TAVSİYE KARARI

BAŞVURU TARİHİ : 09/10/2019

KARAR TARİHİ : 20/02/2020

OHAL süreci içerisinde tesis edilen İdari işlemle açığa alınan akabinde İdari bir işlem ile görevine iade edilen başvuranın; ihraç edildikten sonra, KHK hükümleri ile, kamu görevine iade edilen kişilerde olduğu gibi özlük dosyası haricinde tutulan, hizmet belgelerinde, PBS, HİTAP bilgileri vb. sistemlerde görevden uzaklaştırıldığına dair kayıtların silinmesi gerektiği bunun aksine yönelik idari işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı; bu sebeple, başvuranın personel özlük dosyası haricinde tutulan Personel Bilgi Sistemi (PBS), Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP) ve benzeri elektronik veri tabanlarında tutulan görevden uzaklaştırılmaya ilişkin kayıtların silinmesi hususunda İdareye tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.