Bulgaristan ”Konstantin Preslavsky Üniversity of Shumen” üniversitesi “Dil ve Konuşma Terapisi” alanı mezunu olan müvekkilin, diplomasına denklik verilmesi talebiyle yapmış olduğumuz başvurunun asgari müfredat standardının karşılamadığı gerekçesiyle reddine ilişkin  işlemin iptali istemiyle açtığımız davada Ankara 13. İdare mahkemesi işlemi iptal etmişti. Tarafımızca hazırlanan davada kısaca müvekkilin almış olduğu eğitimin yeterli olduğu, Türkiye’de verilen birden çok dersin müvekkilin eğitim aldığı üniversitede tek ders altında verildiği(bunlar isim isim gösterilmiştir) ve müvekkilin aynı bölümde Türkiye’de verilenden daha fazla ders aldığı(Türkiye müfredatıyla karşılaştırma yapılmıştır) hususları üzerinde durulmuştur.

YÖK, bu karara karşı istinaf yoluna gitmişse de aşağıda paylaşılan karar ile Bölge İdare Mahkemesi kanun yolları kapalı olmak kaydıyla kesin olarak karar vererek YÖK’ün hukuksuz işleminin iptalini hukuka uygun bulmuştur.

1 Yorum

  1. Merhaba bu karar net olmadığı için okunmuyor
    İyi bir şekilde okunaklı örneğini koyabilrmisiniz

Comments are closed.