Başvuru Dönemi       : Mayıs 2021

 

Komisyon               : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

 

Adayın Bilim Alanı     : Gıda Bilimleri ve Mühendisliği

 

İddiaya Konu İhlal     : Yanlış Beyan (m.4/2-j)

 

İddianın özeti          : Jüri üyesi iki makalenin yayınlandığı derginin para aldığını iddia ederek dergileri yağmacı olarak nitelendirmiş ve adayın etik ihlalde bulunduğunu iddia etmiştir.

 

Savunma İstenme Tarihi        : 12.10.2021

 

Komisyon Kararı       : İddialar ve savunma birlikte değerlendirildiğinde savunma yeterli görülerek adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

 

Değerlendirme        : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.