DoçentlikÜAK’IN DOÇENTLİK JÜRİ BİLGİLERİNİ AÇIKLAMAMASI

ÜAK’IN DOÇENTLİK JÜRİ BİLGİLERİNİ AÇIKLAMAMASI

ÜAK'IN DOÇENTLİK JÜRİ BİLGİLERİNİ AÇIKLAMAMASI

Doçentlik jüri bilgileri  2023 Ekim doçentlik başvurusunun üzerinden 1 ay geçmesine rağmen açıklanmadığından doçentlik başvurusu yapan adayların “doçentlik jürileri açıklanmayacak mı” oldu. 1 Aralık itibariyle de ÜAK’ın ilanı üzerinde bu durum netleşti.

ÜAK’ın doçentlik jüri üyelerinin bilgilerini açıklamaması hukuka aykırı olup ilk kez 2023 Ekim döneminden itibaren bu yönde bir uygulama yapılacağı öğrenilmiştir. Bu idari işlemin hukuka aykırı olduğunun toplu bir şekilde bildirilmesi halinde ÜAK’ın yeni bir işlem tesis etme durumu söz konusu olabileceğinden doçent adayları için örnek bir dilekçe oluşturulmuştur.

Dilekçe aşağıda paylaşılmakla birlikte ekten word halini indirebilirsiniz. Dilekçeyi doldurup imzalayıp PTT İadeli Taahhütlü olarak ya da kargo ile ÜAK’ın “Üniversiteler Mah., 1600. Cd., No:10, 06800 Bilkent-Çankaya/Ankara” adresine gönderebilirsiniz.

DOÇENTLİK JÜRİ BİLGİLERİNİN AÇIKLANMAMASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

 T.C.

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞINA

 

2023 Ekim döneminde … temel alanı … bilim alanından doçentlik başvurusu yapmış bulunmaktayım.

Başkanlığınızca 2023 Ekim döneminde dosyalara atanan jüri bilgilerinin Doçentlik Başvuru Sistemi üzerinden adayların erişimine açılmayacağı şifahi olarak bildirilmiştir.  Ancak Doçentlik Yönetmeliği’nin “Değerlendirme jürisinin oluşturulması” başlıklı 5. maddesinin 4. fıkrasında “Doçentlik değerlendirme jürisine atanan üyelere, jüri üyeliği görevi ve doçentlik başvurusunda bulunan adaylara jüri bilgileri elektronik ortamda erişime açılır. Jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Doçentlik değerlendirme jürisinde görevlendirilen öğretim üyelerinin listesi mensubu bulundukları üniversite rektörlüğüne bildirilir.” açık hükmü yer almaktadır.

Hal böyle iken doçentlik jüri üyelerinin bilgilerinin açıklanmaması, öncelikle Başkanlığınız’ın 2017 yılında ilan ettiği “DOÇENTLİK JÜRİSİ BELİRLEME İLKERİ” teyidini imkansız hale getirmektedir. Bunun yanında belirlenen jüri üyeleri ile doçentlik başvuru sahipleri arasındaki muhtemel husumetten kaynaklı hukuka aykırı rapor hazırlanması sonucunu da doğuracağından hak arama özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelecektir. Zira husumet ya da başka nedenlerin varlığı ancak jüri üyesinin isminin bilinmesi ile ileri sürülebileceğinden doçent adaylarının hak arama hürriyeti ihlal edilmiş olacaktır.

Bu itibarla doçentlik dosyama jüri üyeleri atandığında mevzuatta yer alan açık hüküm doğrultusunda jüri bilgilerinin erişime açılmasını talep etmekteyim.

Gereğini arz ederim. …/…./2023

İsim-Soyisim

T.C.:

Adres             :

GSM               :

E-mail            :

 

JÜRİ BİLGİLERİNİN ERİŞİME AÇILMASI TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

JÜRİ BİLGİLERİNİN AÇIKLANMAMASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ REDDEDİLİRSE NE YAPILABİLİR?

JÜRİ BİLGİLERİNİN AÇIKLANMAMASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ REDDEDİLİRSE NE YAPILABİLİR?

Bu yöndeki talep reddedildiğinde başvurulacak idari yollar:

Bu yöndeki talep reddedildiğinde başvurulacak yargı yolu:

  • Talebin yazı ile reddi durumunda işlemin iptali davası
  • Talebin cevap verilmeyerek reddi durumunda zımnen ret işleminin iptali davası
  • Talebe cevap genel bir düzenlemenin varlığını açıkça gösteriyorsa Danıştay’a düzenlemenin iptali talepli dava

Sonuç olarak “doçentlik jürileri açıklanmayacak mı” sorusunun cevabı hukuka ayıkrı sonuçlar doğurduğundan itiraz etme zarureti hasıl olmaktadır.

Doçentlikle ilgili bütün konularda İletişim Bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Uzaktan danışmanlık almak ve sorularınızı sormak için Online Danışmanlık Sistemimize göz atabilirsiniz.

 

Doçentlik süreci ile ilgili şu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap