Başvuru Dönemi       : Mart 2020

Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Spor Bilimleri

İddiaya Konu İhlal    : Yanlış ve Yanıltıcı Beyan (m.4/1-j),  Akademik teamüllere aykırılık (m.4/1-k),

İddianın özeti            : *A.3 kodlu yayın ESCI’de taranmamaktadır, puanlanmamalıdır.

                                    *A.1, A.2 ve A.3 dışında başlıca eser olarak beyan edilen yazısı yoktur.

                                    *A.10 kodlu yayın tezden üretilmesine rağmen 1.bölümde puanlanmıştır.

Karar Tarihi              : 02.09.2021

Komisyon Kararı      : İddialar kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, iddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme             : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.