Araştırmam İçin Etik Kurul Onayına İhtiyacım Var Mı?

Bir araştırmanın/projenin Etik Kurul incelemesi ve onayı gerektirip gerektirmediğini anlamak bazı koşullarda zor olabilir. Karar vermenizi kolaylaştırmak ve başvurunuzu sorunsuz yapabilmeniz için size bu çalışmayı hazırladık. Etik kurul karar sürecinin uzamaması ve siz değerli araştırmacılarımızın zaman kaybı yaşamaması adına Etik Kurul başvurularınızın aşağıdaki bilgilendirmeler dikkate alınarak hazırlanması ve Kurulumuza gönderilmesi uygun olacaktır.  Aşağıda yer alan sorulara göz atarak merak ettiğiniz konulara cevap bulabileceğinizi umuyoruz.

Hangi Araştırma/Projeler Etik Kurul Tarafından Değerlendirilir?

Tüm insan araştırmaları ve kısmen insan araştırmalarını içeren diğer tüm faaliyetler, sponsor/destekleyici olup olmadığına bakılmaksızın ilgili etik kurul tarafından değerlendirilmeli ve veri toplanmaya başlanılmadan önce onaylanmış olmalıdır. İnsan katılımcıları içeren tüm araştırmalar (görüşmeler, anketler ve soru formları dahil) ilgili etik kurul tarafından değerlendirilmelidir.

Öğrencilerin Akademik Çalışmaları İçin Etik Kurul İzni Gerekir Mi ?

Evet. Bu kurallar bir öğretim elemanı danışmanlığında yürütülen öğrenci araştırmaları/ projeleri için de geçerlidir. Ancak, etik kurul onayının alınmasından, araştırmanın yürütülmesinden, gözetiminden ve yönetiminden öncelikle danışman öğretim elemanı sorumludur.

Lisansüstü Tez çalışmam için anket uygulamamı herhangi bir kurumda yapmayacağım, savunmaya girmek için etik kurul iznine ihtiyacım var mı?

 Hayır. Ancak; insan araştırmaları ve kısmen insan araştırmalarını içeren diğer tüm faaliyetler, ilgili etik kurul tarafından değerlendirilmeli ve veri toplanmaya başlanılmadan önce onaylanmış olmalıdır.

Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük Etik Kurul, izni alınmalı mıdır?

Hayır. 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Etik kurul başvurusunu ne zaman yapmalıyım? 

Tüm insan araştırma ve projelerinin, çalışma başlamadan/veri toplanmadan önce değerlendirilmesi ve onay alınması gerekmektedir.

Etik Kurullar bir araştırmaya/ projeye geriye dönük izin verebilir mi?

Hayır. Etik kurul izni geriye dönük verilemez. İlk değerlendirme ve izin çalışma başlamadan önce tamamlanmış olmalıdır.

Araştırma soruları tarafımdan oluşturulması halinde nasıl isimlendirmeliyim?

Ölçme Araçları adları ve kaynakçaları kısmında, araştırmada kullanılacak ölçme aracı “ölçek” niteliği taşıyor ve bilimsel açıdan da geçerli ve güvenilir ise “ölçek” olarak yazılıp kaynakçası tam olarak verilmelidir; eğer ölçme araçları araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ve/veya bilimsel olarak ölçek niteliği kazanmamış ise bu tip ölçme araçları “ölçek” değil türüne göre “anket”, “form” vb. adlarla isimlendirilmeli, araştırmacı tarafından oluşturulduğu belirtilmelidir.

Benim araştırmam/ projem bir başka ülkede gerçekleştirilecek. Yine de etik kurul değerlendirmesine ve iznine ihyacım var mı?

Evet. Eğer İZÜ öğretim elemanı, çalışanı ya da öğrencisi iseniz ve çalışmanın yürütülmesinde görev alıyorsanız, çalışmanın nerede yapılacağına bakılmaksızın, araştırmanızın ilgili etik kurulumuz tarafından onaylanması gerekmektedir.

COVİD-19 Konusuyla ilgili araştırma yapacağım Etik Kurul izni öncesi yapmam gereken bir şey var mı?

Evet. Covid-19 Pandemisiyle ilgili yapılacak olan her türlü bilimsel araştırmalar öncesinde Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili kurmuş olduğu komisyondan online başvuru ile izin alınmalıdır. Başvuru Formu ve Cevabi Onay yazısı Etik Kurul Başvuruları ekinde sunulmalıdır.  Başvuru Bakanlık tarafından 5 iş günü içinde sonuçlanmaktadır.

Başvuru Linki:

https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr/_layouts/15/BilimselYayin_Membership/login.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F

Anket uygulayacağım katılımcılar 18 yaş altı ise herhangi bir izne ihtiyacım var mıdır?

Evet. 18 yaşından küçük katılımcıların araştırmalarda gönüllü katılımcı olarak yer alabilmesi için ailesinin ya da yasal temsilcisinin imzalı izninin alınması gereklidir.

*** https://www.izu.edu.tr/arastirma/etik-kurulu-basvurusu/etik-kurul-izni-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular ‘dan alınmıştır.