçlarını o konuda uzman hakemlerin değerlendirmesinden sonra ortaya çıkan bir yazıdır. Bilimsel araştırma makaleleri belli özelliklere sahip…

Tekrar Yayım Etik İhlali Nedir? Cezaları, Türleri, Örnekleri, İtiraz ve Dava

Tekrar Yayım Etik İhlali Nedir? Cezaları, Türleri, Örnekleri, İtiraz ve Dava (2023)

Tekrar yayım etik ihlali (duplikasyon) akademik atama ve terfilerde puanlanan yayınların tekrarlanması olarak nitelendirilen bir ihlal türüdür. Tekrar yayım etik ihlalinin bir kusur olarak görülmesinin sebebi ilk yayınlanan dergi ya da yayınevinin telif haklarının ihlal edilmesi ve ortaya yeni bir yayın koyulmamasına rağmen okuyucunun yanıltılmasıdır. Makalemizde tekrar yayım etik ihlali (duplikasyon) hakkında detaylı bilgilere yer…