Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan müvekkil kolluk kuvvetlerine kendi gelerek teslim olmuştur. Fakat kolluk kuvveti tarafından Yakalama tutanağında Sehven yakalama yeri olarak EV adresi yazılmıştır. Bu hali ile soruşturma aşamasında yanlış uygulama ile müvekkil hakkında Tutuklama kararı verilmiştir.

Dosyaya vekalet sunumu sonrasında söz konusu yanlışlık dosya içerisinde Gözaltı kararı ve usulüne uygun Yakalama kararı olmadığı , düzenlenen tutanağın maktu olduğu müvekkilin kendi gelerek teslim olduğu ilgili belgelerle ispat edilmiş ve muhtemel yargılama sonucunda alacağı karar gözetilerek müvekkil Tahliye edilmiştir.

Yargılama sonucunda da Kendi Rızası ile gelerek samimi beyanlarda bulunduğu gerekçesi ile CYOK kararı verilmiştir. Kararın bir kısmı ekte sunulmuştur.

T.C.
HAKKARİ
3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO : 2021/189 Esas
CELSE NO : 2.
BAŞKAN : Birtan ŞEKER 194684
ÜYE : Sema Nur ÇAKAL 219692
ÜYE : Gökçen ŞİMŞEK ÖZELGÜL 234792
CUMHURİYET SAVCISI : Ubeydullah KARASOY 194305

Belirli gün ve saatte 2. Celse açıldı. Sanık ….. ve sanık müdafii Av. Abdullah Enes Baltacı’nın Bafra ACM’de hazır oldukları görüldü.
Tanık … Rize ACM’de hazır olduğu görüldü. Başka gelen yok.
Açık yargılamaya devam olundu.
Heyet değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar okundu.
Tanıklar … dinlenmeleri için yazılan talimatların bila ikmal iade edildiği görüldü.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütülen …. sanık hakkında yapmış olduğu teşhis içerir beyana istinaden sanık hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu bakımından soruşturma başlatılarak hakkında iddianame düzenlendiği,
Sanığın 14/09/2013-05/02/2015 tarihleri arasında üzerine kayıtlı ….. numaralı GSM hattının ve 28/05/2012-23/04/2016 tarihleri arasında üzerine kayıtlı …. numaralı GSM hattının Samsun, Yozgat, İstanbul ve Ankara ilindeki ankesörlü/sabit telefonlardan çok kez arandığı, bu aramaların bir çoğunun sanığın kendisiyle o dönem polis meslek yüksekokulunda okuyan kişilerle ardışık olarak arandığının da tespit edildiği,
Sanığın kolluk aşamasındaki ikrar içerir beyanında özetle FETÖ/PDY terör örgütü dershanesi olarak bildiği Sakarya Dershanesine gittikten sonra yine FETÖ/PDY’ye ait yurtta polsilik sınavına hazırlandığını, Yozgat PMYO’ya başladığını, …’nin yönlendirmesi ile burada Murat adlı bir şahısla irtibat kurduğunu, Murat’ın kendisini örgüt evine davet ettiğini, kendisine de arkadaşlarını sohbetlere çağırması için telkinlerde bulunduğunu ancak kimseyi sohbetlere çağırmadığını ifade ettiği,
Sanık hakkındaki tanık beyanları, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık olarak arandığına ilişkin rapor, sanığın savunması ile tüm dosya kapsamı dikkate alındığında, sanığın örgüt içerisinde yer aldığı, örgütün dershanesine gittiği, ardından örgütün sohbetlerine katıldığı ve polislik sınavlarına örgütün yurdunda hazırlandığı, polislik sınavını kazandıktan sonra da örgütle irtibatını devam ettirdiği, ancak herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak kolluk kuvvetlerineteslim olduğu, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 314/3 delaletiyle 221/4-1.cümle maddeleri uyarınca etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak haklarında CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI VERİLMESİkamu adına talep ve mütalaa olunur. Dedi.

ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAAYA KARŞI SANIK SAVUNMASINDA: Ben 17/25 aralık sürecinden sonra gitmediğimi daha önce belirttim, beraber gittiğim arkadaşlarımın çoğu hakkında takipsizlik kararı ve beraat kararı verildi bende bu nedenle beraat kararı verilmesini talep ediyorum. Dedi.
ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAAYA KARŞI SANIK MÜDAFİİ SAVUNMASINDA: Müvekkilimin beyanlarına katılıyoruz, mütalaaya kısmen katılmıyoruz. Önceki yazılı ve sözlü savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz. Mahkeme aksi kanaatte ise de mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep ediyoruz. Dedi.
Yargılamanın Biteceği Hususu Hatırlatılarak Sanıktan Son Sözü Soruldu: Beraatimi talep ediyorum. Dedi.
Dosya incelendi. Araştırılacak başka bir husus kalmadığındanaçık yargılamaya son verildi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Gerekçesi gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;
1-Her ne kadar; sanık hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan eylemine uyan Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5/1, Türk Ceza Kanunu 53, 58/9 ve 63 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ve sanığın üzerine atılı örgüt üyeliği suçunu işlediğinin subüta erdiği hususunda mahkememizce kanaate varılmış ise de; sanığın örgüt faaliyeti çerçevesinde hakkında soruşturma başladıktan sonra gönüllü olarak ifade vermek için kolluk güçlerine müracaat ettiği ve ifade verdiği, aşamalarda örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde bilgi vererek örgüt mensuplarını teşhis ettiği anlaşılmakla, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 221/4-1.cümle ve 5271 sayılı Cmk’nın 223/4. Maddesi gereğince CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
2-5237 sayılı TCK’nın 221/5 maddesi gereğince sanık hakkında 1 YIL SÜREYLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA,
3-Karar kesinleştiğinde bir örneğinin 5320 Sayılı Kanun’un 16. maddesi gereğince soruşturmada görev alan kolluk birimine bildirilmesine,
4-Sanık hakkında hükmedilen adli kontrol tedbirlerinin kararın kesinleştiği tarih itibariyle KALDIRILMASINA,
5-Sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olmakla, CMK’nın 327/1 maddesi gereğince sanığınkusurundan ileri gelen yargılama gideri bulunmadığından, yapılan tüm yargılama giderlerinin CMK’nın 324-330. maddeleri gereğince Devlet Hazinesi üzerinde bırakılmasına,
Dair; sanık ve sanık müdafiinin yüzüne karşı verilen kararın tefhiminden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere katibe yapılacak sözlü başvurubeyanda bulunmak suretiyle Van Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere, Cumhuriyet Savcı Ubeydullah Karasoy’un huzurunda, sanığın ve sanık müdafiinin yüzüne karşı, mütalaaya uygun olarak oy birliği ile verilen karar açıkça okunup gerekçesi ana çizgileri ile anlatıldı. 04/03/2022