Yabancılar Hukuku

Türkiye Cumhuriyeti, yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesini sağlayan bir program sunmaktadır. Bu program kapsamında belirli şartları yerine getiren yatırımcılara Türk vatandaşlığı verilmektedir.

YABANCILARIN YATIRIM YAPARAK VATANDAŞLIK ELDE ETMESİ

Türkiye Cumhuriyeti, yatırım yoluyla vatandaşlık sağlayan bir program sunmaktadır. Bu program kapsamında belirli şartları yerine getiren yatırımcılara Türk vatandaşlığı verilmektedir.

Bu programın detayları zaman içinde değişebilir ve belirli yatırım miktarları, koşullar ve gereklilikler olabilir. Ancak, yatırımcının belirli bir miktarda gayrimenkul edinmesi, bir bankaya belirli bir tutarda mevduat yapması veya belirli miktarda istihdam yaratması gibi şartlar yer alabilir.

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesi, Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai halleri düzenlemektedir. Bu maddeye göre, belirli koşulları sağlayan yabancılar Türk vatandaşlığına başvuruda bulunabilirler.

 • 000 USD veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul satın almak ve tapu siciline 3 yıl satılmaması şerhi koymak veya bu tutarda irtifak hakkı veya kat mülkiyeti devralıp tapu siciline 3 yıl devir ve terkin işlemi yapılmayacağına dair taahhüt şerhi koymak.
 • 000 USD veya karşılığı döviz tutarını, 3 yıl çekmemek kaydıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların mevduat hesabına yatırmak.
 • En az 50 kişi işe almak.
 • 000 USD veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak.
 • 000 USD veya karşılığı döviz tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın almak.
 • 000 USD veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payını veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutmak.

Bu yatırım programı kapsamında, yatırımcının kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarına Türk vatandaşlığı kazanma imkânı tanınabilir. Ancak, başvuru süreci ve gereklilikler hakkında detaylı bilgi almak için doğrudan Türkiye’nin ilgili makamları veya yetkili kurumlarına başvurmak önemlidir.

YABANCILARIN YATIRIM YAPARAK VATANDAŞLIK ELDE ETMESİ YÖNTEMLERİ

“Tarih boyunca insanlar çeşitli nedenlerle yaşadıkları coğrafyalardan başka coğrafyalara göç etmiş, burada kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışmışlardır. Günümüz dünyasında da insanlar bazen savaştan kaçmak, bazen kendileri ve ailelerine daha iyi yaşam koşulları sağlamak, bazen de eğitim vb. başka nedenlerle farklı ülkelere göç etmekte ve burada çalışıp yaşamaya başlamaktadır. Bu sürecin bir uzantısı olarak göç eden kişiler göç ettikleri veya sığındıkları ülkelerin vatandaşlığına geçmeyi düşünmektedir.

Bu durum karşısında da devletler bazı düzenlemeler getirmektedir. Göçmenlerin veya sığınmacıların göç ettikleri veya sığındıkları ülkeye belli bir tutarda yatırım yapmaları veya o ülkeden belli bir tutarın üzerinde gayrimenkul almaları durumunda, belli şartlar dahilinde bu kişilere vatandaşlık vermek söz konusu uygulamalardan birisidir ve bu uygulama dünya üzerindeki pek çok ülke tarafından farklı şekillerde hayata geçirilmektedir. (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, https://www.invest.gov.tr, 2022)”.[1].

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar için çeşitli seçenekler sunulmaktadır. İlgili yatırım miktarlarını karşılayan ve diğer gerekli şartları yerine getiren kişiler, Türk vatandaşlığına başvuruda bulunabilirler.

Türk vatandaşlığına yatırım yoluyla başvuruda bulunmak isteyen yabancılar için mevcut seçeneklere değinecek olursak:

 • Gayrimenkul Yatırımı: En az 400.000 Amerikan doları tutarında gayrimenkul satın almak veya irtifak hakkı/kat mülkiyeti devralmak ve bu gayrimenkulü 3 yıl boyunca satmamak.
 • Sermaye Yatırımı: Bir Türk şirketine en az 500.000 Amerikan doları tutarında sermaye katkısında bulunmak.
 • İstihdam Oluşturma: Kendi işletmesinde Türkiye’de en az 50 kişiyi istihdam etmek.
 • Banka Hesabına Yatırım: En az 500.000 Amerikan doları tutarında parayı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak ve üç yıl süreyle bu meblağı tutmak.
 • Fon Yatırımı: En az 500.000 Amerikan doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutmak.
 • Devlet Borçlanma Araçlarına Yatırım: En az net 500.000 Amerikan doları tutarında devlet borçlanma araçlarına yatırım yapmak ve bu yatırımı üç yıl boyunca bloke etmek.
 • Bireysel Emeklilik Sigortası Yatırımı: En az 500.000 Amerikan doları tutarında katkı payını bireysel emeklilik sigortası sistemine yatırmak ve bu tutarı belirlenen fonlarda üç yıl boyunca tutmak.

Bu yatırım seçeneklerinden herhangi birini tercih eden ve ilgili şartları yerine getiren kişiler, Türk vatandaşlığına başvuruda bulunabilirler. Ancak başvuru sürecinin detayları ve gereksinimlerinin zaman zaman güncellenebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce güncel bilgilere ulaşmak için Türkiye’nin ilgili makamlarına başvurmak önemlidir.

YABANCILARIN GAYRİMENKUL ALARAK VATANDAŞLIK ELDE ETMESİNİN AŞAMALARI

“Bir yatırım aracı olarak gayrimenkul, diğer yatırım araçlarına kıyasla kiraya verilebilme, içinde oturulabilme, satılabilme gibi özellikleri ile somut bir araç olmasının yanı sıra borsa vb. alternatif yatırım türlerine göre değer kaybetme riski oldukça düşük olan bir yatırım aracıdır. Diğer yandan, Türkiye’de gayrimenkul edinimi yoluyla yabancılara belli miktar yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı imkânı tanınmaktadır.

13 Mayıs 2022 tarih ve 31834 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinin ikinci fıkrasının b bendinde Türkiye’de en az 400.000 Amerikan doları, döviz veya Türk lirası tutarında edindikleri gayrimenkulü üç yıl satmamak şartıyla Türk vatandaşlığı edinebilme imkânı tanınmıştır.”[2].

Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi için gerekli olan tapu, ikamet ve vatandaşlık süreçlerine değinecek olursak;

 • Vergi Sicil Numarası Alma: Vergi dairesinden pasaport ve fotoğraf ile vergi sicil numarası alınması.
 • Gayrimenkulü Bulma ve Değerleme Raporu Alma: Toplam 400.000 Amerikan doları değerinde bir veya birden fazla gayrimenkul bulunması ve bu gayrimenkullerin değerleme raporu ile değerlendirilmesi.
 • Döviz Alım Belgesi Alma: Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankadan döviz alım belgesi temin edilmesi.
 • Gayrimenkulü Satın Alma: Banka havalesi ile ödeme yaparak, satış işlemlerinin tamamlanması ve tapu senedinin veya satış sözleşmesinin alınması.
 • Uygunluk Belgesi Alma: İkamet ve vatandaşlık hakkına uygunluğu gösteren belgenin ilçe tapu müdürlüğünden alınması.
 • Türkiye’de J Bend Kısa Süreli Oturma İzni: Gerekli belgelerin toplanması ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurularak işlemlerin tamamlanması.

Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi için gereken aşamaları genel anlamda toparlarsak;

Gayrimenkul Satın Alma (Tapu Aşaması):

 • Yabancı, Türkiye’de en az 400.000 ABD doları değerinde gayrimenkul satın alır.
 • Satın alınan gayrimenkul için tapu kaydı yapılır.
 • Tapu kayıtlarında, gayrimenkulün bu amaçla satın alındığı belirtilir ve yabancı, gayrimenkulü üç yıl boyunca satmayacağını beyan eder.

İkamet İzni Başvurusu:

 • Yabancı, gayrimenkul satın aldıktan sonra Türkiye’de ikamet etmek istiyorsa, ikamet izni başvurusu yapar.
 • İkamet izni başvurusu için gerekli belgeleri hazırlar ve ikamet izni talebinde bulunur.
 • Başvuru sonucunda, yabancıya Türkiye’de ikamet etme hakkı veren bir ikamet izni verilir.

Vatandaşlık Başvurusu:

 • Yabancı, Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunmak istiyorsa, öncelikle belirli bir süre Türkiye’de ikamet etmelidir (genellikle en az beş yıl).
 • Bu süre boyunca yabancı, Türkiye’de yasal olarak ikamet etmelidir ve gerekli koşulları sağlamalıdır (örneğin vergi ödemelerini yapmak gibi).
 • İkamet süresi tamamlandıktan sonra, yabancı Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilir.
 • Vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeleri hazırlar ve başvuru sürecini başlatır.
 • Başvuru sonucunda, yabancıya Türk vatandaşlığı verilebilir.

Bu aşamaların her biri doğru bir şekilde izlendiğinde, yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak için gerekli süreci tamamlayabilirler. Ancak bu süreçlerde gereken belgelerin ve adımların doğru bir şekilde takip edilmesi önemlidir.

YABANCILARIN GAYRİMENKUL ALARAK VATANDAŞLIK ELDE ETMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi için gereken belgeleri sayacak olursak;

Tapu Devri İçin Gerekli Belgeler (Tapu):

 • Taşınmazın tapu senedi
 • Satın alacak yabancının pasaportu ve fotokopisi (onaylı Türkçe tercümesi ile)
 • Mülkün bulunduğu belediyeden alınacak “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
 • Konut ve işyerleri için zorunlu deprem sigortası poliçesi
 • Satan kişinin 1 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)
 • Satın alan yabancının 2 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)
 • Satın alan yabancının Türkçe bilmemesi halinde yeminli tercüman
 • Devir işlemlerinin vekil ile yapılması halinde vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği (yurtdışında düzenlenmiş ise onaylı Türkçe tercümesi)
 • Taşınmazın şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (tapu senedi)

J Bend Kısa Dönem Oturum İzni İçin Belgeler (Göç):

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi
 • 4 adet biometrik fotoğraf
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 • Geçerli sağlık sigortası
 • Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvuru Evrakları (Nüfus):

 • Vatandaşlık isteğini belirten başvuru formu
 • Pasaport veya benzeri belge
 • Medeni hal belgesi (evlenme belgesi, boşanma belgesi, ölüm belgesi)
 • Başvuranın kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi)
 • Başvuran evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge
 • Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk Vatandaşlığı kazanması isteniyorsa, muvafakat belgesi ve Türkçe tercümesi
 • Başvuranın Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait nüfus kayıt örneği
 • Başvuranın doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için belge veya imzalı beyanı
 • Hizmet bedelinin Maliye Veznesine yatırıldığını gösteren makbuz
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Noter tasdikli Türkçe çeviriler ve vekaletname (gerektiği durumlarda)

Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi için bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması önemlidir. Her başvuru türü için gereken belgelerde farklılıklar olabilir, bu nedenle başvuru sahiplerinin ilgili makamlara danışması ve gereken desteği alması önemlidir.

YABANCILARIN GAYRİMENKUL ALARAK VATANDAŞLIK ELDE ETMESİ SONUCUNDA EŞ VE ÇOCUKLARIN DURUMU

Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi programı sadece yatırımcıya değil, aynı zamanda yatırımcının birinci derece aile üyelerine de önemli avantajlar sağlayabilir. Program kapsamında başvuru sahibinin eşi (karısı veya kocası) ve 18 yaşın altındaki çocukları ya da ergin olmasına rağmen bakıma muhtaç olan çocukları da Türk vatandaşlığına başvurabilirler.

Bu durum, yatırımcının ailesine geniş kapsamlı bir avantaj sağlar ve aile üyelerinin Türkiye’de ikamet etme ve çalışma haklarına sahip olmalarını sağlar. Ayrıca, Türk vatandaşlığına geçen aile üyeleri, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden, eğitim imkanlarından ve diğer sosyal haklardan da yararlanabilirler.

Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi programı, sadece yatırımcının bireysel kazançlarına odaklanmaz, aynı zamanda ailenin genel refahını ve güvenliğini de artırır. Bu da programı cazip kılan unsurlardan biridir ve yatırımcılar için önemli bir avantaj olabilir.

YABANCILARIN GAYRİMENKUL ALARAK VATANDAŞLIK ELDE ETMESİ İÇİN 400.000 AMERİKAN DOLARI DEĞERİNDE TEK BİR TAŞINMAZ MI BULUNMALIDIR?

Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi programı kapsamında önemli olan tek bir mülkün 400.000 USD değerinde olması değil, toplamda 400.000 USD değerinde birden fazla mülk satın alınmasıdır. Bu nedenle, başvuru sahipleri tek bir mülk yerine birden fazla mülk satın alarak toplamda 400.000 USD değerine ulaşabilirler. Bu durum, başvuru sahiplerine daha fazla esneklik ve seçenek sunar ve yatırımın çeşitlendirilmesine imkan tanır. Bu şekilde, yatırımcılar farklı bölgelerde veya farklı tiplerde gayrimenkullere yatırım yaparak risklerini dağıtabilirler. Bu da programın çekiciliğini artıran önemli bir avantajdır.

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU NEDİR?

Taşınmaz Değerleme Raporu, gayrimenkulün (taşınmazın) değerini belirlemek için hazırlanan resmi bir belgedir. Bu raporlar, genellikle gayrimenkul alım-satımı, kiralama, ipotek teminatı sağlama, vergi beyanı gibi işlemlerde kullanılır. Taşınmaz değerleme raporu, gayrimenkulün piyasa değerini, değerleme yöntemlerini ve bu değerleme işleminin detaylarını içerir.

Taşınmaz değerleme raporlarında aşağıdaki bilgiler bulunur:

 • Değerleme Amacı: Raporun hazırlanma amacı açıklanır. Örneğin, satış, kiralama, ipotek temini gibi.
 • Değerleme Tarihi: Gayrimenkulün değerlendirildiği tarih belirtilir.
 • Gayrimenkul Bilgileri: Değerleme konusu gayrimenkulün adresi, kullanım amacı, fiziksel özellikleri gibi detaylar verilir.
 • Değerleme Yöntemleri: Gayrimenkulün değerini belirlemek için kullanılan yöntemler açıklanır. Piyasa karşılaştırma yöntemi, maliyet yöntemi, gelir yöntemi gibi
 • Değerleme Sonucu: Gayrimenkulün değeri belirtilir.
 • Raporu Hazırlayan Kişinin Bilgileri: Değerleme raporunu hazırlayan değerleme uzmanının adı, unvanı ve iletişim bilgileri raporda yer alır.
 • Ekler: Raporun destekleyici belgeleri ve verileri içeren ekler bulunabilir.

Yönetmelik kapsamında, 1.000.000 USD veya 400.000 USD değerindeki edinimler için taşınmazların değerinin tespitinde kullanılmak üzere piyasa değerini gösteren taşınmaz değerleme raporu gereklidir. Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun (SPK) veya Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği‘nin (TDUB) internet sitelerinde yayınlanan gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınmalıdır.

Belirtilen internet adreslerinde ilgili kurumların veya birliklerin yayınladığı listelerde yer alan gayrimenkul değerleme şirketlerinden birine başvurarak, edinim tarihine göre belirtilen değeri yansıtan bir taşınmaz değerleme raporu temin edilebilir. Bu rapor, ilgili mevzuatın gerekliliklerine uygun olmalı ve gerekli belgelendirme ve onayları içermelidir.

Taşınmaz değerleme raporları düzenlendiği tarihten itibaren 3 ay geçerlidir ve bu süre içinde başvurulan işlemlerde yeni bir rapor istenmeyecektir. Bu durum, başvuru sırasında sunulan raporun geçerlilik süresini ve bu süre içindeki işlemlerde raporun kullanılabilirliğini belirtir.

TÜRKİYE’DEN EV SATIN ALAN YABANCILARA KONUT SATIŞINDA KDV

Türkiye’de yabancılara konut satışı son yıllarda önemli bir artış göstermektedir. Bu artışa paralel olarak, yabancılara konut satışında uygulanan KDV istisnası da sıklıkla gündeme gelmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin (i) bendi, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci aracılığıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimlerini KDV’den istisna tutmaktadır. Bu istisnanın amacı, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıları teşvik etmek ve konut alımlarını kolaylaştırmaktır.

Bu istisna, Türkiye’de konut veya iş yeri satın almak isteyen yabancı uyruklu kişilere KDV avantajı sağlar. Ancak, bu istisnadan yararlanabilmek için belirli koşulların sağlanması gereklidir ve bu koşullar vergi mevzuatında belirtilmiştir.

Yabancılara konut satışında KDV istisnasından yararlanılabilmesi için:

 • Konut veya iş yeri, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimî temsilci aracılığıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara ilk teslim olarak yapılmalıdır.
 • Konut veya iş yeri tesliminin bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.

Konut veya iş yeri tesliminin bu şartları taşıması halinde, satıcı KDV’den istisna tutulacaktır. Bu durumda, satıcı, satış faturasında KDV hesaplayacak ancak ilgili vergi dairesine beyan etmeyecektir.

İstisnadan yararlanılabilmesi için, satıcı tarafından aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir:

 • Taşınmazın tapu kaydını gösterir belge
 • Alıcıya ilişkin kimlik belgesi veya pasaport
 • Alıcıya ilişkin vergi kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının bulunmaması halinde, alıcıya ilişkin vergi kimlik numarası yerine geçecek belge
 • Alıcıya ilişkin Türkiye’de yerleşik olmadığına dair belge
 • Alıcıya ilişkin döviz bedeli girişine ilişkin belge

Yabancılara konut satışında KDV istisnası, Türkiye’de konut edinmesini kolaylaştıran ve Türkiye’nin gayrimenkul sektörüne olan ilgisini artıran önemli bir düzenlemedir. Bu düzenleme, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alımını teşvik etmek ve yabancı yatırımcıları desteklemek amacıyla yapılmıştır.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI SEÇİMİ

Ankara yabancılar hukuku avukatı seçimi, Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi ile ilgili dava surecinin hızlı ve profesyonelce yönetilmesi için ve Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi ile ilgili davasının başarıya ulaşması için son derece önemli olup doğru Ankara yabancılar hukuku avukatını bulmak için yaşanabilecek süreci adım adım anlatırsak;

1.ADIM: NE İLE KARŞILAŞACAĞINIZI BİLİN

İlk adım, Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi ile ilgili davanız esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi ile ilgili dava sürecinde karşılaşabileceğiniz bazı hukuki konular ve uyuşmazlıklar ise:

 • Vatandaşlık İşlemlerine İlişkin Yönetmeliklerin İncelenmesi: Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi için gayrimenkul alımıyla ilgili olarak, ülkenin vatandaşlık verme sürecini düzenleyen yönetmeliklerin dikkatlice incelenmesi gerekebilir. Bu yönetmeliklerde belirtilen şartların karşılanması ve gerekliliklerin yerine getirilmesi önemlidir.
 • Gayrimenkulün Yasal Durumu: Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi için satın alınan gayrimenkulün yasal durumu ve tapu kaydı gibi belgelerin incelenmesi gereklidir. Gayrimenkulün hukuki statüsüyle ilgili sorunlar veya anlaşmazlıklar davanın önemli bir konusu olabilir.
 • İnşaat veya Planlama İhlalleri: Gayrimenkulün inşaat veya planlama ruhsatına uygun olmaması durumunda ortaya çıkabilecek sorunlar, davanın temelini oluşturabilir. İnşaat veya planlama ihlallerine ilişkin yasal prosedürlerin takibi ve gerekirse düzeltici önlemlerin alınması gerekebilir.
 • Sözleşme İhlalleri: Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi için gayrimenkul alım-satımına ilişkin yapılan sözleşmelerde tarafların taahhütlerine uymama durumları, hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir. Sözleşme ihlalleriyle ilgili taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, dava süreci başlayabilir.
 • Vergi ve Harçlar: Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi için gayrimenkul alımıyla ilgili vergi ve harçların doğru bir şekilde hesaplanması ve ödenmesi önemlidir. Vergi veya harçlarla ilgili hukuki uyuşmazlıklar, dava sürecinin bir parçası olabilir.
 • Taraflar Arası Anlaşmazlıklar: Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi için gayrimenkul alımıyla ilgili taraflar arasında anlaşmazlıkların ortaya çıkması durumunda, arabuluculuk veya mahkeme süreci başlatılabilir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar genellikle sözleşme koşulları, mülkiyet hakları veya ödeme şartlarıyla ilgili olabilir.

Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi  ile ilgili hukuki konuları anlamak, Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi  ile ilgili davanızı etkili bir şekilde yönetmenize haklarınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

2.ADIM: UZMANLIK VE DENEYİM ARAŞTIRMASI YAPIN

İkinci adımda, ihtiyacınız olan Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi alanında uzmanlaşmış Ankara yabancılar hukuku avukatı bulmak için bir ön araştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında avukatların web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve avukatların müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz.

Örneğin, internet üzerinde “Ankara yabancılar hukuku avukatı” araması yapıp Ankara yabancılar hukuku avukatı internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca web sitemizi inceleyerek Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi alanında uzman Ankara yabancılar hukuku avukatı ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.ADIM: İLK GÖRÜŞMELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Seçme ihtimaliniz olan Ankara yabancılar hukuku avukatıyla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru avukatı seçme fırsatı sunar.

4.ADIM: ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI, ÜCRETLERİNİ ANLAYIN

Dördüncü adımda, Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi konusunda Ankara yabancılar hukuku avukatınızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Örneğin; Ankara yabancılar hukuku avukatınızın danışmanlık için sizden aldığı ücretin, Ankara yabancılar hukuku avukatı ücret tarifesince belirlenen asgari ücretlere ne kadar yakın olduğunu bilmeli, ekonomik bir tercih yapıp yapmadığınızı anlamalısınız.

5.ADIM: İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Ankara yabancılar hukuku avukatınızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve dava sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; Ankara yabancılar hukuku avukatınıza, Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi konusuyla alakalı herhangi bir gelişme veya endişeniz olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve Ankara yabancılar hukuku avukatınızdan bu konuda teminat alabilmelisiniz. Aynı zamanda Ankara yabancılar hukuku avukatınızın her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz.

6.ADIM: EN DOĞRU ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI SEÇMEK

Sonuç olarak, Ankara yabancılar hukuku avukatı seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi konularında deneyimli ve uzman bir Ankara yabancılar hukuku avukatı araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru Ankara yabancılar hukuku avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi konusunda dava sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

Ankara yabancılar hukuku avukatı ücreti davanın niteliğine göre Ankara yabancılar hukuku avukatı ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak Ankara yabancılar hukuku avukatı isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, sağlık hukuku davalarında Ankara yabancılar hukuku avukatı ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de sağlık hukuku alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara yabancılar hukuku avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Ankara yabancılar hukuku avukatı için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI TUTMAK ZORUNDA MIYIM?

Ankara yabancılar hukuku avukatı, Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi ile ilgili dava sürecinde kritik bir rol oynarlar. Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi ile ilgili davaları genellikle karmaşık, teknik ve uzmanlık gerektiren hukuki konular içerir. Ancak kural olarak Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi ile ilgili davasında bir Ankara yabancılar hukuku avukatı tutmak zorunda değilsiniz.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI’NA NASIL ULAŞILABİLİR?

Ankara Barosu’na bağlı olan tüm Ankara avukatlarının iletişim bilgileri Ankara Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. Konusunda uzman bir Ankara yabancılar hukuku avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden Ankara yabancılar hukuku avukatı iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi konusunda uzman bir Ankara yabancılar hukuku avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman Ankara yabancılar hukuku avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

KAYNAK:

[1]-Nagaş, S. E. (2022). GAYRİMENKUL SATIŞIYLA VATANDAŞLIK VERİLMESİ UYGULAMASININ TÜRKİYE, AB ÜLKELERİ VE ORTA AMERİKA ÜLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Atlas Sosyal Bilimler Dergisi, 1(9).

[2]-Dinçer, S., & Şerbetci, T. (2022). Antalya’da Yabancıların Gayrimenkul Edinimi Üzerine Ekonomik Bir Yaklaşım. Selçuk Üniversitesi Sosyal Ve Teknik Araştırmalar Dergisi

[3]-https://www.mevzuat.gov.tr/

[4]-https://www.turkiye.gov.tr/

[5]-https://dergipark.org.tr/tr/

YABANCILARIN GAYRİMENKUL ALARAK VATANDAŞLIK ELDE ETMESİ
Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap