Dava; XXX Üniversitesi’nde görev yapmakta olan davacı tarafından, 2019 Ekim ayında yaptığı doçentlik başvurusunun asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. ÜAK gerekçe olarak makalenin Applied Ecology and Environmental Research” dergisinin yayımlandığı, bu dergide basım ücretlerinden bahsedildiğinden, ilgili eserin Beyannamede yer almaması gerektiğini ileri sürerek başvuruyu iptal etmiştir.

Ayrıntılı olan bilirkişi raporunda özetle dergi kapsamında yayının önemine göre ödemenin yapılabileceği ve hatta bazı yayınlardan ücret alınmadığı ve şaibeli dergi listesinin Üniversiteler Arası Kurul tarafından belirlenmesi gerekliliği dikkat çektiğinden müvekkilin koşulları sağladığı bildirilmiştir.

Sonuç olarak açıklanan nedenlerle, mahkeme tarafından dava konusu işlemin İPTALİNE, 01/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.