İş HukukuTAZMİNAT HESAPLAMA VE TAZMİNAT TÜRLERİ

Tazminat hesaplama son derece hassas bir konu olup alanında uzman bir tazminat avukatından hukuki destek alınarak yapılması faydalı olacaktır.

TAZMİNAT NEDİR

TAZMİNAT NEDİR

Tazminat, bir hukuk terimi olarak, hukuka aykırı bir eylem ya da ihlal sonucunda ortaya çıkan maddi veya manevi zararların telafi edilmesi amacıyla ödenen bir bedel olarak tanımlanabilir. Bu zararlar, bir kişinin haklarına tecavüz edilmesi, sözleşme ihlali, kusur, ihmal veya başka bir yasal ihlal sonucunda meydana gelebilir.

Tazminat kurumu, hukuk sistemlerinde zarar gören kişilerin haklarının korunması ve zararlarının telafi edilmesi için önemli bir mekanizmadır. Hem maddi kayıpların hem de manevi üzüntü veya kayıpların telafisi için tazminat davası sıkça başvurulan bir yoldur.

Tazminat davası, bir kişinin başka bir kişi, kurum veya organizasyon tarafından uğradığı zararın telafisi için başvurabileceği yasal bir süreçtir. Örneğin, bir trafik kazası sonucu oluşan maddi hasar veya kişinin itibarının zedelenmesi gibi durumlarda tazminat talep edilebilir.

Maddi zararların yanı sıra manevi zararlar da tazminat davasında değerlendirilebilir. Özellikle manevi zararlar, duygusal acı, itibar kaybı, ruhsal sıkıntılar gibi soyut ve duygusal etkileri olan zararlar olarak tanımlanır. Bu tür zararlar da yasal bir süreçte telafi edilebilir.

TAZMİNAT KALEMLERİ

TAZMİNAT KALEMLERİ

Tazminat kalemlerine kısaca değinecek olursak, mahkemede maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki farklı tazminat kalemini talep edebiliriz.

MADDİ TAZMİNAT

Maddi tazminat, bir hukuk terimi olarak, bir kişinin mal varlığına yönelik zararları ifade eder. Bu zararlar, bir hukuka aykırı eylem sonucunda ortaya çıkar ve mal varlığında maddi kayıplara neden olabilir.Örneğin, bir kazaya sebep olan kişinin başkasının aracına verdiği maddi hasar veya bir kişinin malına zarar verilmesi durumunda, zarar gören kişi maddi tazminat talep edebilir. Bu tazminat, zarar gören kişinin mal varlığındaki gerçek zararın telafisi amacıyla ödenir.

MANEVİ TAZMİNAT

Manevi tazminat, bir hukuk terimi olarak, bir kişinin kişilik değerlerinde, duygusal durumunda veya ruhsal sağlığında meydana gelen zararların telafisi için ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, genellikle bir hukuka aykırı eylemin sonucunda ortaya çıkan manevi ızdırap, acı veya kişilik değerlerinde meydana gelen zararların telafi edilmesini amaçlar.Manevi tazminat, maddi zararın ötesinde, kişinin duygusal sıkıntıları, itibar kaybı, manevi ızdırap gibi soyut ve duygusal etkileri olan zararları içerir. Özellikle itibarın zedelenmesi, psikolojik travma, moral bozukluğu gibi durumlar manevi tazminat talebi için örnek olarak gösterilebilir.

TAZMİNAT NASIL ALINIR

TAZMİNAT NASIL ALINIR

Tazminat almak genellikle belirli bir süreç gerektirir. Bu süreç;

 • Durumun Değerlendirilmesi: Maddi veya manevi zararın ne olduğunu, hangi koşullarda meydana geldiğini belirlemek ve bu durumu kanıtlamak için deliller toplamak önemlidir.
 • Hukuki Danışmanlık Almak: Hukuki süreçler karmaşık olabilir, bu yüzden bir avukat veya hukuk danışmanından destek almak önemlidir.
 • Yasal Yollara Başvurmak: Tazminat almak için yasal yollara başvurmak gerekebilir. Mahkemeye başvurmak veya alternatif çözüm yollarını (arabuluculuk, uzlaşma gibi) denemek, tazminat talebinde bulunmak için adımlar olabilir.
 • Delillerin Sunulması: Mahkemede veya hukuki süreçlerde, durumunuzu kanıtlayacak delillerin sunulması önemlidir. Bu deliller, tanıklar, belgeler, raporlar veya uzman görüşleri olabilir.
 • Mahkeme Kararı ve Uygulama: Mahkeme veya alternatif çözüm yöntemlerinden biri sonucunda bir karar çıkabilir. Eğer tazminat hakkına sahipsen, mahkeme veya anlaşma doğrultusunda karar verilen tazminat miktarını alabilirsiniz.

TAZMİNAT MİKTARI NASIL BELİRLENİR

TAZMİNAT MİKTARI NASIL BELİRLENİR

Tazminat miktarının belirlenmesi bir dizi etkene dayanır ve bu etkenlerin değerlendirilmesi adil bir tazminatın ortaya çıkmasını sağlar. Bazı temel etkenler şunlardır;

 • Olayın Özellikleri
 • Tarafların Ekonomik Durumu
 • Kusur Oranları
 • Maddi ve Manevi Zarar
 • Zaman Faktörü

TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR

TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR

Tazminat hesaplaması, olayın türüne, zararın niteliğine ve hukuki sürece göre değişir. Ancak genel olarak, maddi ve manevi tazminat hesaplaması şu unsurları içerebilir:

 • Maddi Tazminat: Maddi zararların tazminatı genellikle belirli ve somut mali kayıpların telafisi için ödenir. Örneğin, tıbbi masraflar, araç hasarı, gelir kaybı gibi somut rakamlarla ifade edilebilen zararlar bu kapsamdadır. Bu maddi kayıpların tutarı genellikle belgeler ve faturalar ile desteklenir.
 • Manevi Tazminat: Manevi zararlar, duygusal acı, ruhsal sıkıntılar, itibar kaybı gibi soyut ve duygusal zararları içerir. Bu tür zararların miktarını hesaplamak daha subjektiftir çünkü somut rakamlarla ölçülemezler. Hâkim, benzer geçmiş davalardan elde edilen verilere, zarar görenin yaşadığı sıkıntıya ve durumun ciddiyetine göre manevi tazminatı belirleyebilir.

TAZMİNAT HESAPLAMA

TAZMİNAT HESAPLAMA

Tazminat hesaplama yazımızda belirtilen durumlar göz önüne alınarak yapılır. Tazminat hesaplama için konuları daha detaylı incelersek,

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatı, her tam çalışılan yıl için bir aylık brüt ücret tutarında ödenir. Örneğin, bir işçi 5 yıl çalışmışsa, bu süre için 5 aylık brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alabilir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminat hesaplamasında işçinin son aldığı brüt ücret baz alınır.

Kıdem tazminat hesaplamak için kıdem tazminat hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA

İhbar tazminatı, işçinin veya işverenin iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, taraflardan birinin iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda, diğer tarafa geçiş süreci için bir hazırlık süresi tanımak amacıyla ödenir.

İhbar tazminat hesaplamak için ihbar tazminat hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNAT HESAPLAMA

İş gücü kaybı tazminatı ve iş kazası tazminatı, çalışanın iş yerinde veya işle ilgili bir durumda maruz kaldığı bir olay sonucunda bedensel olarak zarara uğraması durumunda devreye girebilir. Bu durumlar, çalışanın bedensel sağlığının etkilenmesi, sakatlık veya engellilik gibi sonuçlar doğurabilir.

İş gücü kaybı tazminat hesaplamak için iş gücü kaybı tazminat hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

HAFTA TATİLİ TAZMİNAT HESAPLAMA

Hafta tatili ücreti, işçinin haftalık çalışma süresini tamamladıktan sonra, hafta tatili günlerinde çalıştırıldığı durumlarda ödenen ücreti ifade eder. Bu tazminat hesaplaması çıplak ücret üzerinden yapılır ve nakden ödenmesi gereken bir hak olarak kabul edilir.

Bir işçi hafta tatilinde çalıştırıldığında, 1 günlük ücretinin üzerine yüzde elli zamlı günlük ücret eklenerek toplamda 2.5 günlük ücretin ödenmesi gerekir. Hafta tatilinde çalışan işçiye ödenmesi gereken ücreti hesaplamak için ilgili gündelik ücretin ve fazla çalışma süresinin yüzde elli fazlasının dikkate alınması önemlidir.

Hafta tatili tazminat hesaplamak için hafta tatili tazminat hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

UBGT TAZMİNAT HESAPLAMA

İş Kanunu’nun 47. maddesi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere yapılan ücret ödemelerini düzenler. Kanun, ulusal bayram ve genel tatil günleri için çalışmayan işçilere, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerinin tam olarak ödenmesini ve tatil yapmayarak çalışılan her gün için bir günlük ücretin üzerine bir günlük ücreti daha eklenerek toplamda 2 günlük ücretin ödenmesi gerekir.

UGBT tazminat hesaplamak için UGBT tazminat hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

FAZLA MESAİ TAZMİNAT HESAPLAMA

Fazla mesai ücreti, işçinin normal çalışma saatleri dışında çalıştığı ve yasal düzenlemelere göre belirlenen saatler için ödenen bir ücret türüdür. Normal çalışma süresi aşıldığında, işçiye normal çalışma ücretinin %50 fazlası ödenir.

Fazla mesai tazminat hesaplamak için fazla mesai tazminat hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

YILLIK İZİN ÜCRETİ TAZMİNAT HESAPLAMA

Yıllık ücretli izin dönemine giren işçilere ödenecek ücret, genellikle işçinin çıplak maaş üzerinden hesaplanır ve işveren tarafından yıllık izne başlamadan önce peşin olarak ödenir veya avans olarak verilir.

Yıllık izin ücreti tazminat hesaplamak yıllık izin ücreti tazminat hesaplama aracımızdan faydalanabilirsiniz.

EVLİLİK TAZMİNAT HESAPLAMA

Evlilik tazminatı veya evlilik nedeniyle ayrılmada kıdem tazminatı, 1 yıl veya daha fazla aynı işverenle çalışmış olması ve sadece evlenme sebebiyle işten ayrılması durumunda geçerli olur.

Evlilik tazminatı kıdem tazminat hesaplama yöntemi ile hesaplanır. Yani işçinin çalıştığı süre ve bu süre içinde aldığı ücret gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir. Ancak evlilik tazminatı alabilmek için genellikle belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekir.

İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA

İş kazası geçiren bir işçi ya da iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin yakınları, tazminat (işçi alacakları) kapsamında çeşitli zararları talep edebilir. İş kazası tazminat hesaplamak için iş kazası tazminat hesaplama aracımızdan faydalanabilirsiniz.

İŞTEN ÇIKARILMA TAZMİNAT HESAPLAMA

İşveren tarafından haksız olarak feshedilen işçinin hakları vardır. Bu haklar, işçinin haksız şekilde işten çıkarılmasının ardından ortaya çıkabilir ve bu haklar yasal düzenlemelere dayanır. İşten çıkarılma tazminat hesaplamak işten çıkarılma tazminat hesaplama aracımızdan faydalanabilirsiniz.

NAFAKA TAZMİNAT HESAPLAMA

Sözlükte hukuksal terim olarak “Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık” anlamına gelmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere önemli ve hassas bir konudur. Boşanma ve nafaka hesaplamasında hata yapmamak için, sürecin hızlı ve profesyonel yönetilmesi için, süreç boyunca destek almak için Ankara nafaka avukatından yardım alınması faydalı olur.

HASAR DEĞER KAYBI TAZMİNAT HESAPLAMA

Hasar değer kaybı, bir aracın kazaya karıştıktan sonra onarım görmesi durumunda oluşan değer düşüşünü ifade eder. Bu durum, aracın hasar geçirmesinin ardından, hasarlı olan kısımların onarılmasına rağmen aracın ikinci el piyasa değerinde yaşanan kaybı anlatır.

Bu hesaplama sırasında birçok faktör göz önünde bulundurulur: aracın markası, modeli, yaşına bağlı olarak normal değer kaybı, kazanın hasar miktarı, onarılan kısımların özellikleri, kilometre durumu gibi unsurlar dikkate alınır.

Hasar değer kaybı tazminat hesaplamak için hasar değer kaybı tazminat hesaplama aracımızdan faydalanabilirsiniz.

TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, bir trafik kazası sonucu ortaya çıkan zararların tazmin edilmesi amacıyla zarara uğrayan kişilerin, kazada sorumlu tuttukları kişilere veya sigorta şirketlerine karşı açtıkları bir hukuki süreçtir. Bu tazminat davası, kazada bedensel yaralanmaların yanı sıra mülkiyet kayıpları gibi malvarlığı zararlarını da içerebilir.

TAZMİNAT TÜRLERİ

TAZMİNAT TÜRLERİ

Hukukumuzda birden fazla tazminat türü bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını açıklamak istersek;

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı, bir çalışanın belirli bir işyerindeki hizmet süresine bağlı olarak hak ettiği bir tazminat türüdür. Genellikle bir işçinin işten ayrılması durumunda veya emekli olması halinde ödenir. Kıdem tazminatı, çalışanın işe giriş tarihinden itibaren geçen her tam hizmet yılı için ödenen bir tazminattır.

İHBAR TAZMİNATI

İhbar tazminatı, bir işverenin ya da işçinin iş ilişkisini sonlandırmadan önce belirli bir süre önceden bildirimde bulunmaması durumunda ödenen bir tazminattır. Bu tazminat, taraflardan birinin iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda, diğer tarafa geçiş süreci için bir hazırlık süresi tanımak amacıyla ödenir.

İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNAT

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda çalışanın kalıcı olarak iş göremez hale gelmesi durumunda ödenen tazminattır. Bu tazminat, çalışanın maruz kaldığı durum sonucunda kalıcı sakatlık veya engellilik oluşması halinde, meslek hayatındaki kaybı ve yaşam standartlarındaki değişiklikleri telafi etmek amacıyla ödenir. İş gücü kaybı tazminatı genellikle çalışanın sakatlık derecesine ve mesleki kazanç kaybına göre belirlenir.

HAFTA TATİLİ TAZMİNAT

Hafta tatili ücreti, bir işçinin haftalık çalışma süresini tamamladıktan sonra hafta tatili günlerinde çalıştırıldığında ödenen ücreti ifade eder. Bu ücret, genellikle işçinin normal çalışma günlerinde aldığı ücretin belirli bir katı veya yüzdesi olarak hesaplanır.

Hafta tatilinde tatil yapmayıp çalışan işçiye 1 günlük ücretinin üzerine yüzde elli zamlı günlük ücreti olan 1.5 günlük ücrette eklenerek toplamda 2.5 günlük ücretin ödenmesi gerekir.

UBGT TAZMİNAT

İş Kanunu’nun 47. maddesi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere yapılan ücret ödemelerini düzenler. İşçilerin ulusal bayram veya genel tatil günlerinde çalışmaları durumunda, o gün için normal günlük ücretlerinin yanı sıra bir günlük ücret daha ödenmesi gerekmektedir. Yani, çalışılan her tatil günü için işçi normal günlük ücretinin yanı sıra bir günlük ücret ek olarak ödenir. Böylece, toplamda çalışılan her tatil günü için işçiye 2 günlük ücret ödenmiş olur.

FAZLA MESAİ TAZMİNAT

Fazla mesai tazminatı işçinin normal çalışma saatleri dışında, yasal sınırlar içinde çalıştığı zaman dilimi için ödenen bir ücret türüdür. İşçinin belirli bir haftalık veya günlük çalışma saati vardır ve bu süre aşıldığında yapılan çalışmalar fazla mesai olarak kabul edilir. Normal çalışma süresi aşıldığında, işçiye normal çalışma ücretinin %50 fazlası ödenir. Yani, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 fazlası, fazla mesai saatleri için ödenen ücret olarak kabul edilir.

YILLIK İZİN ÜCRETİ TAZMİNAT

Yıllık izin ücreti, işçinin normal çalışma günlerinde alacağı ücret baz alınarak hesaplanır. İşçinin yıllık izin süresince alacağı ücret, normal çalışma günlerinde elde ettiği günlük veya haftalık ücretine denk gelir. Bu süreçte, işçi yıllık izinde olmasına rağmen normal çalıştığı günlerde alacağı ücreti, izin süresince işveren öder.

