Başvuru Dönemi       : Mart 2020

Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Spor Bilimleri

İddiaya Konu İhlal    : Yanlış ve Yanıltıcı Beyan (m.4/1-j) 

İddianın özeti             : * A.3 kodlu eser 2019 da yayınlandığı beyan edilmişse de yayın tarihi 2018’dir.Yanlış beyanda bulunulduğu iddia edilmektedir.

                                    *A.4 kodlu çalışma Ocak 2019 olarak beyan edilmişse de makale üzerinde Aralık 2019 olarak yazmaktadır. Yanlış beyanda bulunulduğu iddia edilmektedir.

Komisyon Tarihi       : 22.04.2021

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.