Yurt dışında Türkiye’nin ikili anlaşmaları ile yada kendi olanaklarıyla gidip bizzat eğitim gören ancak açıktan, ekstren ya da gıyabi olduğu iddiasıyla başvurusu reddedilenlerin durumuna bakıldığında ;

Öncelikle madde hükmü m.7/5-b;

b) İlgililerin, uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan açık, ekstern ve gıyabi öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim‐öğretim süreci sonunda aldıkları diplomalara ilişkin denklik başvuruları gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir. Ancak bu programlarda alınan derslerin en az % 70’ini örgün eğitim şeklinde alanların diplomaları denklik incelemesine tabi tutulur

Diplomasında gıyabi yazan, diplomasında örgün yazmasına rağmen yada o ülkede farklı bir eğitim modeli ile eğitim görmelerine rağmen YÖK yurtdışı temsilciliğinden aldığı bir yazıya binaen bu insanların başvurularını reddetmektedir. Bu durumun hukuka aykırı olduğunu, en azından dosyanın incelenmesi gerektiğini ve alternatif çözüm yollarıyla bu insanları mağdur etmemeleri gerekmektedir. Ancak bunu dikkate almayabiliyorlar. Yine denklik konusundaki tecrübe ve araştırmalarımız gösterdi ki YÖK’ün reddedetme gerekçesi olan yönetmelik hükmünün hukuka aykırı olduğu mahkemece ortaya konmuştur. Bizde hem Lizbon sözleşmesini hem Danıştay kararlarını hem de gıyabilik ile ilgili bunun gibi güncel kararları sunarak hak arayışına devam ediyoruz.

Bahsedilen yargı kararının gerekçesine bakıldığında karar özü itibariyle incelendiğinde; uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan gıyabi öğretim tanımının yer almaması karşısında dava konusu düzenlemenin niteliği, içeriği, ve kapsamının açık, net ve anlaşılır olmadığı, tam tersine belirsizlik içerdiği anlaşılmakta olup, gıyabi öğretim sürecine ilişkin dava konusu yönetmelik maddesi “idari işlemlerin belirliliği” ilkesine aykırı olduğundan yönetmeliğin gıyabiliği içeren bu m.7/5-b hükmünün hukuka aykırı olduğu açıkça ortaya konulmuştur.

Sonuç olarak “senin eğitimin gıyabidir başvurunu reddediyoruz” diyemezler. Uzaktan eğitim dışında her türlü açıktan, gıyabi vb. eğitim alan kişilerin yine durumları yine anlatılan kapsamda hukuki mücadele ile ileri sürülebilir.