Başvuru Dönemi       : Ocak 2021

 

Komisyon               : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

 

Adayın Bilim Alanı     : Spor Bilimleri

 

İddiaya Konu İhlal     : Yanlış Beyan (m.4/2-j) ve Akademik Teamüllere Aykırılık (m.4/2-k)

 

İddianın özeti          : Jüri üyesi ESCI’nın spor bilimlerinde alan endeksi olmadığını iddia etmektedir, poster yayınını puanladığını ifade ederek etik ihlalde bulunduğunu iddia etmiştir.

 

Savunma İstenme Tarihi        : 17.03.2021

 

Komisyon Kararı       : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde savunma yeterli görülerek adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

 

Değerlendirme        : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.