Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme durumunda yürütme durdurma istemli idari dava açma süreci önemlidir ve doğru bir şekilde takip edilmelidir. Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü nitelikte olup, sürenin geçirilmesi halinde dava hakkı kaybedilecektir.

POLİSLİK SAĞLIK ŞARTI SEBEBİ İLE ELENME

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) veya diğer polislik başvurularında, adayların belirli sağlık şartlarını taşıması gerekmektedir. Bu şartlar, polislik mesleğinin gerektirdiği fiziksel ve ruhsal yeterlilikleri sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Polislik sağlık şartları, genellikle detaylı bir sağlık kontrolü ve çeşitli testler ile değerlendirilir. Bu şartları sağlamayan adaylar, Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme sürecini yaşarlar.

POLİSLİK SAĞLIK ŞARTI SEBEBİ İLE ELENME NEDENLERİ

Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme süreci, genellikle şu ana başlıklar altında toplanabilir:

Fiziksel Sağlık Şartları

 • Boy ve Kilo: Adayların boy ve kilo oranlarının belirli standartlara uygun olması gerekmektedir.
 • Görme ve İşitme: Göz ve kulak sağlığına yönelik belirli kriterler bulunmaktadır. Örneğin, belirli bir dereceden fazla göz bozukluğu olanlar veya işitme kaybı bulunanlar polislik sağlık şartı sebebi ile elenme
 • Genel Fiziksel Sağlık: Kalp, akciğer, böbrek gibi organların sağlık durumu değerlendirilir. Kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar veya önemli bir organın fonksiyon bozukluğu polislik sağlık şartı sebebi ile elenme sebebi olabilir.

Psikolojik Sağlık Şartları

 • Ruhsal Durum: Psikiyatrik hastalıkların bulunmaması gerekmektedir. Adayların psikolojik sağlamlık ve stresle başa çıkma becerileri değerlendirilir.
 • Uyuşturucu ve Alkol: Uyuşturucu madde veya alkol bağımlılığı olan adaylar polislik sağlık şartı sebebi ile elenme

Sağlık Raporları

 • Detaylı Sağlık Taraması: Adaylar, detaylı bir sağlık taramasından geçirilir ve bu tarama sonucunda belirli kriterlere uygun olup olmadıkları belirlenir.
 • Raporların İncelenmesi: Sağlık raporları, uzman doktorlar tarafından incelenir ve nihai karar verilir.

Polislik mesleği için belirlenen sağlık şartlarını karşılamayan adaylar, detaylı sağlık taramaları sonucunda polislik sağlık şartı sebebi ile elenme elenebilirler. Bu durumla karşılaşan adaylar, idare mahkemesine başvurarak elenme kararına itiraz edebilir ve yürütmenin durdurulması talebinde bulunabilirler. Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme konusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir.

PAEM – PMYO – POMEM SAĞLIK KONTROLÜ

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) gibi eğitim kurumlarında polislik sağlık şartı sebebi ile elenme, adayların karşılaştığı önemli bir konudur. Bu durum, adayların okula giriş aşamasında, eğitim sürecinde veya mezuniyet öncesinde ortaya çıkabilir. Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme durumunda idari dava açma süresi 60 gündür. Aşağıda, sağlık nedeniyle elenme sürecine dair detaylı bilgi verilmiştir:

Ön Sağlık Kontrolü

 • Süreç: Adaylar, kurum sınavlarına girmeden önce ön sağlık kontrolünden geçirilir.
 • Değerlendirme: Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
 • Karar: “Öğrenci Adayı Olur” veya “Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verilir. “Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler ve bu karar gerekçeli olarak belirtilir.

Geçici Kayıt

 • Süreç: Kesin başarı listesine göre asıl adayların geçici kayıtları yapılır.
 • İnceleme: Sağlık kurulu raporları Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir ve eksiklikler tamamlatılır. Gerektiğinde adaylar yeniden muayene edilir.
 • Karar: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık Yönetmeliğine göre adayın öğrenci olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı Başkanlığa bildirir. “Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adayların ilişikleri kesilir.

İntibak Eğitimi ve Kesin Kayıt

 • Süreç: Geçici kaydı yapılan adaylar intibak eğitimine tabi tutulur.
 • Sağlık Kurulu Raporu: Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre rapor alınır.
 • Karar: Raporu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır. Olumsuz olanların dosyaları işlemden kaldırılır.

Sağlık Nedeniyle İlişiği Kesilenler

 • Tekrar Başvuru: Sağlık nedeniyle ilişiği kesilenler, iyileşmeleri halinde bir yıl içinde tekrar başvurabilirler.
 • Gerekli Rapor: Devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden sağlık durumunun düzeldiğini belirtir rapor almalıdırlar.
 • Yeni İnceleme: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca yeniden değerlendirilir ve “Öğrenci Adayı Olur” kararı verildiğinde, adaylar bir sonraki eğitim öğretim dönemi için planlanır.

İdari Dava Süreci

 • Dava Süresi: Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesine yürütmenin durdurulması istemli dava açılması gerekir.
 • Dava Dilekçesi: Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme sonrasında dava dilekçesinde, elenme kararının hukuka aykırı olduğu ve telafisi güç zararlar doğuracağı gerekçeleri ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 • Yürütmenin Durdurulması: Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme davasında mahkeme, dilekçeyi inceleyerek karar verir. Hukuka aykırılık ve telafisi güç zararlar tespit edilirse yürütmenin durdurulması kararı verebilir.

Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme durumunda adayların idari dava açma hakkı bulunmaktadır. Bu süreçte hukuki destek almak, dilekçenin usulüne uygun hazırlanması ve gerekli delillerin toplanması açısından önemlidir. Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme konusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir.

POMEM SAĞLIK RAPORU

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği, 3 Ocak 2018 Çarşamba günü yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun 4. maddesine, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 30. maddesine, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin amacı; Emniyet Teşkilatı’na alınacak öğrencilerde ve ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrılıp geri dönenlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarına yapılacak açıktan atamalarda ve naklen atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında, malullük ve görev malullüğünde, görev malulü olarak çalışmaya devam edenlerde ve hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmelik, okullara öğrenci alımında, öğrencilik süresince, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra geri dönenlerde,

Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarına yapılan açıktan atamalarda ve naklen atamalarda, memuriyette, malullük ve görev malullüğünde, görev malulü olarak çalışmaya devam edenlerde, hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık koşullarını, giriş raporu ve sağlık kurulu raporu alınmasını, bu raporların ayrıntılarını ve bu raporlara göre yapılacak işlemleri düzenler. Polis Akademisi bünyesinde eğitim veren PAEM, PMYO ve POMEM’e öğrenci alınırken bu yönetmelik kapsamında sağlık değerlendirilmesi yapılır.

Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme konusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir.

PMYO SAĞLIK RAPORU HAKKINDAKİ TÜM SORULAR

PAEM, PMYO ve POMEM’e kabul edilecek polis öğrenci adayları için düzenlenecek sağlık raporları, okulların gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden alınır. Bu hastaneler, raporları yönetmeliğe uygun olarak düzenler. Özel hastane veya sağlık ocağından alınan raporlar geçerli değildir.

Raporlarda teşhis ve karar kısımları boş bırakılmamalıdır. Bir hastalık tespit edilirse, teşhis kısmına hastalık ve hangi dilimde olduğu yazılır; hastalığı olmayanlar için “Sağlam” yazılır. Karar kısmında “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” ifadesi yer alır. Laboratuvar ve diğer test sonuçları, muayene bulguları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmamalıdır.

Polis Akademisi bünyesindeki PAEM, PMYO ve POMEM’e kabul edilecek adayların A dilimi sağlık şartlarına uygun olmaları gerekmektedir. Yönetmelikte birebir karşılığı olmayan durumlarda, yönetmeliğin 21. maddesi gereğince, adayın muayenesini yapan hastane sağlık kurulu, hastalığın uygun olabileceği dilime karar verir. B, C, D ve E dilimlerinde geçen hastalıkları olanlar veya 21. madde gereği bu dilimlere uygun olduğu tespit edilen adaylar öğrenci olamazlar. Bu durumda okula kabul edilmezler veya geçici kayıtları yapılmışsa ilişikleri kesilir.

Aday hakkında bulgu ve teşhis varsa raporu Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık Daire Başkanlığı, adayların sağlık raporlarını ve ilgili belgeleri sağlık komisyonu tarafından inceler. İnceleme sonucunda, rapordaki test sonuçları, muayene bulguları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki yoksa, aday hakkında “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklinde kesin karar verilir.

Eğer raporda bulgu, teşhis ve dilim açısından yönetmelik hükümlerine aykırılık tespit edilirse; rapor aynı hastaneye iade edilebilir veya aday başka bir tam teşekküllü hastaneye yönlendirilerek yeniden rapor alınabilir.

Ancak, birçok polis öğrencisi bu süreçlerden geçirilmeden ilişikleri kesilmekte ve mağdur edilmektedir. Son olarak PAEM, POMEM, PMYO yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle, sağlık kurulu raporu olumsuz olan adaylar, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere, devlet hastanelerinden alacakları “sağlık durumunun düzeldiğine” ilişkin rapor ile başvurmaları halinde, tekrar sağlık kurulu raporu alınmak üzere hastaneye sevk edilecektir. Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme konusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir.

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği, okullara kabul edilecek öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenci veya memur olarak geri dönme durumlarında, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarına yapılan açıktan atamalarda ve naklen atamalarda, öğrencilik veya memuriyet sırasında hastalanma durumlarında, malullük ve görev malullüğünde, görev malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda ve hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Polis Akademisi bünyesinde eğitim alacak PAEM, PMYO ve POMEM öğrencileri, okula kabul edilmeden önce ve mezuniyet sırasında Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında hastanede sağlık kontrolünden geçirilirler. Sevk edildikleri hastanelerden A dilimi sağlık raporu almak zorundadırlar. Öğrenci adayları için düzenlenen giriş raporları, okulların denetimi ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden alınır. Özel hastane, sağlık ocağı veya tam teşekküllü olmayan hastanelerden alınan raporlar geçerli sayılmaz. PAEM, PMYO ve POMEM sağlık şartlarına uymadığı için elenen adaylar, idari dava açmalıdır.

Tedavi veya operasyonla düzelebilecek sağlık sorunlarının, adaylık öncesinde düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için muayene tarihinden sonra ek süre tanınmaz. Yani, okula başlamadan önce ameliyat olmuş ve tedavisini tamamlamış olmalıdır. Aksi takdirde, tedavi için öğrenci adayına ek süre verilmez.

PAEM-PMYO-POMEM SAĞLIK NEDENİYLE ELENME DURUMUNDA NE YAPILIR?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, okula girişte “Öğrenci Olur” raporu aldıysanız ancak bir teşhis konulmuşsa, Emniyet Sağlık Dairesi Başkanlığı sizi Ankara’daki danışman hastanelerden birine sevk etmek zorundadır. Ankara’da bu konuda yetkilendirilmiş hastaneler Numune, Ankara Hastanesi, Atatürk Hastanesi ve Gazi Hastanesi’dir. Bu hastanelerden birinden “Öğrenci Olur” raporu alındığı takdirde eğitim hayatınıza devam edebilirsiniz. Aksi yönde bir karar verilirse, üçüncü bir heyet hastaneye sevkiniz gerçekleştirilir. Üçüncü heyet hastanesinin vereceği rapor nihai olup, bu rapora itiraz edilemez.

Sağlık raporunun iptali ile okula geri dönmek için, raporun tebliğinden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılmalıdır. İdari dava açıldığında, mahkeme yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verirse, 30 gün içinde okula kaydınız yapılacaktır Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme konusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir.

POMEM SAĞLIK RAPORU İTİRAZ

Polislik sağlık aşamalarında yapılan hatalar ve yanlış teşhisler nedeniyle birçok öğrencinin polis okulundan ilişiği kesilmektedir. Polis olmayı hedefleyen adaylar, çocukluklarından itibaren bu mesleği amaç edinir. Pomem, PMYO ve PAEM’i kazanmış olsalar da, sağlık aşamasını geçemedikleri takdirde elenmekte ve tüm emekleri boşa gitmektedir. Bu yazımızda, Pomem sağlık raporu itirazı nasıl yapılır ve süresi ne kadardır sorularına dair bilgilendirmeler sunacağız.

