ATANMAYA HAK KAZANAN AKADEMİK PERSONELİN ATAMASININ GECİKTİRİLMESİ

Samsun 2. İdare Mahkemesi Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvuran Adayın Şartları Sağlaması ve Asil Olarak Atanmaya Hak Kazanmasına Rağmen Keyfi Nedenlerle Üniversite Tarafından Atamasının Gerçekleştirilmemesi İşleminin Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Verdi.

Araştırma görevlisi kadrosu ilanına başvuran ve gerekli şartları yerine getiren kişi hakkında aylarca hiçbir karar verilmeden bekletilmesinin hukuka aykırı olduğu önce dilekçe ile yükseköğretim kurumuna bildirilmiştir. Yükseköğretim kurumu atamayı yapmadığı gibi kanuni süre içerisinde cevap da vermemiştir. Tarafımızca bu durum zımnen ret olarak değerlendirilerek dava açılmıştır.

Mahkeme gerekçeli kararında şu ifadelere yer vermiştir “…davacının atanması hususunun Rektörlük makamına teklif edilmesine karar verildiği, davacının araştırma görevlisi alımı için ilanda belirtilen şartları taşımadığına yönelik dava dosyasında bir emare bulunmadığı gibi davalı idare tarafından da böyle bir iddianın ileri sürülmediği, savunma dilekçesinde ileri sürülen davacının lisans diplomasının atama yapılacak bölüm ile uyumlu olmamasının ise, ilanda lisans mezuniyetine ilişkin bir şart yer almadığından dikkate alınamayacağı anlaşıldığından, davacının atamasının yapılması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır…

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap