Doçentlik

Başvuru Dönemi       : Ocak 2021

 

Komisyon               : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

 

Adayın Bilim Alanı     : Tıbbi Farmakoloji

 

İddiaya Konu İhlal     : “Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek” (m.4/2-c) ve “İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak” (m.4/2-ç)

 

İddianın Özeti          : Jüri Üyesi adayın bazı makalelerinde çalışma türünün gözlemsel klinik ilaç çalışması olduğu ve bu nedenle etik kurul onayları ile ayrıca bakanlık izninin de olması gerektiği ancak bakanlık izni ile olarak makalelerde ve dosyada herhangi bir bilgi bulunmadığından etik konunun araştırılması gerektiği iddia edilmiştir.

 

Savunma İstenme Tarihi        : 06.09.2021

 

Komisyon Kararı       : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde savunma yeterli görülerek adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

 

Değerlendirme        : Savunmamızda hakkında iddiada bulunan kişinin makalede sorumlu(primer) yazar konumunda olmadığını ve yasal mevzuat gösterilerek primer sorumlu yazarın sorumlu olduğu emsal kararlarla birlikte ispatlanmıştır. Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.