EVLİLİK TAZMİNAT

Evlilik tazminatı veya evlilik nedeniyle işten ayrılmada kıdem tazminatı, işçinin aynı işverenle en az 1 yıl çalışmış olması ve sadece evlenme sebebiyle işten ayrılması durumunda geçerli olur. Bu tazminat, kıdem tazminat hesaplama yöntemiyle belirlenir. Yani, işçinin çalıştığı süre ve bu süre içinde aldığı ücret gibi faktörler dikkate alınarak hesaplanır.

İŞ KAZASI TAZİMNAT

Bir çalışanın işiyle ilgili olarak meydana gelen ve çalışanın bedensel veya ruhsal sağlığını etkileyen kazalar sonucunda ödenen tazminattır. İş kazaları, iş yerinde veya işle ilgili bir durumda meydana gelen, ani ve beklenmeyen olaylardır. İş kazası tazminatı, çalışanın zarar gördüğü durumda, tedavi masrafları, geçici veya kalıcı iş göremezlik durumunda kaybettiği gelir ve sağlık giderlerini karşılamak amacıyla ödenir.

İŞTEN ÇIKARILMA TAZMİNATI

İşveren tarafından haksız şekilde işten çıkarılan bir işçinin hakları vardır. Bu haklar iş Kanun ve diğer yasal düzenlemeler tarafından korunur ve işçiye haksız işten çıkarılma durumunda bazı tazminat ve alacakların ödenmesini sağlar. Bu haklardan bazıları;

 • Kıdem tazminatı,
 • İhbar tazminatı,
 • Fazla mesai ücreti alacağı,
 • Ücret alacağı,
 • Yıllık izin alacağı,
 • UBGT alacağı,
 • Hafta tatili alacağı
 • Maddi tazminat
 • Manevi tazminat

NAFAKA TAZMİNAT

Nafaka, boşanma sonrası ekonomik dengesizlikleri düzeltebilmek, daha zayıf durumda olan eşe geçici destek sağlamak veya çocukların bakımı için maddi katkıda bulunmak gibi amaçlarla ödenir. Nafaka almanın belirli şartları vardır. Nafaka konusunda detaylı bilgi için Nafaka Nedir? Nasıl Hesaplanır? isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

HASAR DEĞER KAYBI TAZMİNAT

Hasar değer kaybı tazminatı, bir kazadan kaynaklanan zararın finansal karşılığı olarak ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, bir kişinin mülkiyetindeki bir şeyin hasar görmesi veya değer kaybetmesi durumunda ortaya çıkan zararın telafi edilmesi amacıyla ödenir.

Örneğin, bir araç kazasında aracın hasar görmesi ve bu nedenle aracın önceki değerini kaybetmesi durumunda, aracın sahibi bu değer kaybını telafi etmek için hasar değer kaybı tazminatı talep edebilir.

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT

Trafik kazası tazminatı, bir kişinin trafik kazası sonucu uğradığı maddi ve/veya manevi zararların telafi edilmesi amacıyla ödenen tazminattır. Bu tazminatlar, kaza sonucu oluşan yaralanmalar, araç hasarları, tedavi masrafları, gelir kaybı, geçici veya kalıcı sakatlık gibi zararları karşılamak için ödenir.

Trafik kazası tazminatları, kaza sonucunda sorumluluk taşıyan taraf veya tarafların sigorta şirketleri tarafından ödenebilir. Kusur oranlarına göre tazminatlar belirlenebilir. Kaza sonucu zarar gören kişilerin, kaza sonrası maddi ve manevi zararlarını tazmin etmek için sigorta şirketleriyle veya mahkemeler aracılığıyla anlaşma yoluna gidebilirler.

DEPREM TAZMİNATI

Deprem tazminatı, bir depremin neden olduğu zararların telafi edilmesi amacıyla ödenen tazminattır. Deprem sigortası genellikle bu tazminatları içerir ve bu sigorta, deprem kaynaklı zararların telafi edilmesi için teminat sağlar.

Deprem tazminatı, deprem sigortası kapsamında belirli bir mülk veya yapı için ödenen primlerin karşılığında, deprem nedeniyle oluşabilecek maddi hasarların onarımı veya yeniden inşası için sağlanır. Bu tazminatlar, depremde zarar gören binaların, konutların veya iş yerlerinin hasarlarını kapsayabilir.

TAZMİNAT DAVASI

TAZMİNAT DAVASI

Tazminat davası, bir kişinin haksız bir eylem veya ihlal nedeniyle uğradığı zararların telafi edilmesi amacıyla açılan davaları ifade eder. Tazminat davasında belirtilen zararlar maddi veya manevi olabilir.

Maddi zararlar, genellikle somut ve ölçülebilir zararları ifade eder. Örneğin, bir kaza sonucu oluşan sağlık masrafları, mülk hasarı veya gelir kaybı gibi zararlar maddi zararlar olarak değerlendirilir. Bu tür zararlar için maddi tazminat davası açılabilir.

Manevi zararlar ise duygusal, psikolojik veya ruhsal olarak yaşanan zararları kapsar. Örneğin, bir kaza sonrası duyulan acı, travma, itibar kaybı veya yaşam kalitesindeki kayıplar manevi zararlar olarak değerlendirilebilir. Bu tür zararlar için manevi tazminat davası açılabilir.

TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR

Tazminat davası ihlal edici bir eylem ile zarar arasında bir nedensellik ilişkisi olduğunda açılır. Bu, tazminat davasına konu olan eylemin, zararın meydana gelmesine yol açtığının veya zararın oluşmasında bir etken olduğunun ispatlanması gerektiği anlamına gelir.

TAZMİNAT DAVASI NERDE AÇILIR

Tazminat davası, tazminat davasına konu olan eylemin gerçekleştiği yerin yetki alanındaki mahkemelerde açılır. Ayrıca, tazminat davasında tazminat talep eden tarafın, mağduriyetini ve zararını desteklemek için delilleri ve kanıtları sunması gerekir. Yani tazminat davasında yetkili mahkeme tazminat davasına konu olan olayın gerçekleştiği yer mahkemesi yetkilidir.

TAZMİNAT DAVASI SÜRE

Tazminat davası açma süreleri farklı durumlara göre değişiklik gösterebilir. Bazı özel durumlarda tazminat davasında farklı zaman aşımı süreleri uygulanır:

 • Haksız fiil nedeniyle tazminat talebine ilişkin dava zaman aşımı süresi genellikle 2 yıl olarak kabul edilir.
 • Ancak, fail ve fiil daha sonradan öğrenilse bile, her durumda dava zaman aşımı süresi 10 yıldır (Borçlar Kanunu 72. Madde 1. Fıkra).
 • Bu süreler, ceza davası zaman aşımı süresi ile ilişkilendirilmiştir. Ceza davası devam ettiği sürece, tazminat istemine ilişkin tazminat davası açılabilir.
 • Boşanma davalarına konu maddi ve manevi taleplere ilişkin açılan tazminat davasında dava zaman aşımı süresi 1 yıl olarak öngörülmüştür.
 • Boşanma davaları, tazminat davasıyla birlikte açılabilir. Ancak boşanma gerçekleşmişse, bu ayrı bir dava konusudur.
 • Sözleşme ihlali sebebiyle açılacak tazminat istemine ilişkin davalarda zamanaşımı süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir.
 • Trafik kazaları sebebiyle oluşan haksız fiillerde genellikle genel tazminat davası zaman aşımı süresi uygulanır.

TAZMİNAT DAVASI ZAMANAAŞIMI

Haksız fiil davaları için zamanaşımı süresi, olayın meydana geldiği tarihten itibaren genellikle 2 yıl olarak kabul edilir. Ancak, haksız fiil veya fail daha sonra öğrenilse bile, genellikle zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süreler Borçlar Kanunu’nda belirtilmiştir.

Boşanma davasının neticesinde maddi veya manevi tazminat davası açma süresi, boşanmanın kesinleşmesinden itibaren genellikle 1 yıldır. Boşanma davası ile açılabileceği gibi, boşanmanın kesinleşmesinden sonraki 1 yıl içinde de ayrı bir dava olarak açılabilir.

Sözleşmenin ihlali sebebiyle açılacak tazminat davasında ise genel zamanaşımı süresi 10 yıldır.

TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Aşağıda tazminat davası dilekçe örneği verilmekle birlikte alt kısımda tazminat dava dilekçesinin word halini indirebilirsiniz.

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                     : ………………. (T.C: ………………)

ADRES

VEKİLİ                       :

DAVALI                     : ………………. (T.C: ………………)

ADRES

KONU                        : Maddi ve manevi tazminat taleplerimizi içerir tazminat davası dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR       :

Davacı müvekkil …./…./…. Tarihinde arkadaşları A,B,C ile birlikte yemek amacıyla …. Restoranda yemek yemeye gitmişlerdir.

Burada davacı müvekkil ve A kendi aralarında konuşurken, konuşmanın hararetlenmesiyle tartışmaya başlamışlardır. Bu esnada yan masada bulunan davalı B ve davalının C adındaki arkadaşı da davacı müvekkili tanımadığı halde konuşmalara müdahil olmuştur.

Davacı müvekkil arkadaşlarının gitmesiyle içerde tek başına kalmış ve B tartışmanın tarafı olmadığı halde, içerde kalan davacı müvekkile aniden saldırmış, gözüne yumruk atmak suretiyle davacı müvekkilin gözünde kalıcı hasar ve görme kaybına yol açacak şekilde yaralamasına neden olmuştur.  Ayrıca;

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Kurulu’nun düzenlemiş olduğu …./…./…. tarihli raporda davacı müvekkilin sağ gözünde görme düzeyinin 10 iken 1 düzeyine düştüğü ve organın işlevini yitirdiği tespit edilmiştir. (Delil Listesi Ek-1 Hastane raporları)

Davalı (sanık) B hakkında, Küçükçekmece ….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 20../….E., …… 20…/…/… tarih ve 20../….. K. sayılı ilamıyla mahkumiyet kararı verilmiş olup, iş bu karar Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 20../…. E., …/…/… tarih ve 20…/… K. sayılı ilamıyla onanarak kesinleşmiştir. (Delil Listesi Ek-2-Yerel Mahkeme ve Yargıtay Kararlar)

Hastane raporlarından anlaşılacağı üzere davacı müvekkilin gözünde ciddi anlamda görme kaybı olup, davacı müvekkil bir daha asla eski görme yetisinde olamayacaktır. Davacı müvekkil, sağlığına kavuşmak amacıyla bugüne kadar birçok hastane masrafları yapmış olup, ciddi anlamda maddi zarara uğradığı gibi, gözünde işlev kaybı olması sebebiyle ayrıca büyük bir manevi zarara uğramıştır. Bu nedenle davacı müvekkilin maddi ve manevi zararlarının tazminini sağlamak amacıyla işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : …… Asliye Ceza Mahkemesi’nin …….E., …./…./…. tarih ve 20…/….. K. sayılı ilamı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 20…/….. E., …/…/… tarih ve 20…/…… K. sayılı ilamı, sağlık ve hastane raporları, fatura, makbuz ve ilgili diğer belgeler, bilirkişi incelemesi, tanık, yemin ve her türlü delail yasal delil.

 HUKUKİ SEBEPLER            : BK, HUMK ve ilgili diğer yasal mevzuat.

 İSTEM                                   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

 1. Davalı tarafın menkul ve gayrimenkullerinin üzerine teminatsız olarak dava değeri tutarında ihtiyat-i tedbir koyulmasına,
 2. Fazlaya dair tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000 TL maddi tazminat ile davacı müvekkilin uğramış olduğu manevi çöküntü nedeniyle 250.000 TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren işleyecek olan yasal faizi ile, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI ……..

VEKİLİ…..

TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TAZMİNAT DAVASI YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 02.06.2022 T. 2021/2381 E.,  2022/8155 K.Davacı vekili, davalı … şirketine sigortalı bulunan, davalı … idaresindeki araç ile ….. idaresindeki aracın karıştığı kazada ….,… ve ….’nun hayatlarını kaybettiğini bu sebeple yakınları olan davacıların vefat edenlerin desteğinden yoksun kaldığını ve manevi yıkıma uğradıklarını belirterek…

…10.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, 100.000,00 TL manevi tazminatın davalı …’den olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında maddi tazminata ilişkin talebini yükseltmiştir.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır…

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve manevi tazminatın takdirinde T.B.K.nun 56.maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davalı … vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA

Denilerek maddi ve manevi tazminata vurgu yapılmıştır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 21.05.2019 T. 2016/15886 E., 2019/6463 K. “Davacılar vekili, davalılardan …’ın kullandığı diğer davalıya trafik sigortalı araç ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan davacıların murisi … ve …’a çarptığını, yayaların vefat ettiğini belirterek müvekkili … yönünden eşi …’ın vefatı nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen…

….ıslah dilekçesi ile maddi talebini artırmıştır.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır…

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacılar vekili ile davalı … vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA” kararı ile trafik kazası tazminatı konusuna vurgu yapılmıştır.

TAZMİNAT AVUKATI

TAZMİNAT AVUKATI

Ülkemizde avukatlar belirli alanlarda uzmanlaşırlar ve hukuk fakültesinden mezun olan her avukat, farklı hukuki konuları takip edebilir. Yasal olarak her avukat, usulüne uygun bir şekilde her türlü davayı takip etme yetkisine sahiptir.

Ancak, bazı avukatlar belli alanlarda deneyim kazanabilir ve bu alanda daha fazla bilgi birikimi edinebilirler.

Bu nedenle “Ankara tazminat avukatı” ifadesi, Ankara tazminat davası, tazminat hukuku ve diğer tazminat hakları ile ilgili davalara bakan avukatı ifade eder. Tazminat avukatı, Ankara tazminat davasıyla ilgili süreçleri daha iyi anlayabilir ve müvekkillerine bu konularda özel bir uzmanlıkla yardımcı olabilirler.

TAZMİNAT AVUKATI VERDİĞİ HİZMETLER

Ankara tazminat avukatı, tazminat davası, tazminat alacakları ve tazminat hukuku ile ilgili konulara bakar ve bu konularda müvekkillerini hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

TAZMİNAT AVUKATI NASIL SEÇİLİR

Ankara tazminat avukatı seçimi için bazı araştırmalar yapmak gerekmektedir. Bu araştırmaların sonucunda en iyi Ankara tazminat avukatını bulmak için bazı adımlar bazı görüşmeler yapmak gerekmektedir. Bunlara kısaca değinirsek:

 • Ne ile karşılaşacağınızı bilin
 • Uzmanlık ve deneyim araştırması yapın
 • Ankara tazminat avukatı ile ilk görüşmeleri önceden planlayın
 • İş mahkemesi avukatı ücretlerini anlayın
 • İş mahkemesi avukatı ile iş birliği ve iletişim
 • En doğru iş mahkemesi avukatını seçin

Sonuç olarak, tazminat avukatı seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, deneyimli ve uzman bir tazminat avukatı araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru tazminat avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, tazminat davası sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

TAZMİNAT AVUKATI ÜCRETİ

Ankara barosu tazminat avukatının en az ücreti Ankara Barosu Avukatlık Ücret Tarifesine göre Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen tazminat davasında 23000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15 olarak belirlenmiştir. Ancak bu ücretler tazminat avukatının alacağı en az ücret değerleri olup tazminat avukatınızla yapacağız özel anlaşma neticesinde tazminat avukatı ücretleri değişebilmektedir.

Netice itibariyle, tazminat avukatı mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de tazminat avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir tazminat avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Ankara tazminat avukatı için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

TAZMİNAT AVUKATI TUTMAK ZORUNLU MUDUR?

Tazminat davasında tazminat avukatı tutmak zorunlu değildir. Ancak tazminat davası sürecinizin hızlı ve profesyonel şekilde yönetilmesi ve tazminat davasında her türlü hukuki desteği almak adına bir avukatla anlaşmanız sizin faydanıza olacaktır.

TAZMİNAT AVUKATI RANDEVU

En iyi Ankara tazminat avukatı için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte hukuki danışmanlık almak için avukata sor formu eksiksiz bir şekilde doldurarak avukatlarımıza soru yöneltebilirsiniz. Avukatlarımız genellikle aynı saat içinde telefon veya e-posta ile geri dönüş yapmaktadırlar. Bununla birlikte ofise gelmeden Ankara tazminat avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

EN İYİ TAZMİNATI AVUKATI AKADEMİK HUKUK DANIŞMANLIK

Ankara tazminat avukatının en tecrübelileri ile çetrefilli olayları kısa zamanda çözen uzmanları Akademik Hukuk & Danışmanlık kadrosunda bulunmaktadır. En iyi Ankara tazminat avukatı için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden Ankara tazminat avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap