Başvuru Dönemi       : Mart 2019

Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Yönetim ve Strateji

İddiaya Konu İhlal   : Yanlış ve Yanıltıcı Beyan (m.4/2-j)

İddianın özeti           : Bir makalenin beyan edilmediği, beyan edilmemesine rağmen atıftan puan alındığı gerekçesiyle bilgi-belge saklanarak jüriyi yanıltma

Komisyon Tarihi       : 13.12.2019

Komisyon Kararı      : Adayın Savunması yeterli görüldüğünden etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme   : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.