Doçentlik

Başvuru Dönemi       : Mart 2020

Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Spor Bilimleri

İddiaya Konu İhlal    : Yağmacı Dergi, Yanlış ve Yanıltıcı Beyan

İddianın özeti          : Doçentlik başvurusu sırasında sunulan çalışmaları yayımlayan Progress in Nutrition (ISSN: 1129-8723) adlı derginin, International Education Studies (ISSNPrint: 1913-9020, ISSN Online: 1913-9039) adlı derginin, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi (E-ISSN:2148-905X) adlı derginin şaibeli dergilerden olduğu ve ücret aldığı belirtilerek derginin yağmacı olduğunu iddia edilmiştir.

Savunma İstenme Tarihi: 30.11.2020

Komisyon Kararı    : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme      : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap