Uluslararası Travnik Üniversitesi Hukuk bölümü mezunu olan müvekkilin yurt dışında kalış süresinin 201  gün olarak tespit edildiği ve bu şekilde yurt dışında kalış süresinin yetersiz olduğundan bahisle verilen ret kararına karşı tarafımızca açılan davada mahkeme 25.12.2019 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen karar ile YÖK’ün işlemi iptal edilmiştir.

Tarafımızca ileri sürülen husus müvekkilin hukuk mezunu olduğu, aldığı derslerin Türk hukukuna göre karşılaştırılıp değerlendirdikten sonra bir karar verilmesi gerektiği ve nihayet sırf gün sayısına bakılarak ret kararı verilmemesi gerektiğidir.

Ankara 8. İdare Mahkemesi de bu yönde karar alarak işlemi iptal etmiş olup karar aşağıda sunulmaktadır.