Doçentlik Sınav Komisyonunun 27.01.2017 tarihli toplantısında doçentlik jüri üyelerinin görevlendirilmesindeki ilkeler belirlenmiş olup Üniversitelerarası Kurulun 23.03.2017 tarihli toplantısında da söz konusu ilkeler kabul edilmiştir.

Söz konusu ilkeler;

  1. ADAY TARAFİNDAN SEÇİLEN ANAHTAR KELİMELERDEN EN AZ BİRİ İLE UYUMLU TÜM JÜRİ ÜYELERİ ADAY OLARAK BELİRLENİR. Yedek jüri üyesi sorunu yaşanmaması için jüri üyesi olarak atanacak adaylardan en az ikisinin sınavın yapılacağı şehirden olması esas alınır. Bu liste içerisinden dahi jüri kurulamadığı takdirde DSK tarafından jüri ataması yapılır.
  2. Doçent adayı ile aynı fakültede görev yapan profesörler jüri üyesi olarak atanamazIar.
  3. Lisansüstü eğitimde adayın tez danışmanlığını yapan öğretim üyeleri jüri üyesi olarak atanamazIar.
  4. Jüri üyeleri bir yükseköğretim kurumunda kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan profesörler arasından atanır.
  5. Jüri atamalarında profesörlerin YOKSIS Özgeçmiş Sisteminde beyan ettikleri ÜAK Temel Alan bilgileri esas alınır. YOKSIS özgeçmiş Sisteminde Temel Alan/Anahtar Kelime giriş kaydı olmayan profesörler, jüri üye tam sayısı oluşturulamadığı hallerde DSK tarafından uzmanlık alanları esas alınarak jüri üyesi olarak atanabilir.
  6. YÖKSIS’te YOK üyesi, Doçentlik Sınav Komisyonu üyesi ve Jüri Görevi Alamayacaklar şeklinde tanımlanan profesörler jüri üyesi olarak görevlendirilemezler.
  7. YÖKSİS’te etik veri tabanında etik ihlalde bulunduğu belirtilen profesörler jüri üyesi olarak görevlendirilemezler.
  8. Her başvuru döneminde bir profesör en fazla 6 aday için jüri üyesi olarak görevlendirilebilir.
  9. JÜRİ ÜYELERİNİN ATANMASINDA ADAYLARIN, BAŞVURULARINDA, BELİRTMİŞ OLDUKLARI BİLİM/SANAT ALANI VE ANAHTAR KELİMELER ESAS ALINIR. Ancak Sağlık Bilimleri Temel Alanı ile ilgili olarak jüri atamalarında adaylarca belirtilen bilim alanı esas alınır.
  10. Bir önceki doçentlik başvurusunda eser aşamasından başarısız olup tekrar müracaat eden adayların jüri atamaları yapılırken, jüri üye tam sayısı oluşturulamadığı haller dışında bir önceki jüri üyelerinden görevlendirme yapılamaz.