Yargılama Giderleri Hesaplama Robotu

 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • İcra Mahkemesi
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • İş Mahkemesi
 • Kadastro Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Denizcilik İhtisas Mahkemesi
 • İdare Mahkemesi
 • Vergi Mahkemesi
Davanın görüleceği mahkemeyi (gerekirse dava türünü) seçiniz.
Harç türünü belirleyiniz, nisbi harç ise davanın değerini giriniz.
Davada yürütmeyi durdurma ve/veya duruşma istemi varsa seçiniz.
Davada bilirkişi ve/veya keşif deliline dayanıyorsanız seçim yapınız.
Davada yer alan taraf, tanık, avukat ve bilirkişi sayılarını belirtiniz.
Hesaplama sonucu:
 • Başvuru Harcı: TL
 • Dosya Gideri: TL
 • Karar Harcı: TL
 • Yürütmeyi Durdurma Harcı: TL
 • Posta Harcı: TL
 • Peşin Harç: TL
 • Tebligat Gideri (Her bir taraf için): TL
 • Tebligat Gideri (Toplam): TL
 • Vekalet Suret Harcı (Her bir avukat için): TL
 • Vekalet Suret Harcı (Toplam): TL
 • Bilirkişi Ücreti (Her biri için): TL
 • Bilirkişi Ücreti (Toplam): TL
 • Keşif Gideri: TL
 • Tanık Gideri (Her biri için): TL
 • Tanık Gideri (Toplam): TL
 • Diğer İş ve İşlemler Gideri: TL
 • ÖDENECEK TOPLAM: TL