Denklik238 Gün Kalış Süresinden Ret Verilen Denklik Başvurusu Davası

Müvekkil adına, Kosova Iliria College “Iliria” Royal University Hukuk Fakültesi‘nden almış olduğu lisans diplomasına denklik belgesi verilmesi talebiyle yapılan başvurunun “ilgili ülkede kalış süresinin yetersiz” olduğundan bahisle reddine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın … tarih ve … sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, eğitim süresi boyunca fakültedeki eğitimine  katıldığı, katılamadığı sürelerin mücbir sebepler dolayısıyla yurt dışına çıkamamasından kaynaklandığı, denklik işlemlerinde yurt dışında kalış sürelerinin dikkate alınacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı ileri sürülerek Ankara 18. İdare Mahkemesi nezdinde iptaline karar verilmesi istenmiştir.

Ankara 18. İdare Mahkemesi;

“Bakılan uyuşmazlıkta, davacının denklik başvurusunun, eğitim aldığı Kosova’da yıllar itibariyle hukuk alanındaki lisans eğitimi kazanımlarını elde etmesi için gerekli olan eğitime devam süresinin yetersiz olduğundan bahisle reddedildiği görülmekte ise de, davacının Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin Adalet programında aldığı önlisans eğitimi sırasında gördüğü dersleri saydırarak 2015/2016, 2016/2017 eğitim döneminde toplam 238 günlük kalış süresiyle eğitimini tamamlamak suretiyle  Kosova Iliria College “Iliria” Royal University’den hukuk diploması aldığı dikkate alındığında, söz konusu 238 günlük kalış süresinin, hukuk eğitimine ilişkin olarak önlisans eğitimi dolayısıyla saydırılan derslerle birlikte yeterli olup olmadığı hususunda yetkili makamlarca değerlendirme yapılmaksızın, davacının başvurusunun reddedilmesi yönünde tesis edilen işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” şeklinde değerlendirmede bulunmuştur.

Bu değerlendirme sonrası mahkeme 29/01/2020 tarihinde işlemin iptaline karar vermiştir. Bu karara karşı YÖK istinaf kanun yoluna gitmişse de Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi 29.09.2020 tarihli kararı ile YÖK’ün talebini reddetmiş ve dava lehe kesinleşmiştir.

DENKLİK DAVALARINA BENZER DAVALAR İÇİN  ➽ HEMEN TIKLA ❥

DENKLİK DAVALARI HAKKINDA KAPSAMLI BİLGİ İÇİN ➽ HEMEN TIKLA ❥

İLİRİA KOLEJİ DENKLİK DAVALARI HAKKINDA KAPSAMLI BİLGİ İÇİN ➽ HEMEN TIKLA ❥

DENKLİK DAVALARI İLE İLGİLİ DİĞER KONULARDA  HEMEN AVUKATA SOR 

Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap