Yükseköğretim Hukuku – 2023

Yükseköğretim hukuku, akademisyenlerin yükseköğretim öğrencilerinin, yükseköğretim kurumlarında çalışan personellerin ve diğer kişilerin, Yükseköğretim Kurulu(YÖK), Üniversiteler, Üniversitelerarası Kurul ve Tubitak görev kapsamına giren konularda yaşadıkları uyuşmazlıkları çözmeyi amaçlayan bir alandır. Yükseköğretim hukuku birkaç özel hukuk işlemi haricinde mahiyeti itibariyle idare hukukunun alt dalı sayılmaktadır. Yükseköğretim Nedir ? Ortaöğretim sonrasında verilen eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bu…

İptal Kararlarının Geriye Yürümesi

İdare Hukuku, idarenin idari nitelikteki işlem, eylem ve sözleşmelerine uygulanan bir hukuk dalıdır. İdare hukukunda dava türleri kendi içinde 3 ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; İptal Davası, Tam Yargı Davası ve Yorum Davalarıdır.  İptal Davalarından kısaca bahsedilmesi gerekirse; İptal davaları, idarenin tesis etmiş olduğu işlem, eylem ve sözleşmelerin hukuka uygunluğunu sağlayan bir yol olup, bu yol…

Doçentlik Başvurusunda İdari İşleme Karşı Dava Açması

Doçentlik başvurusunda bulunan ve unvan almak isteyen her akademisyenin başvuru değerlendirme süreçlerinde doçentlik başvuru dosyalarının sağlaması gereken şartların  mevcudiyetinin incelendiği aşamalar bulunmaktadır.Bu aşamaların en başında adayların etik inceleme süreci yer alıp bu aşamada adayın herhangi bir  etik ihlal iddiasıyla karşı karşıya kalıp kalmadığı  değerlendirilip ardından asgari başvuru koşullarının sağlamış olup olmadığı incelenmektedir. En sonunda ise…

Tahdit Kodu Sebebiyle Türkiye’ye Alınmama

Son zamanlarda havalimanlarında birçok Mavi karta sahip vatandaşlar 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 15.md 1 Fıkra’nın C bendine göre  İnad yolcu statüsünde geldikleri ülkelere geri gönderilmektedirler. Söz konusu kanun maddesi ile vatandaşlar hakkında Ç-141 tahdit kodu ile ülkeye girişlerinde tahdit olduğu gerekçesi ile işlem tesis edilmektedir. Öncelikle bu işlemlerin dayanağı olan ilgili C…

375 Sayılı KHK’nın Geçici 35. Maddesi İhraçları

375 Sayılı KHK’nın Geçici 35. Maddesi Uyarınca Yapılan İhraçlar Geçici 35. Maddenin süresinin ayın 31’inde dolacak olması nedeniyle çoğu Emniyet teşkilatında görevli birçok polis memuru ihraç edilmiştir. İşlemin İçişleri Bakanlığına tanınan yetkinin son günlerde yapılmış olması dikkate alındığında birçok Beraat , takipsizlik alan hatta hakkında Dava açılmayan dosyası soruşturma aşamasında olan birçok şüpheli pozisyonundaki kişilerin…

Kktc Doktora Öğrencilerine Denklik Başvurusu

KKTC ‘  de  Doktora eğitimi alıp bu eğitimi Türkiye’de kabul ettirmek maksadıyla Denklik Başvurusunda bulunan birçok öğrenci hakkında Üniversitelerarası Kurul Kalış süresini bahane ederek RED kararı vermektedir. Öğrencilere verilen cevapların standart sadece Kalış süresinden  kaynaklandığı görülmektedir. Fakat bu değerlendirme yapılırken YÖK’ün KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına yazdığı yazı GÖZDEN KAÇMAKTADIR. YÖK’ün KKTC Milli Eğitim…

ANKESÖR İHRAÇ GÖREVE İADE KARARI

Hukuk büromuzca Ceza ve İdari Dava sürecini yürüttüğümüz müvekkil hakkında Van 4. İdare Mahkemesince YD kararı verilmiştir. Karar Ek te sunulmuştur. T.C. VAN 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/… YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI) : …… VEKİLİ : AV. ABDULLAH ENES BALTACI -UETS[16951-59355-63897] KARŞI TARAF (DAVALI) : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI / ANKARA VEKİLİ : AV.…

Giriş Yasağı, Tahdit Kararı Mahkeme Kararı

Yargılandığı Mahkeme tarafından yurt dışı yasağı kaldırılan müvekkil , hakkındaki pasaport tahdit işleminin kaldırılması maksadıyla İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvurmuştur. Zımnen reddedilen işleme karşı İstanbul 2. İdare Mahkemesinde açılan davada davalı idarece müvekkil hakkında İstanbul CBS 2019/… soruşturma olduğundan bahisle Tahditin kaldırılamayacağı bildirilmiştir. Açılan davada  söz konusu işlemin iptali talep edilmiş ve davalı…

Türkiye’ye Girişte Tahdit Kodların Kaldırılması

1-Türkiye’ye Girişte Verilen Tahdit Kodları Nedeniyle Ülkeye Alınmama Ülkemize her yıl binlerce Yerli (Mavi Kartlı, Çifte Vatandaş ) – Yabancı turistler gelmekte jeopolitik konumundan dolayı transit geçiş yapmaktadır. Ülkeye girişlerde özellikle pasaport kontrollerinde birçok yerli- yabancı uyruklular Tahdit kodları ile ülkeye girişte problemler yaşamakta , Göç Müdürlüğünde işlemlere tabi tutulmaktadır. 2- Verilen Tahdit Kodları ve…

Birleştirilen Hizmet Olduğu İçin İkramiyesi Ödenmemesi

Bir polis memuru, 2016 yılında ihraç olduktan sonra, emeli olmak için SGK’ya başvurmuş ancak SGK emekli maaşı bağladığı halde, 5434 sayılı Kanunun 89/2 bendi gereğince, hizmetleri için birleştirilen hizmet olduğu gerekçesiyle, ikramiye ödememiştir. Genel olarak uygulamada, hizmetler içinde, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir hizmet yani SSK’lı veya Bağ Kur’lu süreler var ise, ikramiye ödemesi yapılmamaktadır. Açılan davada, Ankara İdare Mahkemesi,…