Sağlık Kontrolleri

Polis olmak isteyen adaylar iki sağlık kontrolünden geçmek zorundadır. Bunlardan ilki ön sağlık kontrolü, ikincisi ise genel sağlık raporudur. Bu iki kontrolün birbirinden farklı olduğunu belirtmek önemlidir. Sağlık raporunuzda “öğrenci olur” veya “öğrenci olamaz” şeklinde ibareler yer alır. İlk kontrol, detaylı olmayan bir denetimken, genel sağlık muayenesi daha ayrıntılı bir uygulamadır.

Ön Sağlık Kontrolü

Ön sağlık kontrolü, spor mülakatı ve sözlü mülakattan önce yapılır ve ayrıntıya çok girilmez. İlk olarak boy ve kilo ölçümü yapılır. Kadınlarda boy oranı en az 1.62 cm, erkeklerde ise 1.67 cm olmalıdır. Boy ve kilo ölçüldükten sonra vücut kitle endeksi hesaplanır ve bu endeks 18 ile 27 arasında olmalıdır. Daha sonra renk körlüğü testi yapılır. Bu test, en çok elenmenin olduğu aşamadır. Mutlaka ön sağlığa girmeden renk körlüğü testi yapılmalıdır. Son aşamada, doktorlar vücudunuzu gözle kontrol eder. Güvercin göğsü, ameliyat izi, yara izi, dövme gibi unsurlara bakılır. Bu aşamada, bir doktor ve okulda görevli bir komiser yardımcısı, komiser ya da görevli bir polis bulunur.

Genel Sağlık Muayenesi

Genel sağlık muayenesi, intibak eğitiminde yapılır ve detaylı bir incelemeyi içerir. Üroloji, genel cerrahi, nöroloji, kulak burun boğaz, psikoloji, göz, diş gibi Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen tüm hususlar incelenir. Hastaneye sevkiniz yapılır ve Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne göre öğrenci olup olamayacağınız raporla belirlenir.

Sağlık Raporuna İtiraz Süreci

Polis okullarına girişte sağlık raporlarına yapılan itiraz süreci oldukça önemlidir. İtiraz sürecinde ilk olarak raporda yer alan ve yönetmeliğe aykırı olan hastalık veya durumun var olup olmadığına bakılmalıdır. Akabinde ise uygulanması gereken prosedürün uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmelidir.

İtirazın Yapılması ve Süreci

 • İlk Sevk: Okula girdiğinizde “öğrenci olur” raporu almış ancak bir teşhis konulmuşsa, Emniyet Sağlık Dairesi Başkanlığı sizi Ankara’daki danışman hastanelerden birine sevk etmek zorundadır. Ankara’da bu konuda yetkili hastaneler Numune, Ankara Hastanesi, Atatürk Hastanesi ve Gazi Hastanesi’dir.
 • İkinci Sevk: Danışman hastanelerden “öğrenci olur” raporu alırsanız eğitim hayatınıza devam edersiniz. Aksi yönde karar verilirse, üçüncü bir heyet hastaneye sevkiniz gerçekleştirilir.
 • Nihai Karar: Üçüncü heyet hastanesinin vereceği rapor nihaidir ve bu rapora itiraz edilemez.

Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme konusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir.

POLİSLİK SAĞLIK ŞARTI SEBEBİ İLE ELENME İPTALİ DAVASI

Polislik sağlık şartı sebebi ile elenmede, idare mahkemesine başvurarak okullarına geri dönebilirler. İdare mahkemesinde açılacak yürütme durdurma istemli iptal davasında, yürütme durdurma kararı alındığında kısa süre içinde okula dönüş sağlanabilir. Bu nedenle polislik sağlık şartı sebebi ile elenme sürecinde, yürütme durdurma kararı hayati önem taşır. Yürütme durdurma kararı alan Pomem öğrencileri, 30 gün içinde okula dönebilir. Ancak, polislik sağlık şartı sebebi ile elenme durumunda 60 gün içinde idari dava açmak zorundadır. Bu süre geçerse polislik sağlık şartı sebebi ile elenme için dava açma hakkı kaybedilir.

Yürütmenin durdurulması kararı (YD Kararı), idari işlemin yürütülmesini (icra edilmesini) durduran ve dava konusu idari işlemin tüm hukuki sonuçlarını askıya alan geçici bir tedbir mahiyetindedir. Bu karar, iptal davası açılması koşuluyla alınabilir ve bağımsız bir dava olarak talep edilemez.

Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme için mahkeme süreci, dikkatli ve doğru bir şekilde yürütüldüğünde, adayların okula geri dönmesi mümkün olabilmektedir. Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme için mahkeme sürecinde hukuki danışmanlık almak ve prosedürleri eksiksiz takip etmek hayati önem taşır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA KİMDİR?

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Ankara avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. İdari dava avukatı Ankara, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Ankara avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN VERDİĞİ HİZMETLER

İdari dava avukatı Ankara, idari dava ve idari yargılama ile ilgili ortaya çıkan hukuki konulara odaklanan uzman avukatlardır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine idari hukuk ve idari yargılama alanlarında geniş bir yelpazede hizmet sunar.

İdari dava avukatlarının verdiği hizmetler arasında şunlar bulunabilir:

 • Danışmanlık Hizmetleri: İdari dava avukatları, müvekkillerine idari işlemlerle ilgili danışmanlık sağlar. Başvurularını nasıl düzenleyecekleri, hangi yasal adımları atmaları gerektiği konusunda bilgi verirler.
 • İdari Başvuru Hazırlığı: İdari işlemlere karşı başvuruların hazırlanması sürecinde müvekkillerine yardımcı olurlar. Gerekli belgelerin toplanması, başvuru dilekçelerinin yazılması gibi işlemlerde rehberlik ederler.
 • İdari İşlemlere İtiraz: İdari bir karara karşı itiraz sürecinde müvekkillerini temsil ederler. İtiraz dilekçelerini hazırlar, gerekirse mülakatları organize eder ve müvekkillerini savunur
 • İdari Davaların Açılması: İdari dava avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak ve idari eylemlere karşı hukuki mücadelede bulunmak için idari mahkemelerde dava açarlar.
 • Mahkeme Temsil ve Savunma: İdari dava sürecinde müvekkillerini mahkemelerde temsil ederler. Savunma stratejileri geliştirir, delilleri toplar ve müvekkillerini en iyi şekilde savunurlar.
 • Temyiz Süreci: Mahkeme kararlarına karşı temyiz başvurularını yönetir ve müvekkillerini yüksek yargı organlarında temsil eder.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Ankara’nın ilgilendiği başlıca davalar ise;

İdari dava avukatları, genellikle idare hukuku ve idari yargılama alanındaki davalara odaklanırlar. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen türde davaları ele alabilirler:

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idari mahkemelerde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • Vergi Davaları: Vergi mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar, vergi cezalarına itirazlar, vergi borçlarına ilişkin davalara ilişkin hizmetler.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.
 • İdari İşlem ve İşleyişe İlişkin Danışmanlık: İdari işlemler ve işleyişle ilgili müvekkillerine danışmanlık sağlama, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirme.

Bu davalar idari mahkemelerde görülür. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin hukuki haklarını korumak, idareye karşı etkili bir hukuki mücadele yürütmek ve idari yargı süreçlerini yönetmek konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN FAYDALARI

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatı Ankara’nın sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdari Mahkemelerde Tecrübe: İdari dava avukatı Ankara, idari mahkemelerdeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: İdari dava avukatı Ankara, dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Ankara, idari mahkemelerdeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatı Ankara’nın idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

İdari dava avukatı Ankara ücreti davanın niteliğine göre İdari dava avukatı Ankara ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak İdari dava avukatı Ankara isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, idari hukuk davalarında İdari dava avukatı Ankara ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de polislik sağlık şartı sebebi ile elenme konusunda uzman bir Anlara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Ankara avukatları için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

Akademik Hukuk İletişimPolislik sağlık şartı sebebi ile elenme konusunda uzman bir  idari dava avukatı Ankara destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Polislik sağlık şartı sebebi ile elenme konusunda uzman İdari dava avukatı Ankara ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap