Başvuru Dönemi       : Ekim 2020

Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

İddiaya Konu İhlal    : Yanlış ve Yanıltıcı Beyan (m.4/1-j)

İddianın özeti               : Jüri üyesi raporunda kısaca, bazı çalışmalar için yüklenen endeks çıktısının güncel tarihli olduğunu, bazılarının bilim alanında olmadığını, özgeçmişteki fazladan ve bazılarının da belirtilen endekslerde taranmadığını iddia etmiştir.

Komisyon Tarihi      : 04.03.2021

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.