DOĞUM PARASI (2024)

Doğum parası, doğum yapan kadınlara maddi destek sunarak onların çalışma hayatında yer almalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. DOĞUM PARASI NEDİR? Türkiye’de kadınların çalışma hayatında istihdamını artırmak ve korumak için devlet tarafından çeşitli kanunlarla getirilen pozitif ayrımcılığın yanı sıra maddi yardımlar da sunulmaktadır. Doğum parası, çocuğun doğum tarihine göre farklılık gösterebilir ve ilk çocuk için 300 TL,…

EVLİLİK İZNİ KAÇ GÜNDÜR? (2024)

Evlilik izni, bir çalışanın evlenmesi durumunda kullanabileceği yasal bir mazeret iznidir. Evlilik izni kaç gündür? gibi soruların cevabı makalemizde belirtilmiştir. EVLİLİK İZNİ NEDİR? Evlilik izni kaç gündür? Evlilik izni veya düğün izni, çalışanların evlilik günlerinden itibaren belirli bir süre boyunca izin kullanmalarına olanak tanıyan bir mazeret iznidir. Bu izin, işçiler ve memurlar için farklı kanunlara…

HAKLI NEDENLE FESİH (2024)

Haklı nedenle fesih, iş ilişkisinde taraflardan birinin sözleşme hükümlerine uymaması sonucunda diğer tarafın iş ilişkisini bitirmesini ifade eder. HAKLI NEDENLE FESİH NEDİR? İş ilişkisinde haklı nedenle fesih, tarafların sözleşme hükümlerine uyması ve dürüstlük kurallarına uygun davranması gerektiği prensiplerine dayanır. İşçi veya işveren olmanız fark etmeksizin, belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesinin haklı bir nedene dayanarak…

İŞÇİNİN SGK PRİMLERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ (2024)

İşçinin SGK primlerinin düşük gösterilmesi yasa dışı bir uygulamadır ve işverenlerin ve çalışanların yasal sorumluluklarına aykırıdır. SGK (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU) PRİMLERİ NEDİR? SGK primleri, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen sosyal güvenlik sistemine dahil olan kişilerin ödediği zorunlu sosyal güvenlik katkılarıdır. Bu primler, çalışanların ve işverenlerin ücretlerinden kesilerek veya ödenerek finanse edilir. SGK primleri,…

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI VE MAAŞI (2024)

Malulen emeklilik şartları ve malulen emeklilik maaşı bu makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Malulen emeklilik ve malulen emeklilik maaşı tanımını yaptıktan sonra malulen emeklilik şartları konusunu anlatacağız. Malulen emeklilik şartları konusunu anlattıktan sonra kimlerin malulen emekli olabileceğinden bahsedeceğiz. Sonrasında malulen emeklilik maaşı için gereken belgelerin neler olduğunu sıralayacağız. Son olarak vazife malullüğü konusunu anlatıp malulen emeklilik maaşı…

İSTİFA EDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ? (2024)

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? sorusunun cevabı istifa gerekçesine göre olumlu ya da olumsuz olarak değişebilmektedir. İSTİFA NEDİR? İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? konusunun doğru anlaşılabilmesi için öncelikle istifa kavramının doğru anlaşılması gerekir. İstifa, işçinin kendi iradesiyle ve belirli bir fesih sebebi göstermeden ya da kişisel bir sebep öne sürerek iş…

KENDİ İSTEĞİYLE İŞTEN AYRILAN TAZMİNAT ALABİLİR Mİ? (2023)

Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi? Sorusunun cevabı duruma ve şartlara göre olumlu veya olumsuz olarak değişebilmektedir. İŞÇİ VE İŞ SÖZLEŞMESİ Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi? Sorusunun cevabından önce kısaca işçi kimdir? iş sözleşmesi nedir? gibi kavramların anlaşılmasında fayda vardır. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçi olarak adlandırılan kişi, bir iş sözleşmesine…

İSTİFA EDEN İŞÇİ HANGİ TAZMİNATLARI ALABİLİR? (2024)

İstifa eden işçi hangi tazminatları alabilir? konusu işçi hakları açısından son derece önemlidir. İstifa eden işçinin tazminat hakkı kanunlar ile korunmaktadır. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İstifa eden işçi hangi tazminatları alabilir? Konusunu anlamak için öncelikle iş sözleşmesinin feshini açıklayalım. Çünkü iş sözleşmesinin ne şekilde feshedildiği istifa eden işçi hangi tazminatları alabilir? sorusuna verilecek cevapları değiştirmektedir. Ayrıca…

İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR? (2024)

İstifa, bir işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması anlamına gelir. İstifa eden işçinin hakları önemli bir konu olup korunması gerekmektedir. İSTİFA NEDİR? İstifa, bir işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması anlamına gelir. İşçi, çalıştığı işten ayrılmak istediğinde işverene yazılı olarak istifa dilekçesi sunar. İstifa dilekçesinde istifanın geçerli olacağı tarih ve işten ayrılma nedenleri belirtilir İstifa dilekçesi vermek,…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR? (2024)

Kısa çalışma ödeneğinin ne olduğu, hangi durumlarda başvurulabileceği ve kimlerin başvurulabileceği bu makalemizin konusunu oluşturmaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun Ek Madde 2 hükmüne göre; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç…