DenklikDiploma Denklik, Mezuniyet Tanıma ve Kurum Tanıma Belgeleri

Yurtdışında alınan eğitimin yurtiçinde de geçerli sayılabilmesi ve tabiri caizse “iş yapabilmesi” için denklik adı verilen hukuki kuruma başvurmak zorunludur. Bu kurumun genel işleyişi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu dayanak alınarak çıkarılan Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a göre belirlenmektedir. Buna göre yapacağınız bir başvuru aracılığıyla yurtdışında aldığınız eğitimin Türkiye’de de geçerli olmasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki de bunun için diğer şartların da sağlanması gerekmektedir.

Bütün şartlar tamamsa usulüne uygun bir şekilde yapacağınız başvuru sonucunda denklik talebinde bulunabilirsiniz. Yapacağınız başvuru için sisteme bazı belgeler yüklemeniz gerekmektedir. Okuduğunuz çalışma kapsamında da bu belgelerin ne oldukları ve içerikleri açıklanacaktır.

Diploma Denklik Belgesi

Diploma Denklik Belgesi

Diploma Denklik Belgesi

Diploma denklik belgesi denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösterir belgedir. Diğer bir ifadeyle diploma denklik belgesi yurtdışında aldığınız diplomanın Türkiye’deki yükseköğretimde hangi basamakta yer aldığını ifade eder. Peki kimler denklik talebinde bulunabilir?

  1. a)Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun T.C. vatandaşları,
  2. b)Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun, sağlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmak ya da mezun olduğu alanda çalışmak isteyen Yabancı Uyruklular.

Mezuniyet Tanıma Belgesi

Mezuniyet Tanıma Belgesi

Mezuniyet Tanıma Belgesi

Mezuniyet tanıma belgesi ilgilinin tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan ve programından hangi derece ile mezun olduğunu gösteren ancak denklik belgesi niteliği taşımayan belgedir. Bu anlamda mezuniyet tanıma belgesi denklik işlevi görmez ancak kişinin yurtdışında aldığı eğitimin nerede alındığını ve neyle alakalı olduğunu açıklar.

Peki mezuniyet tanıma belgesi neden verilmektedir? Mezuniyet tanıma belgesi şu nedenlerle verilir:

  1. a) Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun, ancak mezun olduğu alanda denklik için ders tamamlama, seviye tespit sınavı vb. şartları yerine getirmesi gereken; ancak mezun olduğu alanda çalışmayı düşünmediğinden bu işlemleri tamamlamak istemeyen ilgililer için “yükseköğretim mezunu” olarak istihdam edilmesinin önünü açmak,
  2. b)Yurt dışında mezun olduğu okul ve derecesi tanınan, ancak mezun olduğu alanın Türkiye’deki programlara eşdeğer bulunmaması nedeniyle hakkında denklik dışında karar alınan ilgililerin üniversite mezunu olduğunu belgelemek,
  3. c)Denklik işlemleri sürerken, askerlik sevk ve tehir işlemleri gibi acil olarak yükseköğretim mezunu olduğunu gösterir belgeye ihtiyaç duyulması halinde mağduriyeti önlemek.

Kurum Tanıma Belgesi

Bir yurt dışı yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında mevcut uluslararası listelerde yer alıp almadığını ve ilgili kurumdan alınacak diploma ile denklik başvurusu yapılması halinde göz önünde bulundurulması gereken hususları gösteren ve talep edilmesi halinde ilgililere verilen ancak diploma denklik belgesi niteliği taşımayan Kurum Tanıma Belgesidir.,

Peki kurum tanıma belgesi hangi durumlarda gereklidir? Kurum tanıma belgesi aşağıdaki durumlarda zorunludur:

  1. a) Yurt dışında öğrenim görmek isteyen/öğrenimlerine devam eden öğrenciler,
  2. b) Yurt dışındaki yükseköğretim kuruluşlarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler,
  3. c) Türkiye’de lisansüstü eğitimine başlayacak olan yabancı uyruklu öğrenciler,
  4. d) Başta sağlık ödemeleri için SGK olmak üzere, Üniversiteler, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, barolar, valilikler gibi resmi makamlara bilgi vermek isteyenler,
  5. e) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında alınan doktora eğitimi için Doktora denkliği almak üzere Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvuru yapan ilgililer.