Fen ve Mühendislik Bilimleri Temel Alanında yaptığı doçentlik başvurusu hakkında davalı idarece görevlendirilen üyelerden oluşan değerlendirme jürisinin bir üyesi tarafından hazırlanan eser inceleme raporunda Müvekkilin makalesinin ücret karşılığı makale yayınlayan açık erişimli bir paralı dergide yayınlandığı ifade edilerek asgari şartı sağlayamadığını iddiası üzerine ÜAK tarafından gerekçesiz bir biçimde başvuru iptal edilmiştir. ÜAK’a yapılan itirazlar okunmadan ve değerlendirilmeden reddedildiği akademik camiada açıkça bilindiğinden doğrudan dava yoluna başvurulmuştur. Müvekkilin doçentlik başvurusunun asgari şartları sağlamadığı gerekçesiyle iptaline dair davalı idarenin __________ tarih ve ______ sayılı işleminin; makalelerinin yayınlandığı dergilerin saygın dergiler olduğu, paralı dergi kavramının açık erişimli dergiler için geçerli olmadığı gerekçelendirilerek jüri değerlendirmesinin hatalı olduğu iddiasıyla iptali istenmiştir.

Tarafımızca bu dergilerin abonelik usulü ile çalıştığı halde makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler olarak tanımlanarak kabul edilebilir nitelikte bulunan grupta yer aldığı, saygın bir endekste bulunan bir derginin bu iddia ile karşı karşıya kalamayacağını, diğer taraftan bu dergiye akademik teşvik verildiği ileri sürülmüş ve bilirkişilerde bu yönde bir rapor hazırlamışlardır.

Ankara 11. İdare Mahkemesi 09/03/2021 tarihli kararında davacı müvekkil tarafından yapılan doçentlik başvurusunun asgari başvuru şartlarını sağlamadığından bahisle iptal edilmesine gerekçe gösterilen hususun yerinde olmadığı sonucuna varıldığından, haklı/geçerli bir sebebe dayanmayan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına ve telafisi güç zararlar içerdiğine hükmederek kararın yürütmesini durdurmuştur. 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap