Müvekkilimizin doçentlik sınavına yaptığı başvuruda jüri üyesi asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle rapor düzenlemiş, bu rapor Doçentlik Komisyonunda incelenmiş ve akabinde ÜAK Müvekkilin başvurusunu hukuka aykırı olarak iptal etmiştir. Alınan Kararın iptali istemiyle Akademik Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından dava açılmıştır.

Mahkeme anahtar kelimelerden hareketle jürilerin Müvekkilin çalışma alanlarıyla ilgili olmadığını tespit etmiştir. Mahkeme tarafından alınan kararda;

  • Doçentlik mevzuat uyarınca jüri oluşturulurken öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarının adayın başvurduğu alanla örtüşmesi gerektiğini,  
  • Davacının doçentlik sınavı müracaatı sonrası oluşturulan jüri üyelerinin oluşturulması hususunda söz konusu husus dikkate alınmadan jüri listesinin oluşturulduğu hususu nazara alındığında, davalı idare tarafından oluşturulan jüri üyelerinin davacının akademik çalışmalarını gereğince değerlendiremeyeceğini

İfade ederek dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu tespit etmiş ve dava konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.

Sonuç olarak karar ivedilikle Üniversitelerarası Kurula ulaştırılmış, gerekli görüşmeler sağlanmış ve doçentlik başvurusu yapan hocamızın haklarının zayi olması engellenmesi için bütün önlemler alınmış ve Müvekkilimiz doçentlik unvanını almıştır.

Karar Tarihi: 10.04.2020

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap