DenklikDenklikle Alakalı Üniversitelerarası Kurul Kararları

Doktora Unvanın Denkliği Hakkında Karar

Doktora Unvanın Denkliği Hakkında Karar

 • Üniversitelerarası Kurul’un 27.06.2014 tarihli toplantısında, “Üniversitelerarası Kurul denklik başvurularını incelerken Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversitelerden uzaktan eğitim, online eğitim, açık öğretim gibi yaygın öğretim programlarından değil sadece örgün eğitimlerden alınan doktoraların kabul edilmesini esas alır.” karar verilmiştir.

      Sanata Yeterlilik Denkliği Hakkında Karar

      Sanata Yeterlilik Denkliği Hakkında Karar

 • Üniversitelerarası Kurul’un 19.01.1995 tarihli toplantısında, ABD’de alınan Master of Fine Arts derecesinin Sanatta Yeterlik unvanına eşdeğer olup olmadığı hakkındaki müracaatlarını inceleyen Sanat Dalları Eğitim Konseyi’nin raporu görüşülerek, Master of Fine Arts derecesinin ABD’de en yüksek sanat eğitimi derecesi olmadığından ve sanatta doktora derecesi de bulunduğundan Master of Fine Arts derecesinin Sanatta Yeterlik derecesine eşdeğer kabul edilemeyeceğine karar verilmiştir.

      Doçentlik Unvanın Denkliği Hakkında Kararlar

Doçentlik Unvanın Denkliği Hakkında Kararlar

Doçentlik Unvanın Denkliği Hakkında Kararlar

 • Üniversitelerarası Kurul’un 27.06.1994 ve 26.01.2009 tarihli toplantılarında “…. KKTC’deki Akademik sistemin Türkiye’deki akademik sisteme çok yakın olduğu, oradaki üniversitelerde görev alan öğretim üyelerinin Türkiye’deki üniversiteler aracılığı ile 2547 Sayılı Kanun’un 24.maddesine göre doçentlik sınavına başvurdukları, söz konusu üniversitelerin Öğrenci Seçme Sınavı ile öğrenci aldığı bu nedenlerle KKTC’deki üniversitelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının 2547 Sayılı Kanun’un 27. ve 28.maddeleri kapsamı içinde değerlendirilemeyeceğine” karar verilmiştir.
 • Üniversitelerarası Kurul’un 27.05.1994 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanun’un 27. maddesine göre eşdeğerliğinin saptanması hakkındaki başvurular görüşülerek; doçentlik unvanını bir üniversitede kazanılmadığı ve kanunda belirtildiği gibi bir yükseköğretim kurumunda çalışılmadığı anlaşıldığından müracaatın reddine karar verilmiştir.
 • Üniversitelerarası Kurul’un 04.07.2006 tarihli toplantısında Yurt dışında almış olduğu akademik unvanının 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca eşdeğerliğinin tespitini isteyen adayların “eşdeğerlik işlemlerinde bu güne kadar olduğu gibi diploma tarihinin esas alınmasına” karar verilmiştir.
 • Üniversitelerarası Kurul’un 01.07.2008 tarihli toplantısında, 2547 sayılı kanunun 27. maddesine göre doçentlik unvanına eşdeğer olup olmadığı hakkındaki başvurular görüşülerek; İlgili kanunun 27. maddesinin Yabancı ülkelerde doçentlik unvanını ve yetkisini almış olanların, en az iki yıl bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumunda çalışmasını öngördüğü ve adı geçen kurumun “Araştırma Merkezi” olması nedeni ile kanunda belirtilen şartlara uymadığı, bu nedenle başvurusunun kabul edilemeyeceğine karar verilmiştir.
 • 2547 Sayılı Kanun’un 27. maddesine göre yurtdışında almış olduğu doçentlik unvanının eşdeğerliği için başvuran …………………’un müracaatı ile ilgili Mevzuat Komisyonu’nun raporu görüşüldü; adı geçenin “doktor” unvanına sahip olmaması nedeniyle, 2547 Sayılı Kanun’un 27. maddesinden yararlanamayacağına karar verildi.
 • Dr.…………. 2007-2008 Eğitim öğretim yılında Marmara Üniversitesi Spor Yüksek Okulu’nda Yardımcı Doçent Kadrosunda iken 2007-2008, 2008- 2009, 2009-2010 dönemlerinde Rektörlük tarafından Yolluksuz Yevmiyesiz, Maaşlı-izinli Misafir Öğretim elamanı olarak Bulgaristan Sofya Milli Spor Akademisi’nde görevlendirilmiştir 06.12.2007 tarihinde görevli olarak gittiği sırada Bulgaristan Sofya Milli Spor Akademisinden Doçent Diploması almış ve 03.09.2010 tarihinde doçentlik denkliği için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvurmuştur. Dr. …………. Başvurusu 04.10.2010 tarihli ÜAK toplantısında Sofya Spor Akademisi’nin kadrolu ve tam zamanlı Öğretim üyesi olmaması nedeniyle reddedilmiştir. Bulgaristan Sofya Spor Akademisi ile Marmara üniversitesi arasında yapılan ortak çalışmalara dayanarak yeniden Bulgaristan’a giden adı geçen 08.10.2010-30.11.2012 tarihleri arasında Doçent Statüsünde çalıştığını belirterek 15.11.2012 tarihli dilekçesi ile tekrar başvurmuştur. Kesintisiz ve tam zamanlı kadrolu çalışma şartlarını yerine getirmediği için 17.06.2013 tarihli ÜAK toplantısında başvurusu reddedilen adı geçenin 14.11.2014 tarihinde yeniden yapmış olduğu son başvurusunu inceleyen Komisyonumuz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 27. maddesindeki şartları sağlamadığı anlaşılan Dr. …………’a ait daha önce verilen kararın değiştirilmesine gerek olmadığına karar vermiştir.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 27’nci maddesine göre İngiltere University of Southampton’dan almış olduğu doçentlik unvanının eşdeğerliği için başvuran Dr.………’ün misafir kıdemli öğretim üyesi olarak çalıştığı anlaşıldığından ve en az iki yıl tam zamanlı kadrolu çalışma koşulunu yerine getirememesi nedeniyle doçentlik eşdeğerliliğinin reddine karar verilmiştir.

Profesörlük Unvanın Denkliği Hakkında Kararlar

Profesörlük Unvanın Denkliği Hakkında Kararlar

Profesörlük Unvanın Denkliği Hakkında Kararlar

 • Üniversitelerarası Kurul’un 27.06.1994 ve 26.01.2009 tarihli toplantılarında “… KKTC’deki Akademik sistemin Türkiye’deki akademik sisteme çok yakın olduğu, oradaki üniversitelerde görev alan öğretim üyelerinin Türkiye’deki üniversiteler aracılığı ile 2547 Sayılı Kanunun 24.maddesine göre doçentlik sınavına başvurdukları, söz konusu üniversitelerin Öğrenci Seçme Sınavı ile öğrenci aldığı bu nedenlerle KKTC’deki üniversitelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının 2547 Sayılı Kanunun 27. ve 28.maddeleri kapsamı içinde değerlendirilemeyeceğine” karar verilmiştir.
 • Üniversitelerarası Kurul’un 04.07.2006 tarihli toplantısında Yurt dışında almış olduğu akademik unvanının 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca eşdeğerliğinin tespitini isteyen adayların “eşdeğerlik işlemlerinde bugüne kadar olduğu gibi diploma tarihinin esas alınmasına” karar verilmiştir.
 • Üniversitelerarası Kurul’un 17.12.2010 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 28. maddesi uyarınca yabancı ülkelerde alınan profesörlük unvanlarının eşdeğerliği sırasında başvuru sahibinin doçentlik unvanına sahip olmaması durumunda profesörlük unvanının tanınıp tanınamayacağına ilişkin Mevzuat Komisyonu raporu görüşülmüş ve 2547 Sayılı Kanunun Profesörlüğe yükselme ve atama başlıklı 26. Maddesinde “ doçentlik unvanını aldıktan sonra…” ifadesinin yer aldığı bu düzenlemeden de profesör unvanına sahip olabilmek için öncelikle doçent unvanını sahip olmak ve belli bir süre bu unvanla çalışmış olmak gerektiğinin belirtildiği, 26. maddenin asgari şartları, 28. maddenin ise yurtdışında kazanılan unvanın Türkiye’de geçerli olmasına ilişkin kuralı belirlediği, aynı kanunun 27. maddesinde yurt dışında alınan doçentlik unvanının da ayrıca düzenlendiği ve 2547 Sayılı Kanunun 28. maddesi uyarınca yabancı ülkelerde alınan profesörlük unvanının eşdeğerliği için başvuran adayların “doçent” unvanına sahip olmaları gerektiğine ilişkin komisyon raporunun kabulüne karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap