Çalışma Alanlarımız

Etik inceleme, eser inceleme, asgari koşul gibi doçentlik unvanıyla ve doçentlik kadrosuna atanma ile ilgili bütün konularda hukuki hizmet veriyoruz.
Detaylar İçin Tıklayın
Etik inceleme, eser inceleme, asgari koşul gibi doçentlik unvanıyla ve doçentlik kadrosuna atanma ile ilgili bütün konularda hukuki hizmet veriyoruz.
Detaylar İçin Tıklayın
Akademik ve idari personellerin tabii oldukları mevzuat gereği haklarında başlatılan disiplin soruşturmalarda sözlü ve yazılı savunma vb. şekillerde hukuki destek sunuyoruz.
Detaylar İçin Tıklayın
Ön lisans lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü kademelerdeki eğitimlerin tanınması ile ilgili başvurular ve davalar kapsamında hukuki hizmet veriyoruz
Detaylar İçin Tıklayın
Özel veya devlete bağlı kurumlarda hekimler başta olmak üzere sağlık personelleri tarafından uygulanan tıbbi müdahalelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk, dava ve takip kapsamında hukuki yardım sunuyoruz.
Detaylar İçin Tıklayın
Merkez ve taşra teşkilatlarında yer alan kamu idarelerinin idari işlemlerinden ve eylemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, idari başvuru, itiraz ile iptal davası ve tam yargı davası konusunda hukuki yardım sunuyoruz.
Detaylar İçin Tıklayın
Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, nafaka, çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminatlar, boşanmada mal paylaşımı ile miras gibi konularda takip ve davaları yürütüyoruz.
Detaylar İçin Tıklayın
Türkiye girmek isteyen yabancılarla ilgili deport, tahdit kodları, oturma ve çalışma izinleri gibi konularda hukuki destek sunuyoruz. Gümrük kapılarında verilen tahdit kodları ile deport olaylarında hukuki danışmanlık önemlidir.
Detaylar İçin Tıklayın
İmar planları, riski yapılar, kentsel dönüşüm yada afetlerde yıkılan yapılan yapılarla ilgili hukuki destek veriyoruz.
Detaylar İçin Tıklayın
Fikri mülkiyet, yayın ve telif hakları ile marka, patent vb konularında ilgili hukuki destek veriyoruz.
Detaylar İçin Tıklayın
Cezai soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili verilecek muhtemel cezai yaptırımlardan müvekkillerimizi savunuyoruz ve koruyoruz.
Detaylar İçin Tıklayın
İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacakları, iş kazası tazminatı ve dava süreçlerini takip ediyoruz.
Detaylar İçin Tıklayın
Menfaati zarara uğrayan veya hasar alan kişinin sigortalılığı kapsamında ortaya çıkan hususlarla ilgili hukuki destek veriyoruz.
Detaylar İçin Tıklayın
Vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi hususunda idari ve dava yolları ile vergi suçlarının takibinde ilgili hukuki destek veriyoruz.
Detaylar İçin Tıklayın
Türkiye ve başta Ankara'da vermiş olduğumuz avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimizin ayrıntılarını bu kısımdan okuyabilirsiniz.
Detaylar İçin Tıklayın
Avukatlık hizmetlerimizi etkileyen düzenlemelere, mevzuat değişikliklerine, hukuki süreçlere ve gelişmelere dair bilgi haberlerimizi okuyabilirsiniz.
Detaylar İçin Tıklayın

Randevu Alın