Sağlık Bilimleri Temel alanından doçentlik sınavına başvuran müvekkilin, Doçentlik Sınavı “eser incelemesi” aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu; olumlu görüş belirten jüri üyelerinin görüşlerinin bilimsel ve isabetli olduğu ileri sürülerek tarafımızca işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmişti.

Mahkeme talebimiz üzerine eserler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiştir. Bilirkişiler tarafından dosyanın değerlendirilmesi neticesinde başarısız olduğuna ilişkin değerlendirmelere katılmadıklarını, yapılan yayınların yeterli zenginlikte ve yeterli kıymette olduğu, literatüre yeterli derecede katkı sağladığı görüşünde olduğumuzu belirterek alanında başvurduğu doçentlik sınavının eser inceleme aşamasında yönetmelikçe belirtilen asgari şartları sağladığı belirtilmiş, Müvekkilim doçentlik için sınav eser incelemesinden başarılı bulunmuştur. Bu hususlar mahkemece ayrıntılı şekilde incelendikten sonra müvekkilin başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği yargı kararı ile ortaya konulmuştur.

Karar ivedilik ile Üniversitelerarası Kurula ulaştırılmış, gerekli görüşmeler sağlanmış ve doçentlik başvurusu yapan hocamızın haklarının zayi olması engellenmesi için bütün önlemler alınmıştır.

2 yorum

  1. Doçentliğe başvurdutan sonra khk ile ihraç edilenler hala doçent olamıyor. Bu konuda bilgilendirme yapabilir misiniz. Teşekkürler

    • Durumunuzu ayrıntılı olarak açıklayan mail atarsanız incelenerek size dönüş sağlanacaktır.

Comments are closed.