Adayın Temel Alanı : Hukuk

İddiaya Konu İhlal   : İntihal (m.4/1-a), Dilimleme(m.4/1-d), ve Tekrar Yayım(m.4/1-ç)

İddianın özeti      : Jüri üyesi tarafından düzenlenen eser inceleme raporunda adayın doçentlik dosyasında kullandığı bazı makalelerinde intihal, tekrar yayım ve dilimleme olduğu iddia edilmektedir.

Komisyon Tarihi       : 10.12.2020

Komisyon Kararı      : Tarafımızca iddialar kapsamında hazırlanan savunma ile Komisyon tarafından alınan uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Jüri üyesi tarafından yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu “…dilimleme iddiasının isabetli olmadığı, kendi eserlerinden alıntı yapılan hallerde ise bu durumun tekrar yayım boyutuna ulaşmadığı… atfın yetersiz olduğu iddiasının da yersiz olduğu, adayın kaynağı gizleme şeklinde bir niyetinin olmadığı, esere kaynakçada yer verildiği görülmektedir. Atıf verilmediği belirtilen yerlerde başka kaynaklara atıf yapılmıştır. Bir konuda çalışma yapılırken benzer ifadeleri birçok eserde kullanmak mümkündür. Bunlardan birine veya birkaçına atıf yapmak, söylenileni temellendirmek için yeterli görüldüğünden benzer ifadeler için her defasında atıf yapmak gerekli değildir…” gerekçesiyle etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve Müvekkil halihazırda doçentlik unvanını almış olduğu için herhangi bir idari yaptırım ile karşılaşmamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap