Mahkeme Sağlık Temel Alanında Doçentlik Başvurusu Yapan Adayların Uluslararası Makale Bölümünden 40 Puan Şartının 1a, 1b ve 1c Bentlerinin Toplamından En Az 40 Puan Alınması Şeklinde Uygulanması Gerektiğine Karar Vermiştir.

 

Mahkeme gerekçesinde şu ifadeleri kullanmıştır: “1a, 1b ve 1c bentlerinden alınacak toplam puanın en az 40 puan olması gerektiği şeklinde uygulanan “1. Uluslararası Makale” maddesinin genel şartında yer alan “Bu maddenin a bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla en az 40 puan alınmalıdır.” şartını sağladığı, davacının beyan edilen eserleri doğru şekilde puanlandığında başvuru için gereken asgari şartları sağlayan davacının Sağlık Bilimleri Temel Alanından doçentlik başvurusunun iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” 19.11.2021