29.11.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

29.11.2016 tarihli ve 29903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ve tebliğ değişikliği maddeleri yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişikliklerle ön yeterlik şartnamesi/idari şartnamelerde, sözleşme tasarılarında ve bazı standart formlarda değişiklikler yapılmıştır.

Bu itibarla, ihale dokümanında yabancı para birimi cinsinden teklif verilebileceği düzenlenen ihalelerle ilgili olarak aşağıdaki şekilde hareket edilecektir:

1. Ön yeterlik/ihale dokümanı bu değişikliklerden önceki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanmamış (ilansız pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde davet yapılmamış) ihalelerin doküman onayları 29.11.2016 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Söz konusu dokümanın yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.

2. Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak  29.11.2016 tarihli Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış tüm ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir. Bu ihalelerde, ihale dokümanının yeni mevzuat hükümlerine göre tekrar hazırlanarak EKAP üzerinden Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

3. İstisna/kapsam dışı olan ihaleler yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliklerine bağlı hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

4. Söz konusu mevzuat değişikliği hükümleri uyarınca 29.11.2016 tarihi ve öncesinde teklif alınmış olan ihalelerin, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu düzenlemede yer alan “teklif alınmış olan ihaleler” ibaresi ihale günü 29/11/2016 tarihi ve öncesi olanları ifade etmektedir. Bu nedenle 30.11.2016 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde zeyilname yapılması için yeterli süre bulunuyorsa zeyilname yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi, zeyilname yapılması için yeterli süre bulunmayan ihalelerin ise iptal edilmesi gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap