Doçentlik

Başvuru Dönemi       : Mart 2020

Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Spor Bilimleri

İddiaya Konu İhlal    : Yağmacı Dergi, Yanlış ve Yanıltıcı Beyan

İddianın özeti          : Doçentlik başvurusu sırasında sunulan çalışmaları yayımlayan Progress in Nutrition (ISSN: 1129-8723) adlı derginin, International Education Studies (ISSNPrint: 1913-9020, ISSN Online: 1913-9039) adlı derginin, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi (E-ISSN:2148-905X) adlı derginin şaibeli dergilerden olduğu ve ücret aldığı belirtilerek derginin yağmacı olduğunu iddia edilmiştir.

Savunma İstenme Tarihi: 30.11.2020

Komisyon Kararı    : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme      : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.