Denklik Çalıştayının Tahlili : YÖK’ün Denklik Çalıştayında Gözden Kaçanlar

18 Ekim’de YÖK’te denklik çalıştayı gerçekleştirildi. Sayıları binlerle ifade edilen denklik mağdurlarını ilgilendiren bu çalıştayın amacı konusunda yorumlar yapılabilir. Öncelikle belirtmek gerekir ki YÖK Başkanınında katılmış olması çalıştayın önemi bakımında göz ardı edilmemelidir. Bununla birlikte YÖK, başvurularda Lizbon Sözleşmesinde yer alan “önemli farklılık” düzenlemesi dolayısı ile doğrudan denklik vermek yerine farklı uygulamalar yapmaktadır. Bu kapsamda YÖK’te, önemli farklılığı ortaya koymak için ise Alt Komisyon raporları baz alınmaktadır. Bu çerçevede YÖK’ün sitesinde yer alan haber incelendiğinde Alt Komisyonlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmediği görülmüştür. Bu yanında daha önce duymadığımız “Bilim Alanı Danışma Komisyon”larından bahsedilmiştir. Abdullah Çavuşoğlu’nunda sosyal medyada bahsettiği üzere Denklik Dairesi işleri, Zeliha Koçak Tufan tarafından yürütülmeye başlanmıştı. Bu anlamda Alt Komisyon işlerinden bahsedilmemesi, Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve Yönergelerinin hazırlanıyor olması gözden kaçırılan hususlardır.

YÖK’ün mevzuatlarına genel olarak bakıldığında 2547 Sayılı kanundan ziyade “Alt Komisyon” düzenlemesinin Yurt Dışı Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Yönerge, herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif ve bu buyrukların yazılı olduğu belgeyi ya da Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belgeyi ifade etmektedir. Sonuç olarak yönerge, Yönetmeliği açıkladığından ve normlar hiyerarşisinde yönetmeliğin aşağısında bulunduğundan yönetmeliğe aykırı olamaz.

Bu itibarla haberdeki başlıklar, YÖK’ün üst düzey yürütücülerinin yapmış olduğu konuşmalar ve Yönetmelik düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde; “Alt Komisyon” ların yeni yapılacak düzenlemelerde bulunmayacağı, bunların yerine “Bilim Alanı Danışma Komisyonu” adında komisyonların kurulacağı, “önemli farklılık” konusunun bu komisyonlarca araştırılacağı ve dolayısı ile raporları bunların yazacağı, bu komisyonların yukarıda bahsedildiği üzere yönergelerinin olacağı anlamları çıkmaktadır. Normlar hiyerarşisine göre üst normda düzenlenen bir konu alt norm ile kaldırılamayacağından ve sadece yönerge ile, yönetmelikte bulunan “Alt Komisyon”lar çıkarılamacağından yönetmelikte de değişiklikler yapılarak “Bilim Alanı Danışma Komisyonu” nun yönetmelikte düzenlenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak Alt Komisyonlar yerine Bilim Alanı Danışma Komisyonu gelecek, bunların yönergeleri olacak ve hukuka uygun olması içinde yönetmelikte değişikliğe gidilecektir.

1 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap