Başvuru Dönemi       : Mart 2020

Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Beşeri ve İktisadi Coğrafya

İddiaya Konu İhlal    : Yanlış ve Yanıltıcı Beyan (m.4/1-j),  Akademik teamüllere aykırılık (m.4/1-k), İndekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyor gibi göstermek (m.4/1-l),

İddianın özeti            : …….. kodlu makalelerin yayınlandığı derginin, Ulakbim indeksinde taranmadığını ve doçentlik şartlarının ulusal makale kısmında puanlanmaması gerektiği gerekçesiyle Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 4. Maddesinin j bendinde Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.” Şeklinde ve k bendinde “akademik teamüllere aykırı olarak bir doçent adayında etik açıdan beklenmeyen tutum ve davranışlarda bulunmak” şeklinde ve l) bendinde “Başvuru dosyasında mevcut olmayan bir dergiyi mevcut, yahut indekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyor gibi göstererek, ya da hakemli olmayan bir dergiyi hakemli olarak belirterek yayın yapmak” şeklinde yer alan tanımların ihlal edildiğini iddia etmiştir.

Savunma İstenme Tarihi: 23.10.2020

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme             : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.